Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktualności
Zaproszenie na wystawę Drukuj
  

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w wystawie podsumowującej projekt pt.: "Stop bierności - Postaw na aktywność!".
Wystawa odbedzie się w dniu 30 listopada 2010 roku o godz. 13.00 w sali nr 3 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. LImanowskiego 134.

ZAPRASZAMY!

 
Zaproszenie na konferencję Drukuj
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje,
że w ramach projektu pt. „Stop bierności – postaw na aktywność!”, odbędzie się konferencja w dniu 26 sierpnia 2010 roku (czwartek) w godz. od 9:30 do 14:30 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu przy ul Traugutta 61 A.

Celem naszej konferencji jest:
1. Uświadomienie znaczenia aktywności w życiu człowieka.
2. Podkreślenie, że każdy ma potencjał, który może wykorzystać na rzecz własnego i wspólnego dobra.
3. Wskazanie różnych form aktywności, w tym wolontariatu, samopomocy i działań obywatelskich oraz sposobów ich wykorzystania przez poszczególne osoby.

Wyrażam przekonanie, że przygotowana konferencja przyczyni się do propagowania postaw aktywnych, wyzwoli drzemiący potencjał i pozwoli wykorzystać go w procesie rozwiązywania problemów indywidualnych i lokalnych.

 
Drukuj
 
 
PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY Drukuj
  

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
Czynny codziennie od 15 lipca 2010r do 29 listopada 2010r
w godz. 16.00 – 18.00
MOPS ul. Limanowskiego 134 pokój 204 (II piętro)
Dyżury pełnią specjaliści z zakresu działań:
- wolontarystycznych
- samopomocowych
- obywatelskich

 
Stop bierności - postaw na aktywność! Drukuj
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w 2010 roku realizuje projekt pt. „Stop bierności – postaw na aktywność!” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.