Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktualności
Konferencja 2 sierpnia 2013 r Drukuj
W ramach zadania Partnerstwo Lokalne, dniu 2 sierpnia 2013 r. odbyła się konferencja dotycząca problematyki bezdomności, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

Więcej w zakładce „Partnerstwo Lokalne ”.
 
Aktualności Drukuj

W dniu 26.03.2013 została podpisana umowa na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologiczngo oraz na indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień. W dniu 27.03.2013 została zawarta natomiast umowa na przeprowadzenie treningów za zakresu: kompetencji rodzicielskich i społecznych oraz alternatywnych metod radzenia sobie z agresją. Powyższe działania będą świadczone na rzecz 15 uczestników (osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych). Wszelkie informacje będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Praca Socjalna.

 

 
Podpisanie generalnej umowy Drukuj
  


W dniu 07.12.2012  roku została zawarta umowa generalna na wykonanie projektu  pomiędzy Gminą Miasta Radom a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.