Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Kampania "CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI" 2009 Drukuj

Miasto już po raz piąty włączyło się w ogólnopolską społeczno – edukacyjną kampanię promującą obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI, której hasłem jest „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”.

Kampania stanowi podsumowanie inicjatyw realizowanych w ciągu całego roku, jest także okazją do inicjowania nowych przedsięwzięć, krótko lub długofalowych. W miesiącu czerwcu w Radomiu na terenie poszczególnych osiedli będą realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia ilustrujące społeczną aktywność, m.in.: będą miały miejsce akcje mające na celu poprawę estetyki otoczenia (sprzątanie śmieci, sadzenie krzewów, kwiatów, itp.) lub wyglądu bloków, np.: odnawianie klatek schodowych, odbędzie się wiele spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym oraz wiele imprez integracyjnych. Do udziału w tych przedsięwzięciach zapraszamy przedstawicieli poszczególnych społeczności lokalnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w poprzednich latach odbyło się około 100 różnego rodzaju akcji, w których uczestniczyło kilka tysięcy Radomian.
Poniżej zamieszczony jest harmonogram imprez, jakie będą się odbywały w miesiącu czerwcu na terenie poszczególnych osiedli.

Patronat nad Kampanią objął Prezydent Miasta Radomia Pan Andrzej Kosztowniak.

Zespół Strategii i Doradztwa Metodycznego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radomiu


WYKAZ IMPREZ / AKCJI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ RADOMIU
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI

01.06.2009r.Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr , ul. Struga 57a, godz. 10.00

Wydarzenie: spotkanie integracyjne dla uczestników grup wsparcia dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 1

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dzierzkowska 9, godz. 9.00 - 14.00

Wydarzenie: Festyn Środowiskowy dla dzieci i ich rodziców

Organizatorzy: PSP Nr 8 – Dzierzkowska 9, Zespół Pracy Socjalnej nr 2 i Rada Rodziców przy PSP Nr 8 Miejsce: Blok przy ul. 1905 Roku 68, godz 11.00 - 13.00

Wydarzenie: „Zielona adopcja” - porządkowanie terenu wokół bloku, sadzenie drzew i kwiatów

Organizatorzy: mieszkańcy bloku ul. 1905 Roku 68 i Zespół Pracy Socjalnej nr 4Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Warszawska 3 godz. 9.00 - 13.00

Wydarzenie: Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla OboziskoMiejsce: Teren Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”, ul. Parkowa 1, godz. 14.00 - 17.00

Wydarzenie: Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”.

 

Miejsce: Klub osiedlowy „Ustronie”, ul. Sandomierska 14 godz. 11.00 - 15.00

Wydarzenie: Festyn z okazji Dnia Dziecka, zakończony z finałem „Osiedlowego śpiew ogrania”.

Organizatorzy: Klub osiedlowy „Ustronie”, Zespół Pracy Socjalnej nr 7 i Stowarzyszenie „Bradeli”

 

2.06.2009

Miejsce: Teren przy bloku ul. Sadkowskiej 17, godz. 10.00 - 13.00

Wydarzenie: zagospodarowanie ogródka przy klatce bloku – sadzenie kwiatów i krzewów

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 1Miejsce: Plac pomiędzy blokami 25 Czerwca 85 i 83, godz. 13.00 - 15.00

Wydarzenie: konkurs dla dzieci - malowanie kredą

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 1Miejsce: Nadleśnictwo, ul. Janiszewska 15, godz. 9.00 - 13.00

Wydarzenie: Sprzątanie Świata – sprzątanie lasu przez dzieci, zakończone grillem

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 5, Publiczna Szkoły Podstawowe nr 3, 6 i 18

Miejsce: Łączka za blokiem przy ulicy Osiedlowej 10, godz. 13.00 - 15.30

Wydarzenie: grill sąsiedzki

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7 i mieszkańcy

 

Miejsce: świetlica „Kazimierzówka” ul. Główna 16, godz. 11.00 - 13.00

Wydarzenie: badania profilaktyczne dla dorosłych mieszkańców osiedla Zamłynie - bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi

Organizator: Stowarzyszenie Diabetyków i Zespół Pracy Socjalnej nr 8

 

Miejsce: Dom Kultury „Idalin”, ul. Bluszczowa 4/8, godz. 14.00

Wydarzenie: Zabawa z okazji Dnia Dziecka

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 9, Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna i Dom Kultury „Idalin”

 

03.06.2009r.

Miejsce: Boisko szkolne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Miła 18, godz. 16.00

Wydarzenie: Mini turniej piłki nożnej

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 1, pedagodzy ulicy, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34Miejsce: Teren przed Miejską Biblioteka Publiczną ul. Piłsudskiego 12, godz. 10.30

Wydarzenie: sadzenie kwiatów przed budynkiem biblioteki

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Zespół Pracy Socjalnej nr 2Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Ceglana 14, godzina 16.00

Wydarzenia: spotkanie obywatelskie na temat problemów występujących na osiedlu Kaptur

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Kaptur

 

Miejsce: Świetlica Caritas ul. Młodzianowska 124, godz. 11.00 - 13.00

Wydarzenie: prelekcja dla kobiet na temat szkodliwości picia alkoholu

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 704.06.2009r.Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 1, ul. Struga 57a, godz. 14.00 - 15.00

Wydarzenie: promowanie pracy w charakterze „Mikołajów”

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 1Miejsce: Park Leśniczówka ul. 25 Czerwca, godz. 10.30 – 13.00

Wydarzenie: bieg sprawnościowy o charakterze integracyjnym, promujący trzeźwy tryb życia

Organizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Pracy Socjalnej nr 2

 

Miejsce: Klub Seniora ul. Sienkiewicza 14, godz. 15.00 – 17.00

Wydarzenie: spotkanie integracyjne osób starszych i niepełnosprawnych z dzielnicy Śródmieście z uczestnikami Klubu Seniora pod hasłem Radom Nasze Miasto

Organizatorzy: Klub Seniora i Zespół Pracy Socjalnej nr 2Miejsce: Taras przy Zespole Pracy Socjalnej nr 5, ul. Kr. Jadwigi 15, godz. 16.00 - 18.00

Wydarzenie: Prelekcja promująca pomoc sąsiedzką, zakończona grillem dla członków klubu Seniora Słoneczna Jesień

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 5, członkowie Klubu Seniora

 

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Rapackiego 24, godz. 14.00

Wydarzenie: Spotkanie inauguracyjne Klubu dla Osób Niepełnosprawnych

Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Zespół Pracy Socjalnej nr 5Miejsce: Plac zabaw przy ul. Osiedlowa 13, godz. 13.00 - 15.30

Wydarzenie: gry i zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci z ulicy Osiedlowej

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7

 

05.06.2009r.

Miejsce: Plac zabaw przy ul. Olsztyńskiej 29/Sadkowskiej 15, godz. 14.00 - 18.00

Wydarzenie: Festyn Rodzinny

Organizatorzy: Osiedlowy klub „Kwadrat” i Zespół Pracy Socjalnej nr 1


Miejsce: LO im. Staszica ul. 11 Listopada 27

Wydarzenie: Konkurs dla młodzieży pod hasłem „My też mamy talent”

Organizator: LO im. StaszicaMiejsce: X LO ul. Prażmowskiego 37, godz. 11.00 – 13.00

Wydarzenie: impreza integracyjna osób niepełnosprawnych, uczestników terapii zajęciowej ŚDS z młodzieżą z liceum, występ teatru lalkowego „Pralnia”

Organizatorzy: X LO , Zespół Pracy Socjalnej nr 2

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Jaracza 8, godz. 15.00 - 18.00

Wydarzenie: Festyn Rodzinny dla mieszkańców osiedla Planty

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Planty

 

Miejsce: plac zabaw dla dzieci ul. Kusocińskiego 7A i 9A , godz. 11.00

Wydarzenie: piknik dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 6

 

Miejsce: ul. Komandosów 2, godz. 10.00 - 11.00

Wydarzenie: sadzenie kwiatów obok bloku

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7

 

Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 7 ul. Radostowska 4, godz. 10.00 - 11.00

Wydarzenie: prace porządkowo – upiększające przy siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7

 

Miejsce: ul. Gajowa 43, godz. 9.00 - 10.00

Wydarzenie: prace porządkowo – upiększające otoczenia bloku

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7

 

Miejsce: boisko TKKK Centrum na Godowie, godz. 10.00 - 11.30

Wydarzenie: sprzątanie boiska z udziałem dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7Miejsce: Centrum Wolanowska ul. Wolanowska 75 lok 5, godz. 13.00 - 14.00

Wydarzenie: spotkanie obywatelskie dla mieszkańców bloków socjalnych z udziałem dzielnicowego dot. możliwości przeciwdziałania zakłóceniom ładu i porządku publicznego oraz niszczenia mienia

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 8 i Komisariat III Policji

 

06.06.2009r.

Miejsce: Radom – Siczki, godz. 12.00 - 14.00

Wydarzenie: Rajd pieszy dla mieszkańców osiedla Planty

Organizatorzy: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Planty i MOSiRMiejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Rapackiego 24, godz. 10.00 - 14.00

Wydarzenie: Festyn Rodzinny

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedli Gołębiów i AkademickieMiejsce: Boisko Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Odrodzenia 37, godz. 14.00

Wydarzenie: Festyn charytatywno-środowiskowy, jego celem jest zebranie środków finansowych na pokrycie kosztów rehabilitacji jednej z uczennic szkoły

Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Pracy Socjalnej nr 9Miejsce: Parafia św. Teresy, ul. Wierzbicka 1, godz. 14.00 - 17.00

Wydarzenie: Festyn rodzinny, podczas którego będą zbierane środki na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci

Organizatorzy: CARITAS i Zespół Pracy Socjalnej nr 10

 

7.06.2009r.

Miejsce: Plac przy kościele NSJ ul. Kościelna 5, godz. 13.00

Wydarzenie: Festyn środowiskowy „Jesteśmy razem”

Organizatorzy: Akcja Katolicka, Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedli Glinice i Dzierzków

 

8.06.2009r.

Miejsce: CERAGEM przy ul. Prażmowskiego 15, godz. 12.00 - 14.00

Wydarzenia: Propagowanie zdrowego stylu życia - prelekcja na temat profilaktyki zdrowego stylu życia, zabiegi na urządzeniu medycznym CERAGEM

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 1, CERAGEM

Miejsce: MOSiR ul. Narutowicza 9, godz. 12.00 - 14.00

Wydarzenie: Rozgrywki sportowe dla mieszkańców osiedla Planty

Organizatorzy: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Planty i MOSiRMiejsce: Świetlica przy Zespole Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a, godz. 10.00

Wydarzenie: Promowanie wolontariatu - prelekcja dla mieszkańców z terenu działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 9

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 9

 

Miejsce: Świetlica przy Zespole Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a, godz. 14.00

Wydarzenie: spotkanie informacyjne na temat możliwości edukacyjnych dla osób z niskim wykształceniem

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 9 i OKZ „Profesja”

 

9.06.2009r.

Miejsce: Plac przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”, ul. Struga 88, godz. 10.00 - 12.00

Wydarzenie: Piknik integracyjny dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i mieszkańców osiedla „Nad Potokiem”

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 1, Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”

 

Miejsce: Trasa Piotrówka - Rynek, godz. 16.00 - 18.00

Wydarzenie: piesza wycieczka po Radomiu dla wolontariuszy, działających w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” pod hasłem „Historia blisko czy daleko”

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 4

 

Miejsce: Bloki socjalne przy ul. Mroza 5, godz. 13.00 - 15.00

Wydarzenie: Konkurs rysunkowy - malowanie kredą na asfalcie

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 5

 

Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 5 ul. Królowej Jadwigi 15, godz. 13.00 - 15.00

Wydarzenie: Prelekcja na temat profilaktyki przeciwalkoholowej

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 5

 

Miejsce: Las Kapturski, godz. 11.00 - 14.00

Wydarzenie: rajd rowerowy /przystanek przy ulicy Folwarcznej – Nadleśnictwo ul. Janiszewska 48/, zakończony ogniskiem

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla KapturMiejsce: Klub osiedlowy „Ustronie” ul. Sandomierska 14, godz. 11.00 - 13.00

Wydarzenie: pogadanka na temat „Zdrowy styl życia, wpływ odżywiania na poszczególne schorzenia”

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7

 

Miejsce: Piotrówka - Stare Miasto - Rynek godz. 16.00

Wydarzenie: piesza wycieczka edukacyjna pod hasłem „Historia daleka czy bliska” dla mieszkańców Zamłynia, Starego Miasta

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 8

 

Miejsce: Park przy ulicy Kwiatkowskiego godz. 14.00

Wydarzenia: turniej wiedzy o Radomiu dla dzieci ze szkół podstawowych

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 9

 

Miejsce: Las – róg ul. Stalowej i Krychnowickiej, godz 10.00 - 12.00

Charakter wydarzenia: „Sprzątanie świata” – celem działania jest zachęcanie do utrzymywania czystości swojego najbliższego otoczenia; sprzątanie poprzedzone będzie prelekcją na temat ekologii

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 10 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25Miejsce: Dom Kultury Borki ul. Sucha 2 godz. 10.00 - 12.00

Charakter wydarzenia: Prelekcja dla mieszkanek osiedla Borki na temat profilaktyki raka piersi

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 10

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 10

Miejsce: Centrum Kultury Południe ul Czarnoleska 17 godz 12.00 14.00

Charakter wydarzenia: Prelekcja dla mieszkanek osiedla Południe na temat profilaktyki raka piersi

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 10 10.06.2009r.Miejsce: Bloki przy ul. Królowej Jadwigi 6, 8 i 10 godz. 10.30 – 13.00

Wydarzenie: Gry i zabawy dla dzieci z w/w bloków

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 5

 

Miejsce: blok socjalny przy ulicy Wernera 8, godz. 11.00

Wydarzenie: prace porządkowe wokół bloku socjalnego

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 6

 

Miejsce: blok socjalny przy ul. Wernera 8, godz. 13.00

Wydarzenie: spotkanie obywatelskie, którego celem jest omówienie możliwości zagospodarowania podwórka na plac zabaw oraz upiększenie terenu wokół bloku

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej Miasto Kazimierzowskie

 

Miejsce: ulica Barycka, godz. 12.00 - 15.00

Wydarzenie: Piknik sąsiedzi dla społeczności osiedla Południe

organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 10

 

13.06.2009r.

Miejsce: Godów – boisko TKKK Centrum, godz. 15.00 - 20.00

Wydarzenie: piknik integracyjny dla mieszkańców Malczewa i Godowa

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla Malczewa i Godowa

 

14.06.2009r.

Miejsce: Plac przy kościele MBM, ul. Struga 31a, godz. 15.00 - 18.00

Wydarzenie: Festyn Rodzinny

Organizator: Parafia MBM i Zespół Pracy Socjalnej nr 1,

 

15.06.2009r.

Miejsce: ulica Żeromskiego – przy pomniku Jana Kochanowskiego, godz. 11.00 – 14.00

Wydarzenie: Festyn integracyjny dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla Śródmieścia

 

Miejsce: Scena Obozisko ul. Śniadeckich 2, godz. 14.00 - 17.00

Wydarzenie: festyn pt „Festiwal Kolorowych Krain” z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji dla dzieci

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 6Miejsce: plac u zbiegu ulic Iglastej i Polnej, godz. 15.00 - 17.00

Wydarzenie: sprzątanie placu przez mieszkańców, zakończone ogniskiem

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Kaptur

 

Miejsce: Obrzeża osiedli: Południe i Żakowice, godz. 10.00 - 12.00

Wydarzenia: „Sprzątanie świata” – sprzątnie poprzedzone prelekcja na temat dbania o środowisko

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 10 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17

 

Miejsce: Dom Kultury Borki, ul. Sucha 2, godz. 10.00 - 18.00

Wydarzenie: otwarcie wystawy prac malarskich lokalnego artysty

Organizatorzy: Dom Kultury Borki i Zespół Pracy Socjalnej nr 10 16.06.2009r.Miejsce: Klub Kwadrat ul. Grzybowska 16, godz. 17.00 - 20.00

Wydarzenie: Turniej szachowy

Organizatorzy: Klub Kwadrat i Zespół Pracy Socjalnej nr 1,

 

Miejsce: Muzeum Wsi Radomskiej ul. Szydłowiecka 30, godz. 10.30

Wydarzenie: wycieczka dla dzieci, celem zapoznania ich z kulturą ludową

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 1 Miejsce: świetlica przy Zespole Pracy Socjalnej nr 3 ul. Staszica 25 godz. 9.00 - 10.00

Wydarzenie: prelekcja dla osób nadużywających alkoholu z terenu działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 3

Organizatorzy: trzeźwy alkoholik i Zespół Pracy Socjalnej nr 3

 

Miejsce: Las Godowski, godz. 10.00 - 12.00

Wydarzenie: sprzątanie lasu przez mieszkańców osiedla Godów

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7

 

Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 7 ul. Radostowska 4, godz. 12.00 - 13.30

wydarzenie: prelekcja na temat problemu współuzależnienia prowadzona przez uczestniczkę ruchu Al - Anon

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7Miejsce: Świetlica Zespole Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a, godz. 13.00

Wydarzenie: spotkanie informacyjno – edukacyjne z doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 9 i Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Saska

 

17.06.2009r.

Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 2 ul. Staszica 25, godz. 15.00 – 16.30

Wydarzenie: spotkanie dla dzieci uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, którego celem jest promowanie wolontariatu, zakończone grillem

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 2

 

Miejsce: MDK ul. Daszyńskiego 5, godz. 11.00 – 12.00

Wydarzenie: promocja czytania bajek poprzez prezentację w formie przedstawienia pt: „Mama nic”

Organizatorzy: MDK i Zespół Pracy Socjalnej nr 2

 

Miejsce: ul. Łowicka 6, godz. 10.30

Wydarzenie: „Zielono mi” – porządkowanie terenu przed blokiem i sadzenie kwiatów

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 4

 

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna ul. Kościuszki 5

Wydarzenie: spotkanie z kulturą - zapoznanie mieszkańców z placówką zasobami i możliwością biblioteki

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 4

 

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Juliusza 18, godz. 14.00 - 17.00

Wydarzenie: spotkanie integracyjne uczestników Mini Klubu Seniora i ŚDS

Organizatorzy: ŚDS i Zespół Pracy Socjalnej nr 4

 

Miejsce: ul. Malczewskiego 21, godz. 12.00

Wydarzenie: spotkanie obywatelskie dla mieszkańców kamienicy, którego celem jest omówienie spraw związanych z zagospodarowaniem podwórka

Organizator: mieszkańcy i Zespół Pracy Socjalnej nr 6

 

Miejsce: Osiedle Borki godz. 10.00 - 12.00

Wydarzenie: Sprzątanie osiedla Borki

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Borki18.06.2009r.Miejsce: Publiczne Przedszkole nr 2 ul. Jasińskiego 4, godz. 9.30 - 11.00

Wydarzenie: Dzień otwarty w Przedszkolu - integracja dzieci z przedszkola z dziećmi z osiedla XV- Lecia

Organizatorzy: Publiczne Przedszkole nr 2 i Zespół Pracy Socjalnej nr 1, Miejsce: ul. Wernera 8, godz. 12.00

Wydarzenie: towarzyski mecz piłki nożnej między mieszkańcami Śródmieścia i XV – Lecie spotkanie towarzyskie

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 6 Miejsce: teren przy świetlicy „Caritas Pallotyńska” ul. Młodzianowska 124, godz. 13.00 - 15.00

Wydarzenie: „Powitanie lata” – gry i zabawy dla dzieci w wielu przedszkolnym

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Malenicka 29, godz. 17.30

Wydarzenie: spotkanie obywatelskie dla mieszkańców Idalina, Janiszpola i Dlugojowa na temat przebudowy ulicy Słowackiego i Malenickiej

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 9 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2019.06.2009r.Miejsce: ul. Śniadeckich 11, Brandta 4, Rodz. Winczewskich 12, Chełmońskiego 3, godz. 11.00 - 12.00

Wydarzenie: prace porządkowo – upiększające

Organizatorzy: mieszkańcy i Zespół Pracy Socjalnej nr 6

Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 6, ul. Reja 5, godz. 14.00

Wydarzenie: ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 6-12 lat, który miał miejsce w dniach 1 – 18 czerwca; prace zostaną wystawione w siedzibie Zespołu

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 6 Miejsce: siedziba Zespołu Pracy Socjalnej nr 7 ul. Radostowska 4, godz. 15.30 - 17.00

Wydarzenie: prelekcja dla mieszkańców na temat „Zagrożenia i skutki spowodowane chorobą alkoholową”

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 7

 

Miejsce: Teren przy Caritas Domu dla Bezdomnych Kobiet, godz. 14.00

Wydarzenie: Festyn środowiskowy

Organizatorzy: Caritas Dom dla Bezdomnych Kobiet i Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Glinice i Dzierzków

 

20.06.2009r.

Miejsce: plac przy parafii św Kazimierza ul. Główna 16, godz. 11.00 - 15.00

Wydarzenie: Festyn Rodzinny dla mieszkańców osiedla Zamłynie

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Zamłynie

 

23.06.2009r.

Miejsce: Plac zabaw przy ul. Olsztyńskiej 29/Sadkowskiej 15, godz. 10.00 - 12.00

Wydarzenie: Piknik integracyjny dla dzieci

Organizatorzy: Zespół Pracy Socjalnej nr 1, Publiczne Przedszkola nr 2 i 3, Klub Kwadrat

 

Miejsce: Las Kapturski, godz 13.00

Wydarzenie: Piknik integracyjny dla dzieci

Organizatorzy: Świetlica TPD ul. Miła 29 i Zespół Pracy Socjalnej nr 1 Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 3 ul. Staszica 25, godz. 12.00 - 15.00

Wydarzenie: porządkowanie i upiększanie terenu wokół Ośrodka zakończone wspólnym grillowaniem

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 3

 

Miejsce: Klub osiedlowy „Gołebiów I” ul. Ks. Skorupki 1, godz 14.00- 15.00

Wydarzenie: prelekcja na temat bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji

Organizator: dzielnicowy i Zespół Pracy Socjalnej nr 3

 

Miejsce: boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla 7/9, godz. 11.00 - 14.00

Wydarzenie: Festyn Rodzinny

Organizator: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej Miasto Kazimierzowskie

 

 

Miejsce: MOK Amfiteatr ul. Parkowa 1, godz. 17.00 - 21.00

Wydarzenie: zabawa taneczna dla seniorów

Organizator: Klub Seniora

 

24.06.2009r.

Miejsce: park Planty, godz. 11.00 - 14.00

Wydarzenie: Mini Festyn Integracyjny dla mieszkańców Plant

Organizatorzy: Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Planty

 

Miejsce: Centrum Wolanowska ul. Wolanowska 75 lok 5 godz. 13.00

Wydarzenie: spotkanie z mieszkańcami bloków socjalnych, służące zebraniu pomysłów na zagospodarowanie i upiększenie terenu pod hasłem: „Ładne osiedle - jak to zrobić”

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 8 25.06.2009r.Miejsce: Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kościuszki 5, godz. 12.00 - 14.00

Wydarzenie: spotkanie dla mieszkańców z dzielnicowym i pielęgniarką ds. uzależnień na temat uzależnień i bezpieczeństwa

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 4Miejsce: Szkolne Schroniska Młodzieżowe ul. Limanowskiego 34/40, godz. 12.00 - 14.00

Wydarzenie: spotkanie mieszkańców z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 4

 

Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a, godz. 13.30 – 15.00

Wydarzenie: Prelekcja dla rodziców na temat radzenia sobie z problemami wychowawczymi

Organizatorzy: Publiczne Gimnazjum nr 2 i Zespół Pracy Socjalnej nr 9

 

Miejsce: Blok socjalny przy ul. Mieszka I 15 godz. 16.00 – 18.00

Wydarzenie: Spotkanie obywatelskie dla mieszkańców bloku socjalnego, zakończone grillem

Organizatorzy: mieszkańcy bloku i Zespół Pracy Socjalnej nr 5

 

Miejsce: Zespół Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a, godz. 11.00

Wydarzenie: konkurs rysunkowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 9

 

Miejsce: Muzeum Wsi Radomskiej ul. Szydłowiecka 30, godz. 11.00 - 13.00

Wydarzenie: Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej dla dzieci, celem zapoznania ich ze zwyczajami ludowymi

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 10Miejsce: Teren działania Zespołu Pracy socjalnej nr 10, godz. 13.00 - 15.00

Wydarzenie: spotkanie podsumowujące kampanię promującą wolontariat, która będzie prowadzona w czerwcu na terenie działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 10

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 10

 

26.06.2009r.

Miejsce: Plac przy Zespole Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a, godz. 13.00

Wydarzenie: gry i zabawy sportowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowej

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 9

 

29.06.2009r.

Miejsce: Klub osiedlowy „Gołebiów I” ul. Ks. Skorupki 1, godz. 14.00 - 15.00

Wydarzenie: konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Witaj lato”

Organizatorzy: mieszkańcy i Zespół Pracy Socjalnej nr 3

 

30.06.2009r.

Miejsce: Klub Seniora ul. Sienkiewicza 14, godz. 14.00 - 16.00

Wydarzenie: zabawa integracyjna dla seniorów i osób niepełnosprawnych z dzielnicy Śródmieście, połączona z prelekcja na temat wolontariatu

Organizatorzy: Klub Seniora i Zespół Pracy Socjalnej nr 2Miejsce: MOSIR Borki, ul. Krasickiego 78, godz. 12.00 - 14.00

Wydarzenie: Powitanie wakacji – spotkanie integracyjne dla dzieci z terenu działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 4

Organizator: Zespół Pracy Socjalnej nr 4