Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

KOMUNIKATY Drukuj
Radom, dnia 29 czerwca 2009r

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że  w Zespołach Pracy Socjalnej będą przyjmowane wyłącznie wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy ( trwający od 1 listopada 2009r. do 31 października 2010r.), wnioski o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 oraz  dodatki   z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2008/2009 ( trwający do 31 października 2009r.) będą przyjmowane w Dziale Obsługi Mieszkańców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.

Zastępca Dyrektora
mgr Marcin Gierczak

 

Radom, dnia 29 czerwca 2009r

W A Ż N E

Szanowni mieszkańcy, w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i zmianą okresu zasiłkowego, który będzie trwał od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, informuję, że wnioski o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września do 31 października br. na oddzielnym druku dołączonym do wniosków na nowy okres zasiłkowy 2009/2010.

Zastępca Dyrektora
mgr Marcin Gierczak

 

Radom, dnia 29 czerwca 2009r

W A Ż N E

Szanowni mieszkańcy pragnę poinformować, że aby
otrzymać za miesiące wrzesień i październik 2009r:

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły,
- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły
należy złożyć w miesiącu wrześniu br. stosowny wniosek.

Zastępca Dyrektora
mgr Marcin Gierczak