Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Grupa docelowa Drukuj

Grupę docelową projektu stanowią klienci Miejskiego Ośrodka  Pomocv Społecznej  w Radomiu w wieku aktywności zawodowej korzystający ze świadczeń na mocy ustawy  o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym osoby: bezrobotne, niepełnosprawne, usamodzielniający się wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.