Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Partnerstwo Drukuj

Partnerzy projektu:

Liderem w realizacji projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie relacji na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wymiany informacji i udzielania ustawowej pomocy uczestnikom projektu, Ponadto podczas realizacji programów aktywności lokalnej, w ramach nieformalnej współpracy, pracownicy Ośrodka będą wspierani przez lokalnych partnerów, m.in. w zakresie użyczania pomieszczeń i sprzętu, wsparcia wolontariuszy.