Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Zespół Zarządzający Projektem Systemowym Drukuj


Ewa Krzemińska
Koordynator Projektu OPS
email:
  
Iwona Nowak
Asystent koordynatora Projektu OPS
email:

Magdalena Cerfass
Asystent ds. Zamówień Publicznych Projektu OPS
email:

Paulina Rogala
Pracownik ds.monitoringu