Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Wartość projektu Drukuj

ROK 2010
W dniu 9 marca 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał informację, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Systemowych.

Ogólna wartość projektu wynosi 2.651.010,03 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 2.372.653,98 zł (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 278.356,05 zł (10,5% ogólnej wartości projektu) gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.