Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Wartość projektu Drukuj

ROK 2009
W dniu 23 grudnia 2008 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację o podziale środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Podziałania 7.1.2 Priorytetu VII POKL.

Zgodnie z dokonanym podziałem środków, Ośrodek na kontynuację realizacji projektu w 2009 roku otrzymał dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 2.757.890,59 zł.  (89,5% ogólnej wartości projektu),
natomiast kwotę 323.551,41 zł.  (10,5% ogólnej wartości projektu)
gmina zobowiązana była zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.
Ogólna wartość projektu wynosi 3.081.442 zł.