Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Konkurs "Dobre praktyki EFS 2010" Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu został zaproszony do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursie „Dobre praktyki EFS 2010”.

Konkurs ten przeznaczony jest dla projektodawców  realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Główną ideą konkursu „Dobre praktyki EFS 2010” jest promowanie projektów pokazujących w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  trafiają do ludzi i zmieniają ich życie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w odpowiedzi na zaproszenie, zgłosił swój udział w powyższym konkursie.