Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
O projekcie Drukuj
  

W październiku 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał  z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informację, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Stop bierności – postaw na aktywność!” przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i w związku z tym dnia 24 maja 2010 roku została podpisana umowa nr UDA – POKL.07.02.01-14-079/09-00, pomiędzy Panią Elżbietą Szymanik – Zastępcą Dyrektora ds. POKL i Priorytetu II ZPORR na podstawie pełnomocnictwa, która reprezentuje Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, a Gminą Miasta Radom – Miasta na Prawach Powiatu w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Panią Halinę Janiszek – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.