Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Cele Projektu Drukuj
  

Głównym celem projektu jest promowanie aktywnych postaw i zachowań prospołecznych wśród osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem pracy, w szczególności długotrwale bezrobotnych.

Cele szczegółowe:

  • uświadomienie, że każdy człowiek ma w sobie potencjał, który może wykorzystać na rzecz rozwiązywania indywidualnych i lokalnych problemów,
  • promowanie wolontariatu, działań obywatelskich i samopomocowych, jako podstawowych form aktywności społecznej,
  • pobudzenie zainteresowania i motywacji do aktywności i podejmowania działań na rzecz własnego i społecznego rozwoju,
  • przełamanie izolacji i stagnacji osób pozostających poza rynkiem pracy,
  • zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego.