Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Grupa docelowa Drukuj
  

Projekt ma charakter kampanii promocyjno – informacyjnej i jest skierowany do szerokiego kręgu nieaktywnych zawodowo mieszkańców Radomia, w szczególności zaś osób długotrwale bezrobotnych.
Kampania promująca aktywne postawy i zachowania prospołeczne ma szanse dotrzeć do szerokiego grona adresatów, ponieważ będzie prowadzona przez okres 6 miesięcy, za pośrednictwem różnych nośników przekazu, w tym: ulotek, plakatów, bilbordów, spotów reklamowych w prasie, radiu i telewizji, punktu informacyjno-konsultacyjnego, spotkań informacyjnych, konferencji oraz wystawy.