Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Zaproszenie na konferencję Drukuj
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje,
że w ramach projektu pt. „Stop bierności – postaw na aktywność!”, odbędzie się konferencja w dniu 26 sierpnia 2010 roku (czwartek) w godz. od 9:30 do 14:30 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu przy ul Traugutta 61 A.

Celem naszej konferencji jest:
1. Uświadomienie znaczenia aktywności w życiu człowieka.
2. Podkreślenie, że każdy ma potencjał, który może wykorzystać na rzecz własnego i wspólnego dobra.
3. Wskazanie różnych form aktywności, w tym wolontariatu, samopomocy i działań obywatelskich oraz sposobów ich wykorzystania przez poszczególne osoby.

Wyrażam przekonanie, że przygotowana konferencja przyczyni się do propagowania postaw aktywnych, wyzwoli drzemiący potencjał i pozwoli wykorzystać go w procesie rozwiązywania problemów indywidualnych i lokalnych.