Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktywność szansą na lepsze jutro - edycja 2011 Drukuj
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu kontynuuje w 2011 roku realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji   Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres  realizacji projektu: 1 styczeń 2011 roku do 31 grudzień 2011 roku.

Wartość projektu wynosi – 1.502.427,68 zł.

W dniu 9 maja 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie informację, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” na rok 2011 przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i w związku z tym dnia 18 maja 2011 roku podpisany został aneks nr UDA-POKL.07.01.01-14-045/08-03 do umowy ramowej  nr UDA-POKL.07.01.01-14-045/08-00.