Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Całodobowe Placówki Opiekuńczo Wychowawcze Drukuj

Zgodnie z art.101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:

    1)    socjalizacyjnego;
    2)    interwencyjnego;
    3)    specjalistyczno-terapeutycznego;
    4)    rodzinnego.

Całodobowe Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze funkcjonujące na terenie Radomia

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Słoneczny Dom" przy ul.Dzierzkowskiej 9 oraz przy ul.Wydmowej 19, telefon /048/ 363-77-55

liczba miejsc :

- placówka socjalizacyjna – 28 miejsc

- placówka interwencyjna – 2 miejsca

- mieszkanie usamodzielnienia – 14 miejsc


Całodobowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze typu rodzinnego


Placówka Rodzinna nr 1
ul. Bacha 11
Dyrektor – Dorota Eter
tel.384-41-68

Placówka Rodzinna nr 4
ul. Rwańska 10
Dyrektor – Iwona Kolasa
tel.363-02-67

Placówka Rodzinna nr 6
ul. Elżbiety Jackiewiczowej 3
Dyrektor – Helena Sajak
tel.365-52-79

Placówka Rodzinna nr 7
ul. Wieniawskiego 5
Dyrektor – Agnieszka Traczyk
tel.kom.609188288

Placówka Rodzinna nr 9
ul. Południowa 11
Dyrektor – Beata Nagrodzka
tel.366-11-99

Placówka Rodzinna nr 10
ul. Wróblewskiego 32
Dyrektor – Bożena Ślusarczyk
tel. 697 667 677

Placówka Rodzinna nr 12
ul. Góralska 8
Dyrektor – Krystyna Grudzień
tel. kom.503642017