Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Całodobowe Placówki Opiekuńczo Wychowawcze Drukuj

Zgodnie z art.101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:

    1)    socjalizacyjnego;
    2)    interwencyjnego;
    3)    specjalistyczno-terapeutycznego;
    4)    rodzinnego.

Całodobowe Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze funkcjonujące na terenie Radomia

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Słoneczny Dom" przy ul.Dzierzkowskiej 9 oraz przy ul.Wydmowej 19, telefon /048/ 363-77-55

liczba miejsc :

- placówka socjalizacyjna – 28 miejsc

- placówka interwencyjna – 2 miejsca

- mieszkanie usamodzielnienia – 14 miejsc


Całodobowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze typu rodzinnego


Placówka Rodzinna nr 1
ul. Bacha 11
Dyrektor – Dorota Eter
tel.384-41-68

Placówka Rodzinna nr 7
ul. Wieniawskiego 5
Dyrektor – Agnieszka Traczyk
tel.kom.609188288

Placówka Rodzinna nr 9
ul. Południowa 11
Dyrektor – Beata Nagrodzka
tel.366-11-99

Placówka Rodzinna nr 12
ul. Góralska 8
Dyrektor – Krystyna Grudzień
tel. kom.503642017