Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Drukuj

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, obowiązujący od dnia 23.03.2022r.

Placówka Rodzinna Nr 1 w Radomiu ul. Bacha 11, - 2 658,29 zł

Placówka Rodzinna Nr 9 w Radomiu ul. Południowa 11, - 2 541,62 zł

Placówka Rodzinna Nr 12 w Radomiu ul. Góralska 8, - 1 880,02 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu                                      ul. Dzierzkowska 9,  - 6 257,07 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mieszkanie Usamodzielnienia” w Radomiu                     ul. Wydmowa 19, - 4 061,86 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radomiu ul. Rwańska 10 - 5 200,88 zł

Podstawa prawna - placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Zarządzenie Nr 3374/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21.03.2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

Publikator: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 23.03.2022 r. Poz. 3357