Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Organizacje Pracownicze Drukuj

W RADOMSKIM OŚRODKU DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE:

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Przewodnicząca – Karolina Raczyńska
telefon: 48 360-82-25
Z-ca – Małgorzata Piwońska
Skarbnik – Joanna Walewska
członek – Barbara Adamska
członek – Monika Chucher

 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Przewodnicząca  - Sylwia Skrok
telefon: 48 363-22-94
Z-ca – Agnieszka Kowalik
Sekretarz - Krystyna Sokołowska
Skarbnik - Dariusz Banaszkiewicz
członek – Anna Wiraszka
członek - Beata Pająk
członek - Ewa Mazurkiewicz

 

NIEZALEŻNY ZAWODOWY ZWIĄZEK
PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIAŁAJĄCY PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W RADOMIU

Przewodnicząca - Hanna Kaczkowska
telefon: 48 360 10 94 (wew. 339) lub 48 360 82 25 (wew. 168)
Z-ca - Urszula Skierczyńska
Sekretarz - Anna Sztencel
Skarbnik - Iwona Zakrzewska-Pełka
członek - Katarzyna Kałwińska
członek - Iwona Kaniewska

 

 

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

delegat - Waldemar Lewandowski

delegat - Anna Krawczyk

telefon: 48 360 02 66