Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Potrzebne adresy PDF Drukuj Email

URZĄD MIEJSKI
ul. Kilińskiego 30
WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA SĄ ZLOKALIZOWANE:

  • ul. Kilińskiego 30

  • ul. Moniuszki 9

  • ul. Żeromskiego 53 (wejście od Niedziałkowskiego)

 

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
ul. Kilińskiego 30
telefon: 48 362-01-81


STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNE MIASTO"
ul. Moniuszki 9 pok. 16
telefon: 48 362-08-84


KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Traugutta 57
telefon: 048 368-89-00

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. 11 Listopada 37 / 59
telefon: 48 345-26-30

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI zs. w RADOMIU
ul. 11 Listopada 37 / 59
telefon: 48 362-91-91
Telefon Zaufania KWP zs. w Radomiu: 0 800 191 902 czynny całą dobę

 

STRAŻ MIEJSKA
ul. Moniuszki 9
telefon: 48 362-04-64
telefon alarmowy: 986

 

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Tochtermana 1
telefon: 48 362-48-47
telefon alarmowy: 999


POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Ks. Łukasika 3
telefon: 48 384-20-74


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - filia w Radomiu
ul. Mokra 2
telefon: 48 384-06-20


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Czachowskiego 21a
telefon: 48 385-61-00


TELEFON ZAUFANIA KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA - 988

 

"LINIA BRATERSKICH SERC" 800 311 800


OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 800-120-002


OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
ul. 1905 Roku 21
telefon: 48 383-66-72


PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
ul. Reja 30
telefon: 48 363-19-93


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Rwańska 16
telefon: 48 362-04-00


KLUB ABSTYNENTA WZAJEMNEJ POMOCY "VICTORIA"
ul. Wjazdowa 4
telefon: 48 383-55-70


OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - oddział w Radomiu
RADOMSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA

ul. Malczewskiego 20b
telefon: 48 362-27-45
Telefon zaufania: 192-88 - codziennie w godzinach 8.00 - 21.00


CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ
ul. Kościelna 5
telefon: 48 365-29-29

 

RADOMSKI BANK ŻYWNOŚCI
ul. Kościelna 5
telefon: 048 365-29-29


RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
ul. Czachowskiego 42
telefon: 48 384-78-76


POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Lubońskiego 2
telefon: 48 385-83-85


POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ul. Traugutta 52
telefon: 48 360-02-06


MONAR - PUNKT KONSULTACYJNY
ul. Struga 57a
telefon: 48 364-76-00


STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"
ul. Pułaskiego 9
telefon: 48 360-24-63


AKCJA KATOLICKA DIECEZJI RADOMSKIEJ
ul. Młyńska 23/25
telefon: 48 331-32-70


KATOLICKIE CENTRUM MŁODZIEŻY "ARKA"
ul. Kelles Krauza 19
telefon: 48 360-69-51


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
ul. Malczewskiego 1
telefon: 576-051-701


POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
ul. Czachowskiego 21a pok. 305
telefon: 48 385-64-56


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
ul. 25 Czerwca 73
telefon: 48 362-77-04


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"
ul. Struga 86
telefon: 48 384-79-24


STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "WZAJEMNA POMOC"
ul. Niedziałkowskiego 25/27 lok. 1
telefon: 48 369-01-54