Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Potrzebne adresy PDF Drukuj Email

URZĄD MIEJSKI

ul. Kilińskiego 30

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA SĄ ZLOKALIZOWANE:

 • ul. Kilińskiego 30
 • ul. Moniuszki 9
 • ul. Żeromskiego 53 (wejście od Niedziałkowskiego)
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
ul. Kilińskiego 30
telefon: 048 362-04-24

STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNE MIASTO"

ul. Żeromskiego 53

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

uL. Limanowskiego 29a
telefon: 362-51-81
ul. Traugutta 57
telefon: 048 362-21-93
telefon alarmowy: 998

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

ul. 11 Listopada 37 / 59
telefon centrala: 048 362-91-91;
telefon interwencyjny i telefon zaufania: 048 345-25-25
telefon alarmowy: 997
www.kwp.radom.pl

POLICYJNA IZBA DZIECKA

telefon: 048 345-24-25

STRAŻ MIEJSKA

ul. Moniuszki 9
telefon: 048 362-04-64
telefon alarmowy: 986

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Tochtermana 1
telefon: 048 362-48-47
telefon alarmowy: 999

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Ks. Łukasika 3
telefon: 048 363-99-57

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - filia w Radomiu
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

ul. Mokra 2
telefon: 048 363-63-98

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ul. Czachowskiego 21a
telefon: 048 362-21-71

TELEFON ZAUFANIA KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA - 988

"LINIA BRATERSKICH SERC"

telefon zaufania radomskiej Caritas - 0 800 311 800 czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 18.00 do 22.00 (w lipcu czynny w poniedziałki, nieczynny w niedzielę i świeta oraz w sierpniu)
W "Linii Braterskich Serc" dyżury pełnią w:

 • poniedziałki - księża,
 • wtorki - katecheci i pedagodzy,
 • środy - specjaliści poradnictwa rodzinnego,
 • czwartki - psychologowie i terapeuci,
 • piątki policjanci i prawnicy,
 • soboty - członkowie grup Anonimowych Alkoholików, Al-Anonu, Klubu Abstynenta i Monaru.

NIEBIESKA LINIA - 0 801-120-002

(ogólnopolski, dla ofiar przemocy w rodzinie, płatny pierwszy impuls)

POMARAŃCZOWA LINIA - 0 801 14 00 68

(płatny 33 grosze niezależnie od czasu trwania rozmowy. Infolinia ogólnopolska prowadzona przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla rodziców, których dzieci upijają się).

PRZYCHODNIA ODWYKOWA

ul. Narutowicza 1
telefon: 048 363-19-93

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Reja 5/1
telefon: 048 362-18-58

KLUB ABSTYNENTA WZAJEMNEJ POMOCY "VICTORIA"

STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (spotkania odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 17.00 do 20.00) ul. 1905 Roku 20

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - oddział w Radomiu
RADOMSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA

ul. Malczewskiego 20b
telefon: 048 362-27-45 (czynny całą dobę) oraz 048 362-54-61
www.tpd.radom.pl

CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ

ul. Kościelna 5
telefon: 048 365-29-29
www.caritas.pl/radom

W ramach Caritas działają różne placówki, między innymi:

 • FUNDACJA CARITAS NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
 • KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY
 • OŚRODEK PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - świetlica dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami; profilaktyka i terapia zaburzeń
 • HOSPICJUM św. JÓZEFA
 • NZOZ STACJA OPIEKI CARITAS - ul. Główna 16
 • JADŁODAJNIE DLA UBOGICH
  • ul. Kościelnej 5
  • ul. Grzybowskiej 22

CARITAS PALLOTYŃSKA PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA SAC

ul. Młodzianowska 124
telefon: 048 360-28-47
Przy Caritas działa:

 • JADŁODAJNIA DLA UBOGICH
 • KLUB AA.

RADOMSKI BANK ŻYWNOŚCI

ul. Kościelna 5
telefon: 048 384-79-06

RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI

ul. Struga 88
telefon: 048 384-78-76; 048 364-47-03

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Limanowskiego 134
telefon: 048 360-94-74

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

ul. Traugutta 52,         
telefon: 048 360-02-06

MONAR - PUNKT KONSULTACYJNY

ul. Struga 57a
telefon: 048 364-76-00

STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"

ul. Łąkowa 42
telefon: 048 360-46-05

CENTRUM ROZWOJU OSOBOWOŚCI "KARAN" – ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "W PÓŁ DROGI"

ul. Żeromskiego 27
telefon: 048 362-20-46

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI RADOMSKIEJ

ul. Młyńska 23/25
telefon: 048 331-32-70

KATOLICKIE CENTRUM MŁODZIEŻY "ARKA"

ul. Chrobrego 7/9
telefon: 048 360-69-51

PUBLICZNY OGRÓDEK JORDANOWSKI

ul. Okulickiego 9a
telefon: 048 331-39-78

KATOLICKA ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA "ORATORIUM"

Rynek 9
telefon: 048 363-15-50

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - KOMENDA HUFCA RADOM MIASTO

ul. Słowackiego 17
telefon: 048 360-11-60

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

ul. Malczewskiego 1
telefon: 048 384-03-29
www.ksm-radom.prv.pl

FUNDACJA EMAUS

ul. Królowej Jadwigi 13a
telefon: 048 345-98-24

FUNDACJA "POLAK MAŁY"

ul. Trzebińskiego 36 (parafia O. M. Kolbe)
telefon: 048 345-11-60

RADOMSKIE STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA"

ul. Ar. Ludowe j 1a
telefon: 048 360-51-60

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZY

ul. Grenadierów 18
telefon: 048 366-26-11

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

ul. Czachowskiego 21a (pokój 305)
telefon: 048 362-21-71 wew. 334

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH. TERENOWY OŚRODEK REHABILITACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO NIESŁYSZĄCYCH

Pl.Kostytucji 3 Maja 1
telefon: 048 363-19-77; 048 362-35-77

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

ul. 25 Czerwca 73
telefon: 048 362-77-04

PORADNIA ZWALCZANIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO I OPIEKI PALIATYWNEJ

ul. 1905 Roku 20
telefon: 048 360-19-78

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU - oddział w Radomiu

ul. Główna 3
telefon: 048 345-14-92

STOWARZYSZENIE OSÓB NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SZANSA"

ul. Zamoyskiego 2 / 2
tefon: 048 332-20-62; 048 362-27-75

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM GŁUCHYM "FONO"

ul. Wernera 6
tefon: 048 362-56-34

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"

ul.Struga 86
telefon: 048 384-79-85

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "WZAJEMNA POMOC"

ul. Struga 19/21/33
telefon: 048 363-83-67

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO

ul. Osiedlowa 38 m 14
telefon: 048 366-82-11

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

ul. Kr. Jadwigi 1
telefon: 048 333-12-22

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW – oddział w Radomiu

ul. Żeromskiego 53
telefon: 048 331-76-97

STOWARZYSZENIE KLUB PO MASTEKTOMII "AMAZONKI - DANA"

ul. Sandomierska 14
telefon: 048 366-23-85

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

ul. Moniuszki 9
telefon: 048 362-05-70

STOWARZYSZENIE POLSKICH EMERYTÓW, RENCISTÓW i OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Żeromskiego 31
telefon: 048 385-13-18

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK

ul. 25 Czerwca 68
telefon: 048 362-81-71 wew. 335

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP

ul. 25 Czerwca 68
telefon: 048 362-53-21

ZWIĄZEK WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OKRESU STALINOWSKIEGO

ul. 25 Czerwca 68
telefon: 048 362-81-71 wew. 336

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

ul. 25 Czerwca 68
telefon: 048 362-81-71 wew. 374

STOWARZYSZENIE "ZIELONE MIASTO"

ul. Urszuli 3 m 8
telefon: 048 331-86-74

STOWARZYSZENIE "INICJATYWA LOKALNA"

ul. Bluszczowa 4/8
telefon: 048 365-27-17

STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH MIASTA RADOMIA

ul. Moniuszki 5 p. III
telefon: 048 384-04-14

FUNDACJA BIEDA
OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH

ul. 25 Czerwca 68
telefon: 048 362-81-71 wew. 199