Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Potrzebne adresy PDF Drukuj Email

URZĄD MIEJSKI
ul. Kilińskiego 30
Wydziały Urzędu Miasta zlokalizowane są przy:

  • ul. Kilińskiego 30

  • ul. Żeromskiego 53 (wejście od ul. Niedziałkowskiego)

  • ul. Moniuszki 9

  • Rynek 1 budynek Ratusza


BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA UM
ul. Kilińskiego 30
telefon: (48) 362 01 81


STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNE MIASTO"
ul. Moniuszki 9 pok. 16
telefon: (48) 362 08 84


KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Traugutta 57
telefon: (48) 368 89 00


KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. 11 Listopada 37 / 59
telefon: (48) 345 26 30

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI zs. w RADOMIU
ul. 11 Listopada 37 / 59
telefon: (48) 362 91 91
Telefon Zaufania KWP zs. w Radomiu: 0 800 191 902 czynny całą dobę

 

STRAŻ MIEJSKA
ul. Moniuszki 9
telefon: (48) 362 04 64
telefon alarmowy: 986


RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ul. Tochtermana 1
telefon: (48) 362 48 47
telefon alarmowy: 999


POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Ks. Łukasika 3
telefon: (48) 384 20 74


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - filia w Radomiu
ul. Mokra 2
telefon: (48) 384 06 20


ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. Czachowskiego 21a
telefon: (48) 385 61 00


OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
ul. 1905 Roku 21
telefon: (48) 383 66 72


PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
ul. Reja 30
telefon: (48) 363 19 93


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Rwańska 16
telefon: (48) 362 04 00


KLUB ABSTYNENTA WZAJEMNEJ POMOCY "VICTORIA"
ul. Wjazdowa 4
telefon: (48) 383 55 70


OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI - oddział w Radomiu
RADOMSKI RZECZNIK PRAW DZIECKA

ul. Malczewskiego 20b
telefon: (48) 362 27 45
Telefon zaufania: 192-88 - codziennie w godzinach 8.00 - 21.00


CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ
ul. Kościelna 5
telefon: (48) 365 29 29RADOMSKI BANK ŻYWNOŚCI
ul. Kościelna 5
telefon: (48) 365 29 29


RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
ul. Czachowskiego 42
telefon: (48) 384 78 76


POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Lubońskiego 2
telefon: (48) 385 83 85


POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ul. Traugutta 52
telefon: (48) 360 02 06


MONAR - PUNKT KONSULTACYJNY
ul. Struga 57a
telefon: (48) 364 76 00


STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"
ul. Pułaskiego 9
telefon: (48) 360 24 63


AKCJA KATOLICKA DIECEZJI RADOMSKIEJ
ul. Młyńska 23/25
telefon: (48) 331 32 70


KATOLICKIE CENTRUM MŁODZIEŻY "ARKA"
ul. Kelles Krauza 19
telefon: (48) 360 69 51


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
ul. Malczewskiego 1
telefon: 576 051 701


POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
ul. Czachowskiego 21a pok. 305
telefon: (48) 385 64 56


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
ul. 25 Czerwca 73
telefon: (48) 362 77 04


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"
ul. Struga 86
telefon: (48) 384 79 24


STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO "WZAJEMNA POMOC"
ul. Niedziałkowskiego 25/27 lok. 1
telefon: (48) 369 01 54


TELEFON ZAUFANIA KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA - 988

"LINIA BRATERSKICH SERC" 800 311 800


OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 800-120-002