Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Zgłoszenia o pomoc Drukuj

Mieszkańcy miasta Radomia znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych w jednym z 10 ZESPOŁÓW PRACY SOCJALNEJ:

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 1

ul. Struga 57a, telefon: /048/ 364-44-49
Obejmuje działaniem osiedla: XV - Lecie i Nad Potokiem

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 2

ul. Dzierzkowska 9, telefon: /048/ 363-22-94
Obejmuje swym działaniem Śródmieście.

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 3

ul. Dzierzkowska 9, telefon: /048/ 360-25-31
Obejmuje działaniem Gołębiów I, część Śródmieścia, Starą i Nową Wolę Gołębiowską oraz Rajec Poduchowny

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 4

ul. Grabowa 17, telefon: /048/ 360-94-87
Obejmuje swym działaniem Planty, część Śródmieścia i Wośniki.

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 5

ul. Królowej Jadwigi 15, telefon: /048/ 333-04-58
Obejmuje działaniem Osiedle Akademickie, Firlej, Gołębiów II, Józefów, część osiedla XV - Lecie i Michałów.

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 6

ul. Reja 5, telefon: /048/ 360-24-75
Obejmuje działaniem Kaptur, Obozisko część osiedla XV - Lecie i część Śródmieścia

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 7

ul. Wyścigowa 16, telefon: /048/ 360-02-88
Obejmuje działaniem Godów, Malczów, Młodzianów, Prędocinek i Ustronie.

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 8

ul. Główna 10, telefon: /048/ 360-86-92
Obejmuje działaniem Halinów, Kozią Górę, Pruszaków, część Śródmieścia i Zamłynie.

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 9

ul. Kalińska 6/6a, telefon: /048/ 360-02-66
Obejmuje działaniem Długojów, Dzierzków, Glinice, Idalin, Janiszpol, Sadków, część Malczewa i część Ustronia.

ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ NR 10

ul. Grabowa 17, telefon: /048/ 360-85-40
Obejmuje działaniem Borki, Jeżową Wolę, Południe, Potkanów i Żakowice.

Godziny, w których dyżurujący pracownik socjalny w każdym z rejonów przyjmuje osoby pragnące uzyskać pomoc:

poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 12.00

środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30
 

INNE FORMY ŚWIADCZEŃ

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i w sprawach związanych z rehabilitacją zawodową lub społeczną oraz uzyskaniem zaświadczeń dotyczących świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się do:

DZIAŁU OBSŁUGI MIESZKAŃCA

ul. Limanowskiego 134 /parter/, telefon /048/ 360-88-31, /048/ 360-94-70

Osoby zainteresowane pomocą w formie usług opiekuńczych lub umieszczeniem w domu pomocy społecznej mogą zgłaszać się do:

DZIAŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ

ul. Limanowskiego 134, telefon: /048/ 360-87-04; /048/ 360-83-14

Osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc bezpośrednio do placówek świadczących pomoc tej grupie osób:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH

ul. Słowackiego 188, telefon /048/ 360-01-91

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia niepełnosprawności do celów poza rentowych lub ustaleniem uprawnień dziecka do zasiłku pielęgnacyjnego poprzez orzeczenie jego niepełnosprawności winni zgłaszać się bezpośrednio do:

MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ul. Grabowa 17, telefon: /048/ 360-94-75