Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Pomoc instytucjonalna Drukuj
Mapa pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miasta Radomia
ul. Grabowa 17
tel. 48 360 89 40


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
tel. 48 360 87 01, 360 84 88


Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy MOPS
ul. Grabowa 17
tel. 48 360 89 40

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Malczewskiego 20 b
tel. 48 362 27 45


Komenda Miejska Policji
ul. 11 Listopada 37/59
tel. 997, 112, 48 345 30 30, 345 31 44

Komisariat Policji
ul. Traugutta 30
tel. 48 345 33 50, 345 33 53

Komisariat Policji 2
ul. Radomskiego 2
tel. 48 345 33 11

Komisariat Policji 3
ul. Batalionów Chłopskich 6/8
tel. 48 345 39 40

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 14 b
tel. 48 365 10 87


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Rwańska 16 lok. 5
tel. 48 381 04 00

Radomski Szpital Specjalistyczny
ul. Tochtermana 1
tel. 361 51 00

Przychodnia Leczenia Uzależnień
ul. Tochtermana 1
tel. 48 361 51 00, 361 56 19

Oddział Odwykowy przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Krychnowicka 1
tel. 48 332 45 00

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Reja 30
tel. 48 363 19 93, 48 362 27 89

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Pułaskiego 9
tel. 48 360 24 63


Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria”
ul. Wjazdowa 4
tel. 48 383 55 70


Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej MASTERSul. Wolanowska 120
tel. 663 367 089


Stowarzyszenie MONAR
ul. Struga 57 A
tel. 48 364 76 00


NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. 1905 Roku 21
48 383-66-72

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
ul. 1905 Roku 21
tel. 501 677 215


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”
ul. Główna 16
tel. 48 383 66 52
 
W sytuacjach zagrożenia dzwoń:
• POLICJA 997
• POGOTOWIE RATUNKOWE 999
• TELEFON ALARMOWY 112
• OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA” 0801 120 002