Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Konferencja informacyjno - promocyjna promująca projekt systemowy pt. Aktywność .... Drukuj

W dniu 16 grudnia 2011 roku została zorganizowana dla 150 osób konferencja informacyjno – promocyjna promująca projekt systemowy pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galera zdjęć