Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Zakończenie realizacji projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro Drukuj
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zakończył w 2011 roku realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji   Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia  2011 roku przy wykorzystaniu:
•    narzędzi, takich jak: kontrakty socjalne,
•    instrumentów aktywnej integracji, w tym: instrumentów aktywizacji zawodowej, instrumentów aktywizacji edukacyjnej, instrumentów aktywizacji zdrowotnej, instrumentów aktywizacji społecznej.
W ramach realizacji projektu uczestnicy skorzystali między innymi z takich form wsparcia jak:
•    indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne terapia psychologiczna,
•    treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
•    indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
•    indywidualne i grupowe poradnictwo prawne,
•    indywidualne poradnictwo pedagogiczne,
•    warsztaty kompetencji wychowawczych,
•    indywidualne poradnictwo z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
•    warsztaty: ekonomii społecznej, twórczej kobiecości, savoir – vivre, alternatywnych metod radzenia sobie z agresją, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, przedsiębiorczości, racjonalnego gospodarowania budżetem,
•    zajęcia rehabilitacyjne,
•    kursu języków obcych, w tym: języka angielskiego, języka włoskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego,
•    kursy komputerowe, w tym: w stopniu podstawowym, w stopniu zaawansowanym, grafiki komputerowej,
•    indywidualne kursy języka migowego,
•    kursy prawa jazdy,
•    kursy zawodowe,
•    finansowanie zajęć szkolnych,
•    wsparcie towarzyszące, tj. sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi uczestników w trakcie ich udziału w zajęciach, sfinansowanie dojazdów uczestników na zajęcia.
Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym na rzecz uczestników projektu  i ich najbliższego otoczenia zostały zorganizowane: impreza rekreacyjna w stadninie koni, piknik przy grillu, trzy imprezy edukacyjno – krajoznawcze do Kazimierz Dolnego, impreza edukacyjno – krajoznawcza do Bałtowa, dwie wycieczki edukacyjno – krajoznawcze „Uroki Puszczy Kozienickiej”.