Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Szkolenia Drukuj
KOMUNIKAT
 

Uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją Nr 17/2017/RZ z dnia 26 września 2017 roku zatwierdził na okres 5 lat program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej „Kto mnie pokocha”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu prowadzi nabór kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego. Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim. Uprzejmie prosimy o kontakty osobiste lub telefoniczne zainteresowane rodziny, które chciałyby stworzyć osieroconemu dziecku dom oraz zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134
Dział Pieczy Zastępczej
w godzinach od 8 00 do 15 30 pokój 304 i 305
tel. 48 360 88 29
e- mail :