Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Radom - Siła w Partnerstwie Drukuj
  


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w partnerstwie z Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt „Radom – siła w partnerstwie” w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Radom – siła w partnerstwie” jest częścią ogólnopolskiego projektu systemowego realizowanego wraz z partnerami pozarządowymi przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.