Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Podpisanie generalnej umowy Drukuj
  


W dniu 07.12.2012  roku została zawarta umowa generalna na wykonanie projektu  pomiędzy Gminą Miasta Radom a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.