Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
O projekcie Drukuj
  


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w partnerstwie z Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt „Radom – siła w partnerstwie” w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Radom – siła w partnerstwie” jest częścią ogólnopolskiego projektu systemowego realizowanego wraz z partnerami pozarządowymi przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie.

Działania partnerskie mają na celu wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowaniu Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB). Model obejmuje oddziaływanie w zakresie Prewencji, Interwencji oraz Integracji. Głównym założeniem modelu jest przetestowanie 6 standardów (streetworking, praca  socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, partnerstwo lokalne oraz zatrudnienie i edukacja) mających na celu wsparcie osób bezdomnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz próbę stworzenia jednolitych zmian legislacyjnych w niniejszym obszarze. Radomskie partnerstwo zawiązane pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Caritas Diecezji Radomskiej realizuje w ramach projektu trzy wybrane standardy GSWB tj:

a) standard streetworkingu;
b) standard pracy socjalnej;
c) standard partnerstwa lokalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2013 roku.