Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Partnerstwo Drukuj
  


Liderem w realizacji projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt „Radom – siła w partnerstwie” jest realizowany w partnerstwie z Caritas Diecezji Radomskiej na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 26.11.2012 r.