Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Personel projektu Drukuj
  

 

Lider – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Zarządzający Projektem Konkursowym w składzie:

Sylwia Kwapisz
Koordynator Projektu POKL
e-mail:

Daniel Balana
Asystent Projektu POKL
e-mail:


Partner - Caritas Diecezji Radomskiej. Zespół w składzie:

Z-ca Dyrektora ks. Robert Kowalski
Koordynator Projektu Partnera
e- mail:


Anna Lis
Asystent Koordynatora Partnera
e-mail:


Karolina Strzemecka - Siara
Koordynator streetworkerów
tel: 48  365-26-29