Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Kontakt Drukuj
  

 

Zespół do Realizacji i Rozliczania Projektu Konkursowego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom
parter pokój nr.005
tel. 48/ 360-87-01 wew. 181
Faks: 48 360 84 88

Strona: www.mops.radom.pl

 

 

Caritas Diecezji Radomskiej:

ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

tel. 48/ 48 365 29 29; 48/ 365 29 28

Faks: 48 365 29 29

E-mail:

Strona: www.radom.caritas.pl