Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Bezpieczny Senior Drukuj
„Bezpieczny Senior”

 

 Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i naciągaczy. Osoby starsze, które czując się samotne, schorowane a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażone są  w większym stopniu na działania ze strony przestępców .Padają ofiarami oszustw wyłudzeń i kradzieży. Seniorzy narażeni są także na kupowanie leków ziołowych „placebo”  tzw. recepta na wszystko, jak również na podpisywanie niekorzystnych umów kredytowych w bankach  na skutek działań  naciągaczy i oszustów. Seniorzy również narażeni są na „przemoc domową” od osób najbliższych. Aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym przypadkom Decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w dniu 1 lutego 2012 roku  został wprowadzony nowy podprogram „Bezpieczny Senior”.

 

Motto podprogramu – „I Ty będziesz Seniorem”

 

W celu zminimalizowania tego typu zdarzeń oraz zapobieżenia podobnym sytuacjom w  ramach prowadzonego podprogramu „Bezpieczny Senior” wspólnie z n/w instytucjami została opracowana i wprowadzona „Karta Pierwszy Kontakt”, która ma sprawić, że poznamy  problemy Seniora,  zaoferujemy  bezpłatne informacje i porady aby Senior mógł działać sprawniej i wiedział, że zawsze otrzyma w razie potrzeby  niezbędną pomoc.

 

Instytucje realizujące „Kartę ….” :

1.Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”

2.Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej

3.Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

4.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

5.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

6.Komenda Miejska Policji

7.Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin.

 

„Karta Pierwszy Kontakt” może być drukowana i powielana w dowolnych ilościach egzemplarzy. Można ją pobrać ze strony internetowej w/w instytucji lub w siedzibie Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” 26-600 Radom ul. Moniuszki 9.

Administratorem danych osobowych zawartych w w/w Karcie jest Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”, które posiada zarejestrowany zbiór w GIODO pt. „Bezpieczny Senior”. Każdy przedstawiciel z w/w instytucji realizujących ten podprogram posiada stosowne „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Bezpieczny Senior”, wydane przez Administratora Systemu.

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji podprogramu „Bezpieczny Senior” oraz „Karty Pierwszego Kontaktu” można uzyskać pod nr tel. 048/362-08-84.

Karta pierwszy kontakt

Podstawowe zasady bezpieczeństwa