Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktualności Drukuj

W dniu 26.03.2013 została podpisana umowa na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologiczngo oraz na indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień. W dniu 27.03.2013 została zawarta natomiast umowa na przeprowadzenie treningów za zakresu: kompetencji rodzicielskich i społecznych oraz alternatywnych metod radzenia sobie z agresją. Powyższe działania będą świadczone na rzecz 15 uczestników (osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych). Wszelkie informacje będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Praca Socjalna.