Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Sprawozdania z realizacji Drukuj

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia za 2021 rok.

  Sprawozdanie za 2021 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2021 – 2025 za 2021 rok.

 Sprawozdanie za 2021 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2021– 2025 za 2021 rok.

 Sprawozdanie za 2021 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata 2016 – 2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

 Sprawozdanie za 2020 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2020 za 2020 rok.

 Sprawozdanie za 2020 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020 za 2020 rok.

Sprawozdanie za 2020 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata 2016 – 2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

  Sprawozdanie za 2019 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2020 za 2019 rok.

 Sprawozdanie za 2019 rok

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020 za 2019 rok.

Sprawozdanie za 2019 rok