Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Sprawozdania z realizacji Drukuj

 Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata 2016 – 2020

Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020
 Sprawozdanie 
 
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia
lata 2016 – 2020
 
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
 
 
 
Sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom
na lata 2011 – 2016
 
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
 
 
 
 Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom
na lata 2016 – 2020
 
 
 Sprawozdanie 
 
 
 
Sprawozdania z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom
na lata 2013 – 2016
 
 
Sprawozdanie za 2013 rok