Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Sprawozdania z realizacji Drukuj

 Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia lata 2016 – 2020

Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

 

Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom na lata 2016 – 2020
 Sprawozdanie 
 
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia
lata 2016 – 2020
 
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
 
 
 
Sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom
na lata 2011 – 2016
 
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
 
 
 
 Sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom
na lata 2016 – 2020
 
 
 Sprawozdanie 
 
 
 
Sprawozdania z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radom
na lata 2013 – 2016
 
 
Sprawozdanie za 2013 rok