Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Galeria - CAL Drukuj

Filmy zrealizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach kampanii promującej pracę socjalną i instytucje aktywnej integracji i ich rolę w aktywizacji osób wykluczonych "ZAWSZE POMOCNI". Projekt "Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu".

METODY PROWADZENIA PRACY SOCJALNEJ Z DZIECKIEM I RODZINĄ

http://www.mcps-efs.pl/pl/v/metody-prowadzenia-pracy-socjalnej-z-dzieckiem-i-rodzina

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - MIASTO

http://www.mcps-efs.pl/pl/v/przygotowanie-i-realizacja-programu-aktywnosci-lokalnej-miasto