Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Aktywność szansą na lepsze jutro Drukuj
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Miasta Radomia od czerwca 2008 roku realizuje projekt pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przez 7 lat realizacji projektu uczestniczyło w nim 2022 osoby. - Środki unijne dają szansę na poprawę funkcjonowania w społeczności osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzięki temu projektowi wielu uczestników podniosło swoje kwalifikacje, poziom samooceny, co przyczynia się do ich wyjścia z grupy klientów pomocy społecznej – mówi Halina Janiszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.Uczestnicy projektu wzięli udział między innymi w spotkaniach z psychologiem czy pedagogiem. Odbyły się też treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kompetencji wychowawczych, warsztaty twórczej kobiecości i autoprezentacji, savoir – vivre’u, racjonalnego gospodarowania budżetem, radzenia sobie ze stresem czy z zakresu pisania projektów unijnych. Nie zabrakło zajęć związanych z radzeniem sobie na rynku pracy jak doradztwo zawodowe, warsztaty przedsiębiorczości czy kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje. Uczestnicy brali też udział w kursach języków obcych, komputerowych oraz uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych. Za unijne pieniądze robili również prawo jazdy. - Cieszę się, że ten projekt był realizowany w naszym mieście. Mam nadzieję, że tego typu działania będą w Radomiu kontynuowane – mówi Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia.Projekt był współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna wartość projektu wyniosła 13 200 716,71 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 11 814 641,34 zł, natomiast kwotę 1. 386 075,37 gmina zabezpieczyła z własnych środków w postaci wkładu własnego.

Galeria