Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2018-2020 Drukuj

Rodzina to mała grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, a rodziców z dziećmi więź rodzicielska. Więzi te stanowią podstawę wychowania rodzinnego i określają obowiązki rodziców i dzieci względem siebie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 71 pkt. 1 mówi: „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.”

Na poziomie gminy działania te realizują jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego wspierane przez organizacje pozarządowe.

W Gminie Miasta Radomia zgodnie z Zarządzeniem Nr 1417/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 września 2011 roku organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu przyjętego Uchwałą Nr 659/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2018r. :