Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Dodatki do zasiłku rodzinnego - komunikat Drukuj

Radom, dnia 31 sierpnia 2016 roku

W A Ż N E

  Warunkiem otrzymania w miesiącach wrzesień, październik 2016r. poniżej wymienionych dodatków do zasiłku rodzinnego jest dostarczenie do końca okresu zasiłkowego tj. do 31 października 2016 roku do Działu Obsługi Mieszkańców stosownych zaświadczeń lub oświadczeń:


  1. rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 (zaświadczenie lub stosowne oświadczenie o kontynuowaniu nauki) dotyczy:

  - dzieci powyżej 16 roku życia- kontynuujących/ rozpoczynających naukę w szkole

  - dzieci urodzonych w 2011 r. -rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne

  2. podjęcia przez dziecko nauki w szkole w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (miejscowość inna niż Radom )

  - zaświadczenie lub stosowne oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

  - zaświadczenie lub stosowne oświadczenie o kontynuowaniu nauki

  3. podjęcia przez dziecko nauki w szkole w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (miejscowość inna niż Radom)

  - zaświadczenie lub stosowne oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

 

Odwiedza nas 1 gość