Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Czas na aktywność!" Drukuj

Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Czas na aktywność!"

24 marca 2017 roku zakończyła się rekrutacja Wychowanków przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, natomiast 31 marca 2017 roku została zakończona rekrutacja osób z niepełnosprawnościami.

W marcu z wychowankami przebywajacymi lub opuszczajacymi pieczę zastępczą podpisano aneksy do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. W kwietniu z osobam z niepełnosprawnościami podpisywane były kontrakty socjalne.
Odbywają się indywidualne konsultacje z osobami z niepełnosprawnościami.

w kwietniu 2017 roku rozpoczęły się zajęcia indywidualne:

  • z doradcą zawodowym /indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu/

w maju 2017 roku zaplanowane są zajęcia indywidualne:

  • z doradcą zawodowym /indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu/

  • z psychologiem /indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu/

 

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela Zespół ds .realizacji projektu "Czas na aktywność!"

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

26-600 Radom, ul. Grabowa 17

tel. 48 360 94 87 wew. 125

piętro I, pokój 103

 

Zorganizowanie zajęć możliwe jest dzięki pozyskaniu środków na realizację projektu „Czas na aktywność!". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 - 2020.

 

 

Odwiedza nas 2 gości