Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Działania środowiskowe - rok 2017 Drukuj

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu grudniu 2017 roku

I. Punkty konsultacyjne: 40

 • punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /
 • punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 30, w tym:
 • punkt konsultacyjny w PSP Nr 5     ZPS 1
 • punkt konsultacyjny w PSP Nr 34   ZPS 1
 • punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia” ZPS 2
 • punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 2
 • punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS 3  
 • punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ ZPS 3 i ZPS 8
 • punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie ZPS 5
 • punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6 ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5 ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w ZSP 1  ZPS 5
 • „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie  ZPS 6
 • dyżur pracownika socjalnego  z dzielnicowym -Obozisko  ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34 ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5 ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących ZPS 6
 • salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie Zespołu : udostępnienie osobom szukających pracy prasy oraz informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów  ZPS 6
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych  ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23  ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11 ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala ZPS  7
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP  1   ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 4    ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 20  ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31 ZPS 9
 • punkt doradczo- konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał"  ZPS 10
 • punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia ZPS 10
 • punkt konsultacyjno – informacyjny zorganizowany dla mieszkańców ul. Marii Gajl w Klubie Środowiskowym ,,Arka". ZPR i OSL
 • punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza, w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza 7/9 m. 10. ZPR i OSL
 • punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla mieszkańców osiedla Potkanów odbywa się w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Radomiu ul. Starokrakowska 124/128. ZPR i OSL

II. Grupy : 19 grup, w tym : 14 edukacyjnych i  5 grupy wsparcia

 • grupa edukacyjna "Patrzymy na świat trzeźwo" dla osób zagrożonych problemem współuzależnienia ZPS 2
 • grupa edukacyjna- warsztaty kompetencji wychowawczych ”Mądre wychowanie” dla rodziców wychowujących dzieci w wieku dorastania - z trudnościami bądź problemami wychowawczymi  ZPS 2
 • grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych ZPS 4
 • grupa edukacyjna „Cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym”  ZPS 5
 • grupa edukacyjna „Integracja pokoleń”  ZPS 5
 • grupa edukacyjna „Cała polska czyta dzieciom” ZPS 5
 • grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych ZPS 5
 • grupa edukacyjna ”Warsztaty dla rodziców w wieku dorastania”  ZPS 5
 • grupa edukacyjna „Bezpieczny senior”  ZPS 5
 • grupa wsparcia „Być Kobietą”  ZPS 5
 • grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ZPS  6
 • grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne ZPS 6
 • grupa wparcia dla bezrobotnych kobiet    ZPS  7
 • grupa edukacyjna dla kobiet po 50 roku życia  ZPS  7
 • grupa edukacyjna dla bezrobotnych kobiet mających dzieci w wieku szkolnym na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (z zakresu podwyższenia kompetencji wychowawczych we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną)   ZPS 8
 • grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie – współpraca z PG Nr 10     ZPS 9
 • grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów    ZPS 9
 • grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+” ZPS 9
 • grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci    ZPS 10

III.   Inne działania:

· Organizacja spotkań wigilijnych : 10 

 • Wigilia dla osób samotnych w Zespole Szkól Budowlanych ul. Kościuszki 7 ZPS 4
 • Wigilia dla osób samotnych w PSP  5  ZPS 1/ ZPS 5/ ZPS 6
 • Dwie wigilie dla osób samotnych w siedzibie zespołu  ZPS 6
 • Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących  w PSP Nr 1  ZPS 9
 • Wigilia dla seniorów w siedzibie zespołu  ZPS 9
 • Wigilia dla osób starszych i samotnych w Domu Kultury Borki  ZPS 10
 • Wigilia dla osób starszych i samotnych w Klubie Osiedlowym Południe  ZPS 10
 • Spotkanie Wigilijne  we współpracy z  Amfiteatrem dla Klubu Osób Niepełnosprawnych w MOK Amfiteatr  ZPR i OSL.
 • Spotkanie Wigilijne  dla wolontariuszy z Klubu Wolontariusza „Przyjaciele” w siedzibie MOPS ul. Limanowskiego 134. ZPR i OSL

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).
 • Realizacja projektu socjalnego ( do grudnia 2017) dotyczącego organizacji zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS  - w ramach projektu w grudniu październiku pracownicy socjalni włączyli się w jasełka przygotowane przez dzieci z PG Nr 6.
 • Realizacja projektu socjalnego "Senior - zdrowie, bezpieczeństwo  i aktywność" od X 2017 do I 2018 wspólnie z Klubem "Kwadrat", Komendą Miejską Policji w Radomiu, specjalistą z zakresu dietetyki, trenerem personalnym, przedstawicielem medycznym; projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z osiedla Nad Potokiem  i przewiduje cykl spotkań z seniorami celem pobudzenia ich aktywności społecznej oraz podniesienia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, bezpiecznego zażywania leków.

ZPS Nr 2

 • Zabawa Mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych, która odbyła się w dniu 06.12.2017  w  Młodzieżowym Domu Kultury. W zabawie udział wzięły dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, wolontariusze z V L.O .   Liczba uczestników około 100.

ZPS Nr 3

 • Prowadzenie Mini Klubu Seniora w siedzibie zespołu.

ZPS Nr 4

 • Zabawa z Mikołajem" dla dzieci w CKU ul. Kościuszki 7

ZPS Nr 5

 • Radosne święta ( paczki świąteczne dla rodzin najbardziej potrzebujących).
 • Mini Klub dla osób niepełnosprawnych

ZPS Nr 6

 • Punkt Usługi Fryzjerskie "Fryzjerek".

ZPS Nr 7

 • Punkt Usługi Fryzjerskie "Dbam o swój wygląd".
 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum "Pogotowie chemiczne".

ZPS Nr 9

 • Korepetycje „Godzina dla nauki” .
 • Ognisko przedszkolne - współpraca z PP Nr 9 ul. Kalińska 4.
 • Spotkanie andrzejkowe „Świat wróżb” - spotkanie integracyjno – rozrywkowe dla dzieci.
 • „Rodzinne Mikołajki - warsztaty plastyczne dla rodzin” - spotkanie edukacyjno, wychowawcze i integracyjne dla matek z dziećmi w DK Idalin.
 • Wycieczka dzieci do Wytwórni Ozdób Choinkowych – spotkanie edukacyjne – warsztaty dla dzieci w firmie Wytwórnia Ozdób Choinkowych DAMIX ul. Kalińska 14 w Radomiu.

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.

Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.
 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr Scena Obozisko przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w każdy czwartek miesiąca.
 • Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Domu Kultury „Idalin”. Uroczystość uatrakcyjnił występ artystyczny iluzjonisty Szymona Krzysztoszka.
 • Zabawa Mikołajkowa zorganizowana w Domu Kultury „Idalin” dla dzieci zamieszkałych na terenie osiedli socjalnych przy ul. M. Gajl, Mroza, Wernera 8, Odlewnicza, Wolanowska. W zabawie wzięło udział około 180 osób, dzieci wraz z opiekunami. Podczas spotkania zostały wręczone paczki dla dzieci,  środki na ten cel przekazał Prezydent Miasta Radomia.
 • Spotkania przygotowujące do Świąt Bożego Narodzenia zorganizowane w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza. W ramach spotkania odbyły się zajęcia plastyczne, przygotowanie kartek świątecznych, wspólne kolędowanie, keyboardu, wspólne dekorowanie choinki.

 

Działania w Zespołach Pracy Socjalnej we wrześniu 2017 roku

1. Grupy (wsparcia, samopomocowe, edukacyjne) – działało 7 grup:

Zespoły Pracy Socjalnej nr: 2,5,6,8,9

2. Punkty informacyjno – konsultacyjne – działało 23 punkty – w Areszcie Śledczym, dla osób bezrobotnych, dla rodzin z problemem alkoholowym, dla rodziców:

Zespoły Pracy Socjalnej nr : 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9,10

3. Festyny – odbyło się 6 takich imprez, organizowanych przez: 

Zespoły Pracy Socjalnej nr: 2,6,8,10, oraz Organizatorzy Społeczności Lokalnej

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu sierpniu 2017 roku

1. Punkty konsultacyjne: 16

 • punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 6 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 8, ZPS 9 /
 • punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych , spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 10, w tym:
 • punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia” ZPS 2
 • punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 2
 • punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych  ZPS 3  
 • punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ ZPS 3 i ZPS 8
 • dyżur psychologa „Bliżej problemu” od IV 2017 do XII 2017 ZPS 3
 • punkty konsultacyjno-informacyjny w spółdzielni mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie ZPS 5
 • punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych ZPS 5
 • salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie Zespołu : udostępnienie osobom szukających pracy prasy oraz informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów ZPS 6
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS  7
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 8

2. Grupy : 7 grup edukacyjnych

 • grupa edukacyjna "Patrzymy na świat trzeźwo" dla osób zagrożonych problemem współuzależnienia. ZPS 2.
 • grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych ZPS 4
 • grupa edukacyjna cykl spotkań dla dzieci w wieku szkolnym ZPS 5
 • grupa edukacyjna integracja pokoleń, ZPS 5
 • grupa edukacyjna cała polska czyta dzieciom ZPS 5
 • grupa edukacyjna ZPS 6
 • grupa edukacyjna dla bezrobotnych kobiet mających dzieci w wieku szkolnym na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (z zakresu podwyższenia kompetencji wychowawczych we współpracy z Poradnią Psych- Pedagog). ZPS 8

3. Inne działania:

ZPS Nr 1

1. Bezpłatne dożywianie w barze „Barbanera” dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja)

2. Zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu do grudnia 2017 - w ramach projektu w czerwcu pracownicy socjalni włączyli się w organizację spotkania z ludźmi z pasją w dniu 30.08.2017 spotkanie z osobą wykonującą piękne hafty krzyżykowe.

3. Projekt socjalny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym "Zwiedzamy Radom" - od 22 do 25 sierpnia 2017 -  2 pracowników socjalnych zorganizowało czas wolny dla grupy 8 dzieci jeżdżąc każdego dnia na inny plac zabaw na terenie miasta Radomia.

ZPS Nr 4

1. "Wesołe piątki" dwa spotkania z dziećmi z osiedla Planty (wspólne gry, zabawy).

2. "Wesołe środy" dwa spotkania z dziećmi z osiedla Wośniki (wspólne gry, zabawy integracyjne), działanie realizowane we współpracy ze Świetlicą "Kocur".

ZPS Nr 8

1. Rajd pieszy do lasu Kapturskiego, w którym uczestniczyło czternaścioro dzieci i siedmioro rodziców. Rajd odbył się w dniu 25.08.2017 roku. 

OSL

1. Realizacja projektu Kocykowe Miasteczko na terenie:

 • blok przy ul. Wernera 8 –  03.08.2017 roku, 10.08.2017, 17.08.2017 godz. 13.00-15.00.
 • osiedle przy ul. Mroza – termin 09.08.2017 roku, godz. 13.00-15.00

2. Spotkanie wspierająco-informacyjne organizowane dla wolontariuszy Klubu Wolontariusza Przyjaciele w ramach comiesięcznych spotkań; termin spotkania - 02.08.2017 roku.

3. Szkolenia BHP dla wolontariuszy zrzeszonych przy Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele'' .

4. Spotkanie Obywatelskie dla mieszkańców osiedla przy ul. Mroza – termin 08.2017 roku.

5. Współpraca przy VII Turnieju Piłkarskim ,,dzikich drużyn'' Dzielnicówka 2017 termin turnieju – 25.08.2017 roku.

Centrum Wolanowska

 • Wyjście na  Basen Neptun, ul. Wyścigowa 49 /2.08.2017, 10.08.2017, 14.08.2017
 • Wyjście na GEKON Park Linowy, Radom ul. Bulwarowa 15 - 17.08.2017
 • Wyjście do Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Radomiu ul. Witosa 96 18.08.2017
 • Wyjście na mecz RKS Radomiak Radom- ROW Rybnik.  23.08.2017
 • Turniej Piłkarski Dzikich Drużyn "Dzielnicówka 2017" dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat; PG nr 12 w Radomiu, ul. Krucza 2/10 25.08.2017
 • Wycieczka integracyjno – edukacyjna do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego 29.08.2017

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lipcu 2017 roku

1. Punkty konsultacyjne: 16

 • punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 7 / ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 8, ZPS 9 /
 • punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych , spółdzielniach mieszkaniowych itp./    9     , w tym:
 • punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia” ZPS 2
 • punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 2
 • punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 3
 • dyżur psychologa „Bliżej problemu” od IV 2017 do XII 2017 ZPS 3
 • punkty konsultacyjno-informacyjny w spółdzielni mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie ZPS 5
 • punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych ZPS 5
 • salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie Zespołu : udostępnienie osobom szukających pracy prasy oraz informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów ZPS 6
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS  7
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 8

2. Grupy : 7

w tym 6 grup edukacyjnych i 1 samopomocowa

 • grupa edukacyjna cykl spotkań dla dzieci w wieku szkolnym ZPS 5
 • grupa edukacyjna integracja pokoleń, ZPS 5
 • grupa edukacyjna cała polska czyta dzieciom ZPS 5
 • grupa edukacyjna ZPS 6
 • grupa samopomocowa dla bezrobotnych kobiet i wychowujących dzieci  w wieku szkolnym ZPS 8
 • edukacyjna grupa wsparcia dla kobiet  z problemami wychowawczymi   ZPS 9
 • grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto” ZPS 9

3. Inne działania:

ZPS Nr 1

1. Bezpłatne dożywianie w barze „Barbanera” dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja)

2. Zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu do grudnia 2017 - w ramach projektu w czerwcu pracownicy socjalni włączyli się w organizację spotkania z ludźmi z pasją w dniu 19.07.2017 spotkanie z właścicielką księgarni "Ściśle Tania Książka".

3. "Wakacje bez nudy" - od 10 do 14 lipca 2017 dwóch pracowników socjalnych i pracownik z osiedlowego klubu Kwadrat zorganizowali czas wolny dla grupy 20 dzieci (m.in. warsztaty w Castoramie, spotkanie z bajkopisarzem w księgarni Ściśle Tania Książka, wyjazd do huty szkła Berta we Wsoli, warsztaty mydlarskie w Muzeum im. Jacka Malczewskiego, piknik rodzinny na kocach w Leśniczówce)

ZPS Nr 3

1. Gry i Zabawy ruchowe dla dzieci z dzielnicy Śródmieście (każdy czwartek lipca).

2. Grill dla dzieci na terenie Zespołu – 27.07.2017roku.

3. Rajd pieszy dla dzieci – 17 dzieci z ul. Marii Gajl -14.07.2017roku.

ZPS Nr 4

1. W dniu 13.07.2017 spotkanie edukacyjno-informacyjne z rehabilitantem pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch". W spotkaniu uczestniczyły kobiety po 50 roku życia, które uczyły się technik relaksacyjnych, a także poznawały sposoby na pozbycie się codziennego bólu kręgosłupa poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń odbarczających.

2. "Wesołe piątki" w dniach 21 i 28 lipca 2017 roku odbyły się spotkania z dziećmi z dzielnicy Planty (plac zabaw Planty).

3. "Wesołe środy" w dniach 5 i 19 lipca 2017 roku odbyły się spotkania z dziećmi  z dzielnicy Wośniki (Świetlica Kocur)

ZPS Nr 5

1. Prelekcja na temat radzenia sobie ze stresem.

ZPS Nr 8

1. W dniu 7 lipca 2017 roku wizyta dzieci wraz z rodzicami w Radiu „Rekord” .

ZPS Nr 9

1. W dniu 7 lipca 2017 roku wycieczka dzieci w wieku szkoły podstawowej do Producenta napojów  „Zbyszko”.

OSL

 • Spotkanie z ks. Kowalskim – Caritas Diecezji Radomskiej dotyczące projektu „Street Workout” na terenie osiedla przy ul. M. Gajl - w ramach konkursu FIO „Mazowsze Lokalnie – inicjatywy oddolne” - 04.07.2017roku.
 • Spotkanie integracyjne organizowane przez MOPS dla członków Klubu Wolontariusza „Przyjaciele” i członków Klubu Osób Niepełnosprawnych - spotkanie podsumowujące współpracę - 04.07.2017roku.
 • Współpraca z Centrum Wolanowska podczas Turnieju Dzikich Drużyn, w których udział wzięły dzieci z radomskich osiedli socjalnych - 05.07.2017roku.
 • Spotkania obywatelskie z mieszkańcami osiedla przy ul. Mroza w ramach cyklu spotkań „Poznajmy nasze zasoby”. Spotkania dotyczyły: potrzeb i problemów mieszkańców, planowanych działaniach na osiedlu, przedstawienia ofert konkursowych związanych z możliwością uzyskania środków finansowych na realizację lokalnych działań i przedyskutowania ich -  07.07.2017roku  i 24.07.2017roku.
 • Spotkania obywatelskie z mieszkańcami osiedla przy ul. M.Gajl, związane z realizacją projektu FIO Mazowsze Lokalnie – inicjatywy oddolne na terenie ww. osiedla - 13.07.2017 roku. i 14.07.2017roku.
 • Organizacja wycieczki do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie dla mieszkańców osiedli socjalnych (przy ul. Wernera 8, Odlewniczej, M. Gajl, Mroza) zaangażowanych w pracę na rzecz własnych społeczności - 17.07.2017roku.
 • Realizacja projektu „Kocykowe Miasteczko”: osiedle przy ul. Mroza –      12.07.2017 roku i 26.07.2017roku osiedle przy ul. Wernera 8 – 20.07.2017 roku i 27.07.2017roku.
 • Nadzór prowadzonego montażu urządzenia „Street Workout” na terenie osiedla przy ul. M. Gajl w ramach konkursu FIO „Mazowsze Lokalnie – inicjatywy oddolne” -  22.07.2017roku.
 • Współorganizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców osiedla przy ul. M. Gajl z okazji oficjalnego otwarcia urządzenia „Street Workout” do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Działanie zorganizowane w partnerstwie z Caritas Diecezji Radomskiej oraz Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” - 26.07.2017roku.

 

Informacja o działaniach środowiskowych w miesiącu czerwcu 2017

1. Festyny  : 24  /ZPS 1 - 3, ZPS 3 - 2, ZPS  4 -1, ZPS 5 - 3, ZPS 6 – 2, ZPS 7 – 6,    ZPS 8 – 1, ZPS 9 – 2, ZPS  10 – 3, OSL -1 /

2. Bieg sprawnościowy „ Żyj zdrowo”  promujący trzeźwy i zdrowy tryb  życia w dniu 9.06.2017, który odbył się w  V L.O

3. Wycieczki  dla dzieci i dorosłych: 15

 • Przedstawienie teatralne „ Śpiąca królewna” w dniu 21.06.2017 dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście. Miejsce- Sala Koncertowa UM ZPS 2
 • Spotkanie z historią ZHP i drużyn „ Nieprzetartego szlaku” w dniu 8.06.2017 w siedzibie Muzeum ZHP, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ZPS 2
 • Wycieczka z przewodnikiem po ulicach Radomia grupy edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych  ZPS 2
 • Wyście dzieci do Hula Park ZPS 5
 • Wyjście seniorów do Muzeum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” ZPS 5
 • Wycieczka do centrum Zabaw dla Dzieci „Hula Park” z okazji Międzynarodowego Dnia dziecka ZPS  7
 • Wyjście do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” ZPS  7
 • Wyjście z dziećmi do restauracji McDonald's ZPS  7
 • Wyjście na basen „Neptun” ZPS  7
 • Wyjście do Parku Trampolin i na Ściankę Wspinaczkową dla dzieci ZPS 8
 • Wyjście do Multikina na bajkę „Auta” ZPS 8 
 • Wizyta dzieci wraz z rodzicami w Radiu „Rekord” ZPS 8 
 • Wycieczka  do muzeum Jacka Malczewskiego rodziców z dziećmi ZPS 8 
 • Wycieczka edukacyjna dla dzieci w wieku szkoły podstawowej do Nadleśnictwa – ognisko Las Kapturski ZPS 9
 • Wycieczka edukacyjna dla dzieci/szkoła podstawowa/ do Piekarni Gajda ul. Czarnoleska 20 ZPS 9

4. Punkty konsultacyjne: 39

 • punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 9
 • punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu: 1
 • punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych , spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 29 , w tym:
 • punkty konsultacyjne w szkołach podstawowych dla rodziców i uczniów, gdzie pracownicy socjalni dyżurują wspólnie z pedagogami szkolnymi 1 raz w tygodniu(kontynuacja)  ZPS 1
 • punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia” ZPS 2
 • punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 2
 • punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 3
 • punkt konsultacyjny  „ Nie jesteś sam”  od III 2017 do VI 2017 ZPS 3
 • dyżur psychologa „Bliżej problemu” od IV 2017 do XII 2017 ZPS 3
 • 3 punkty konsultacyjno-informacyjne dla rodziców i dzieci w szkołach podstawowych (PSP 3, PSP 5, PG 22) ZPS 5
 • punkty konsultacyjno-informacyjny w spółdzielni mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie ZPS 5
 • punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych ZPS 5
 • 6 punktów konsultacyjnych  ZPS 6
 • salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie Zespołu : udostępnienie osobom szukających pracy prasy oraz informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów ZPS 6
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Publicznym Gimnazjum nr 2  ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Spożywczych i Hotelarskich ZPS  7
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 8
 • punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców Uczniów Publicznych Szkół Podstawowych Nr 1,4, 20, 31 ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla os.i rodzin z problemem alkoholowym ZPS 10
 • punkt informacyjno- prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia ZPS 10
 • punkt doradczo-konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał" 
 • punkt konsultacyjno – informacyjne: dla mieszkańców osiedla przy ul. M. Gajl OSL
 • punkt konsultacyjno – informacyjne: dla mieszkańców osiedla przy ul. Mroza OSL

5. Grupy : 21

w tym 4  grupy wsparcia, 16 grup edukacyjnych i 1 samopomocowa

 • grupa wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci w wieku dorastania „Zanim będzie za późno” - nowa grupa  ZPS 2
 • grupa wsparcia dla dzieci” Nauka – moja przyszłość”  ZPS 3
 • Cykliczne spotkania kobiet wiek 50 – 60 lat zagrożonych depresją  ZPS 7
 • grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie ZPS 9
 • grupa edukacyjna dla osób bezrobotnych” Poznaj swoje możliwości”  ZPS 2
 • grupa edukacyjna dla kobiet ”Razem możemy więcej”,  ZPS 5
 • grupa edukacyjna cykl spotkań dla dzieci w wieku szkolnym ZPS 5
 • grupa edukacyjna ruch to zdrowie, ZPS 5
 • grupa edukacyjna świat książek, ZPS 5
 • grupa edukacyjna integracja pokoleń, ZPS 5
 • grupa edukacyjna warsztaty dla rodziców, ZPS 5
 • grupa edukacyjna cała polska czyta dzieciom ZPS 5
 • grupa edukacyjna warsztaty dla małego majsterkowicza dla dzieci w Castoramie ZPS 5
 • 3 grupy edukacyjne ZPS 6
 • warsztaty doradztwa zawodowego dla bezrobotnych klientów ZPS 8  
 • grupa edukacyjna dla bezrobotnych kobiet mających dzieci w wieku szkolnym na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej ZPS 8
 • edukacyjna grupa wsparcia dla kobiet  z problemami wychowawczymi   ZPS 9
 • spotkania edukacyjne dla bezrobotnych – doradztwo zawodowe ZPS 9
 • grupa samopomocowa dla bezrobotnych kobiet i wychowujących dzieci  w wieku szkolnym ZPS 8

6. Spotkania edukacyjne: 11

 • skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na temat zagrożeń w sieci Internet realizowany w klubie osiedlowym Kwadrat przy pomocy funkcjonariusza z KWP i zaprzyjaźnionego informatyka (2 spotkania specjalistów z młodzieżą) ZPS 1
 • Spotkanie z dzielnicowymi, mieszkańcami Planty i Śródmieście odnośnie bezpieczeństwa  spędzania wolnego czasu " Dzielnicowi bliżej nas" ZPS  4

 • Spotkanie informacyjno-edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ZPS  4
 • Spotkanie z dzielnicowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców osiedla Wośniki, w świetlicy SM Budowlani "Kocur" odnośnie bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu ZPS  4
 • Spotkanie edukacyjno-informacyjne "Być wolnym" z terapeuta ds. uzależnień z mieszkańcami ZPS 4, ZPS  4
 • Warsztaty dla klientów z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej zorganizowane we współpracy z PSP 15 ZPS 8 
 • Pogadanka na temat współuzależnienia od alkoholu ZPS 8 
 • Prelekcja w ramach grupy Edukacyjnej Akademia Rodzica dla rodziców z Oś. Potkanów i Żakowice  ( nt. cyberprzemocy i zagrożeń w sieci) ZPS 10
 • Prelekcja "Bezpieczne Wakacje" realizowana w PSP 2 we współpracy z Komisariatem Policji III ZPS 10
 • Prelekcja dot. Zdrowego trybu życia dla oś. Południe i Żakowice realizowana  we współpracy z Filią Biblioteki Miejskiej ul. Barycka  ZPS 10
 • Prelekcja "Bezpieczeństwo na osiedlu i w życiu codziennym" realizowana we w Klub Osiedlowy Południe ( powadzenie dzielnicowy z KP III ) ZPS 10

7. Inne działania:

ZPS 1

 • bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja)
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczennicy kl.III szkoły podstawowej
 • zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu do grudnia,
 • konkurs plastyczny malowania kredą przy bloku ul. 25-go Czerwca 85
 • turniej ping-ponga dla dzieci z osiedla Nad Potokiem zorganizowany w klubie Kwadrat
 • wyjście z mieszkańcami osiedla XV-Lecie na siłownię na świeżym powietrzu

ZPS 2

 • Spotkanie z bajką, którego celem było propagowanie czytania bajek dzieciom przez osoby dorosłe, w Zespóle Szkół Specjalnych i Placówek  Oświatowych.

ZPS 3

 • „Piknik Rodzinny” na terenie PSP 24 dla mieszkańców Osiedla Gołębiów I w dniu  11.06.2017

ZPS 5

 • Dzień Dziecka w Świetlicy Pod Dobrym Aniołem
 • Warsztaty plastyczne - nauka malowania obrazów
 • Sprzątanie parku na Gołębiowie II
 • Gry i zabawy dla dzieci z ul. Mroza

ZPS   6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia : 1
 • Zabawa z okazji rozpoczęcia wakacji- 28.06.2017 -Klub scena Obozisko

ZPS  7

 • Projekt "Pogotowie chemiczne"
 • Czytanie bajek „Biblioteczne bajanie”

ZPS 8 

 • Działania aktywizujące skierowane do mieszkańców bloków socjalnych os.Wolanowska
 • Imieniny Pana Jana w DPS ul. Garbarska – spotkanie integracyjne z udziałem mieszkańców ze środowiska lokalnego w ramach CAL
 • Biesiada seniorów przy Kazimierzówce - spotkanie integracyjne dla seniorów  w ramach CAL

ZPS 9

 • Rozgrywki sportowe dla dzieci  - szkoła podstawowa przy ZPS  Nr 9 ul. Kalińska 6/6a

ZPS 10

 • warsztaty manualne z okazji Dnia Ojca realizowana  we współpracy z Filią Biblioteki Miejskiej ul. Barycka
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PG Nr 3
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP  Nr 21 

OSL  

 • Spotkania z pomysłodawcami projektu „Street Workout” w ramach FIO Mazowsze Lokalnie – inicjatywy oddolne na terenie osiedla przy ul. M. Gajl. W związku z powyższym odbyło spotkanie zainteresowanych i organizatorów społeczności lokalnej  z włodarzami naszego miasta w UM.
 • Spotkania z wolontariuszami  zrzeszonymi w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” w każdą pierwsza środę miesiąca.
 • Pomoc w zajęciach prowadzonych dla osób niepełnosprawnych w  Klubie Osób Niepełnosprawnych w każdy czwartek.
 • Dyżury podczas prowadzenia korepetycji w każdą środę w ramach programu „SOS dla ucznia”.

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu kwietniu 2017 roku

1. 25 grup /w tym 20edukacyjnych, 4 grupy wsparcia i 1 samopomocowa/

2. 31 punktów konsultacyjnych /min. dla rodziców, dla bezrobotnych, w bl. socjalnych , AL-Anon/ ZPS i OSL, w tym

 • 10 Punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym we wszystkich ZPS
 • Punkt informacyjny dla osób w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8

3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w dwóch ZPS /1, 5 i 9/ z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki oraz chemii w ZPS 7.

4. Inne ciekawe działania:

 • Zorganizowano 9 spotkań wielkanocnych:
 • w PSP Nr5  -ZPS Nr 1, 5 i 6.
 • przy kościele pw. Chrystusa Króla -ZPS Nr 3,
 • Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Plant - ZPS 4,
 • z uczestnikami Grupy Edukacyjnej z Problemem Alkoholowym w siedzibie  - ZPS 6
 • z uczestnikami Warsztatów Artystycznych w siedzibie -ZPS 6
 • w Świetlicy Kazimierzówka -ZPS 8
 • w Publicznym Gimnazjum Nr 10 -ZPS 9
 • Spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców z osiedla Borki
 • Spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców z osiedla Południe
 • bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja) - ZPS 1 ,
 • zajęcia integracyjne dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS) - ZPS 1,
 • Punkt Usługi Fryzjerskie "Dbam o swój wygląd" Punkt Usługi Fryzjerskie "Dbam o swój wygląd" - ZPS 7
 • Ognisko przedszkolne dla dzieci 3-5 lat – współpraca z Publicznym Przedszkolem Nr 9 – 3 spotkania w przedszkolu- ZPS 9
 • Spotkania edukacyjne dla osób bezrobotnych – doradztwo zawodowe – współpraca z wolontariuszem doradcą zawodowym – spotkania raz na dwa miesiące – 2 spotkania w kwietniu 2017- ZPS 9
 • Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym " Zaplanuj swoją karierę " - 1 spotkanie- ZPS 10
 • Warsztaty manualne " Ozdoby Wielkanocne" dla mieszkańców z  Południa - ZPS 10

Działania ZPR i OSL

1. Prowadzenie Punków Konsultacyjno – Informacyjnych:

 • w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dla mieszkańców osiedla przy ul. M. Gajl.
 • w każdy drugi poniedziałek miesiąca dla mieszkańców osiedla przy ul. Mroza

2. Spotkanie z wolontariuszami zrzeszonymi w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” w każdą pierwsza środę miesiąca.

3. Spotkanie Wielkanocne z wolontariuszami zrzeszonymi w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele”.

4. Spotkanie Wielkanocne w Klubie Osób Niepełnosprawnych.

5. Uczestnictwo w spotkaniu Wielkanocnym Organizowanym przez społeczność lokalną zamieszkałą przy ul. Mroza.

6. Pomoc w zajęciach prowadzonych dla osób w Klubie Osób Niepełnosprawnych w czwartki.

7. Prowadzenie spotkania obywatelskiego dla mieszkańców osiedla socjalnego M. Gajl pod kątem projektu lokalnego w ramach FIO Mazowsze Lokalnie – inicjatywy oddolne.

8. Dyżury podczas prowadzenia korepetycji w każdą środę.

9. Zgłoszenie organizatorów społeczności lokalnej i wolontariuszy, którzy chętnie się zaprezentują do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Podziel się dobrem czyli o wolontariacie w społeczeństwie obywatelskim”. Konferencja będzie miała miejsce WSH w Radomiu ul. Traugutta 61a, 12 maja 2017 roku.

10. Zajęcia tematyczne z grupą w KIS 3 razy w tygodniu

11. Przygotowania do 14- tych Radomskich Dni Godności

 • Tytuł projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa" Od: 01-08-2018     Do: 31-08-2019 . Wartość ogółem 280 000zł
 • MOPS w Radomiu planuje utworzyć Klub Integracji Społecznej (KIS) w celu stworzenia kompleksowego sytemu wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka. W KIS realizowane będą działania z zakresu:- reintegracji społecznej mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestników umiejętności uczestniczenia w życiu społ. lokalnej i pełnienia ról społ. w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, takie jak: psychoedukacja, warsztaty, poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, spotkania wspierające z opiekunami oraz reintegracji zawodowej- działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestników zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, takie jak warsztaty aktywnego poszukiwania. pracy, kursy zawodowe i szkolenia oraz prace społ.-użyteczne.
 • Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20os.niepracujących z terenu gminy miasta Radomia, w tym 6 niepełnosprawnych oraz 14 długotrwale bezrobotnych, w wieku powyżej 35roku życia.

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu marcu 2017 roku

1. 21 grup /w tym 14 edukacyjnych, 6 grupy wsparcia i 1 samopomocowa/

2. 42 punktów konsultacyjnych /min. dla rodziców, dla bezrobotnych, w bl. socjalnych , AL-Anon/ ZPS i OSL, w tym

 • 10 Punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym we wszystkich ZPS
 • Punkt informacyjny dla osób w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8

3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w dwóch ZPS /1, 5 i 9/ z języka angielskiego, niemieckiego oraz chemii w ZPS 7.

4. OIK wspólnie z Zespołem Przeciwdziałania Przemocy zorganizował w dniach od 20-24 marca 2017 roku Niebieski Tydzień

5. Inne ciekawe działania:

 • Bezpłatne dożywianie - bar Barbanera dla mieszk. z os. Nad Potokiem. /ZPS 1/

 • Mini Klub Seniora -  integracja pokoleń. /ZPS Nr 5/

 • Przedstawienie teatralne „ Powitanie wiosny” dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście w dniu 21.03.2017 w Przedszkolu Publicznym Nr 4. ZPS Nr 2

 • Z okazji Dnia Teatru przedstawienie teatralne” Śpiąca królewna” dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście w dniu 27.03.2017 w Przedszkolu Publicznym Nr 4. ZPS Nr 2

 • Spotkanie integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym "Powitanie wiosny" (w spotkaniu wzięły udział dzieci niepełnosprawne). ZPS 4
 • Warsztaty dla rodziców  problemami wychowawczymi, ZPS 5

 • " Salonik Prasowy  dla bezrobotnych " ZPS 6
 • Usługi Fryzjerskie – ZPS 6 i ZPS 7
 • Ognisko przedszkolne dla dzieci 3-5 lat – współpraca z Publicznym Przedszkolem Nr 9 – 3 spotkania w przedszkolu ZPS 9

 •  4 Koalicje na rzecz dziecka, rodziny oraz społeczności lokalnej na osiedlach Borki, Południe i Żakowice:  w PG Nr 3,  w PSP nr 17,  w PSP nr 21   - ZPS 10
 • 8 marca odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy Kazimierzówka ZPS 8
 • Wolontariat OSL:
 • Spotkanie z wolontariuszami w każdą pierwsza środę miesiąca
 • Podpisano 2 nowe porozumienia z wolontariuszami w tym wprowadzenie wolontariusza rehabilitanta fizjoterapeuty w środowisko osoby niepełnosprawnej z zanikiem mięśni
 • Na osiedlach socjalnych "Sprzątanie Świata", wspólnie z mieszkańcami osiedli. (z ZUK rękawice i worki).
 • Szkolenie z FIO Mazowsze w COP pod kątem przystąpienia mieszkańców osiedli socjalnych do projektu.
 • Spotkanie w Duszpasterstwie Akademickim dot. Patronatu nad grupami nieformalnymi w związku z przystąpieniem mieszkańców osiedli socjalnych do FIO Mazowsze Lokalnie.
 • Spotkanie organizatorów z pracownikami w ZPS 3 w związku z potrzebą aktywizacji społeczności lokalnej z którą pracują pracownicy ( mapa zasobów, dobre sąsiedztwo krok po kroku
 • Pomoc w zajęciach prowadzonych dla osób w Klubie Osób Niepełnosprawnych w czwartki ( zorganizowanie spotkania z dzielnicowymi Komisariatu Policji I dot. Bezpieczeństwa)
 • Dyżury OSL w Punkcie SOS dla ucznia. Na korepetycje przychodzą dzieci głównie z pieczy zastępczej oraz z rodzin z którymi pracują asystenci rodzin.
 • Spotkanie obywatelskie na Mroza i na Marii Gajl  - OSL

 Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu marcu 2017 roku

3. 20 grup / w tym 14 edukacyjnych i 6 grupy wsparcia/

1. Grupa edukacyjna " Poznaj swój potencjał"

2. Grupa edukacyjna dla osób bezrobotnych” Poznaj swoje możliwości”

3. Grupa edukacyjna dla rodziców „ Wychowywać to kochać i wymagać”

4. Spotkanie grupy edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

5. Spotkanie grupy edukacyjnej "Uniwersytet świadomego rodzica"

6. Grupa edukacyjna  ZPS 5

7. Grupa edukacyjna ZPS 5

8. Grupa edukacyjna – ruch to zdrowie

9. Grupa edukacyjna – świat książki ZPS 5

10. Grupa edukacyjna – świat książki ZPS 5

11. Grupa Edukacyjna " Warsztaty artystyczne ".

12. Grupa Edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym

13. Edukacyjna grupa wsparcia dla kobiet  z problemami wychowawczymi

14. Grupa Edukacyjno-Informacyjna dla kobiet pozostających bez zatrudnienia pt. "Aktywność się opłaca"

 • Grupa Wsparcia dla Kobiet wychowujących dzieci w wieku dorastania.
 • Grupa wsparcia „Druga młodość – 60+” -
 • Grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie – współpraca z Publicznym Gimnazjum Nr 10

4. Grupa wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci w wieku dorastania „ Zanim będzie za późno”

 • Spotkanie grupy wsparcia dla niepracujących mężczyzn

5. Grupa wsparcia dla dzieci” Nauka – moja przyszłość”

1. Grupa samopomocowa dla bezrobotnych kobiet i wychowujących dzieci w wieku szkolnym

4. 38 punktów konsultacyjnych /min. dla rodziców, dla bezrobotnych, w bl. socjalnych , AL-Anon/ ZPS i OSL, w tym

 • 10 Punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym we wszystkich ZPS
 • Punkt informacyjny dla osób w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8

1. punkt konsultacyjnye w szkołach podstawowych dla rodziców i uczniów, pracownicy socjalni dyżurują wspólnie z pedagogami szkolnymi  ZPS 1

2. punkt konsultacyjne w szkołach podstawowych dla rodziców i uczniów, pracownicy socjalni dyżurują wspólnie z pedagogami szkolnymi ZPS 1

3. punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”

4. Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych

5. „Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych”

6. Punkt konsultacyjny „ Nie jesteś sam” od III 2017 do VI 2017

7. Punkt konsultacyjno-informacyjne – ( 3 w szkołach podstawowych, blokach socjalnych, spółdzielni mieszkaniowej, dla osób z problemem alkoholowym) ZSP 5

8. Punkt konsultacyjno-informacyjne ZSP 5

9. Punkt konsultacyjno-informacyjne ZSP 5

10. Punkt konsultacyjno-informacyjne ZSP 5

11. Punkt konsultacyjno-informacyjne ZSP 5

12. Punkt konsultacyjno-informacyjne ZSP 5

13. Punkt informacyjno-prasowy -1.

14. Punkt " Bezpieczne Miasto " dla Oboziska

15. Punkt w PG nr 5

16. Punkt w PSP nr 5

17. Punkt PSP 34

18. Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych

19. Projekt konsultacyjny przy parafii św. Brata Alberta

20. Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23

21. Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Publicznym Gimnazjum nr 2

22. Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Spożywczych i Hotelarskich

23. Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia pt. " Obudź swój potencjał - na os. Południe

24. Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym dla osiedla Południe 

25. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób bezrobotnych - " Zaplanuj Swoją Karierę"

26. Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób bezrobotnych" Przystanek Pracy"

27 .Grupa edukacyjna dla kobiet z problemami zdrowotnymi

28. Punkty Informacyjno- konsultacyjne Marii Gajl, OSL

29. Mroza, OSL

30. Wernera. OSL

31. Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 8

6. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w dwóch ZPS /1, 5 i 9/ z języka angielskiego, niemieckiego oraz chemii w ZPS 7.

7. Inne ciekawe działania:

 • Bezpłatne dożywianie - bar Barbanera dla mieszk. z os. Nad Potokiem. /ZPS 1/
 • Mini Klub Seniora -  integracja pokoleń. /ZPS Nr 5/
 • Przedstawienie teatralne „ Powitanie wiosny” dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście w dniu 21.03.2017 w Przedszkolu Publicznym Nr 4. ZPS Nr 2
 • Z okazji Dnia Teatru przedstawienie teatralne” Śpiąca królewna” dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście w dniu 27.03.2017 w Przedszkolu Publicznym Nr 4. ZPS Nr 2
 • Spotkanie integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym "Powitanie wiosny" (w spotkaniu wzięły udział dzieci niepełnosprawne). ZPS 4
 • Warsztaty dla rodziców  problemami wychowawczymi, ZPS 5
 • " Salonik Prasowy  dla bezrobotnych " ZPS 6
 • Usługi Fryzjerskie – ZPS 6 i ZPS 7
 • Ognisko przedszkolne dla dzieci 3-5 lat – współpraca z Publicznym Przedszkolem Nr 9 – 3 spotkania w przedszkolu ZPS 9
 • Koalicja na rzecz dziecka, rodziny oraz społeczności lokalnej na osiedlach Południe i Żakowice w PSP nr 17 ZPS 10
 • Koalicja na rzecz dziecka, rodziny oraz społeczności lokalnej na osiedlach Południe i Żakowice w PG Nr 3 ZPS 10
 • Koalicja na rzecz dziecka, rodziny oraz społeczności lokalnej na osiedlach Południe  w PSP nr 21 ZPS 10
 • Koalicja na rzecz wspierania dziecka, rodziny i społeczności lokalnej dla osiedla Borki ZPS 10
 • W dniu 8 marca w ramach współpracy partnerskiej Cal Zamłynie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy Kazimierzówka ZPS 8

Działania OSL marzec 2017

1. Rozpoczynamy cykl na osiedlach socjalnych "Sprzątanie Świata", wspólnie z mieszkańcami osiedli. ( otrzymaliśmy z ZUK rękawice i worki)

2. Szkolenie z FIO Mazowsze w COP pod kątem przystąpienia mieszkańców osiedli socjalnych do projektu

3. Spotkanie w Duszpasterstwie Akademickim dot. Patronatu nad grupami nieformalnymi w związku z przystąpieniem mieszkańców osiedli socjalnych do FIO Mazowsze Lokalnie

4. Spotkanie organizatorów z pracownikami w ZPS 3 w związku z potrzebą aktywizacji społeczności lokalnej z którą pracują pracownicy ( mapa zasobów, dobre sąsiedztwo krok po kroku)

5. Spotkanie obywatelskie na Mroza

6. Spotkanie obywatelskie na Marii Gajl

7. Punkty Informacyjno- konsultacyjne Marii Gajl, Mroza, Wernera.

8. Pomoc w zajęciach prowadzonych dla osób w Klubie Osób Niepełnosprawnych w czwartki ( zorganizowanie spotkania z dzielnicowymi Komisariatu Policji I dot. Bezpieczeństwa)

9. Spotkanie z wolontariuszami zrzeszonymi w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” w każdą pierwsza środę miesiąca

10. W marcu dwóch nowych wolontariuszy przystąpiło do Klubu Wolontariusza Przyjaciele

 • zaangażowanie wolontariuszy do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, chemii
 • wprowadzenie wolontariusza rehabilitanta fizjoterapeuty w środowisko osoby niepełnosprawnej z zanikiem mięśni

11. Dyżury OSL w Punkcie SOS dla ucznia. Na korepetycje przychodzą dzieci głównie z pieczy zastępczej oraz z rodzin z którymi pracują asystenci rodzin.

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lutym 2017 roku

1. 19 grup / w tym 13 edukacyjnych i 5 grupy wsparcia, 1 samopomocowa/

2. 22 punkty konsultacyjne /min. dla rodziców, dla bezrobotnych, w bl. socjalnych , AL-Anon/ ZPS i OSL

 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym we wszystkich ZPS
 • Punkt informacyjny dla osób w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8

3. 13 różnego rodzaju zabaw  i gier  dla dzieci, uczestniczyło w nich  548 dzieci

4. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci w dwóch ZPS z języka angielskiego, niemieckiego.

5. Działania na rzecz seniorów:

 • Mini Klub Seniora -  integracja pokoleń. /ZPS Nr 5/

 • Spotkanie z Seniorami XV lecia – spektakl amatorskiego teatru dla seniorów  PG 5 27.02.2017 / ZPS 6/

 • Zabawa karnawałowa dla Seniorów  - 100 osób, 28.02.2017 – DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8. /ZPS Nr 9/

6. W dniu 9.02.17 do MRPiPS został złożony wniosek pt. „Sprawnie pomagać”- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. Inne ciekawe działania:

 • Bezpłatne dożywianie - bar Barbanera dla mieszkanki z os. Nad Potokiem. /ZPS 1/

 • Warsztaty plastyczne, kulinarne, wizyta w muzeum, interaktywna wizyta w "Bezpiecznym Domu" - dla grupy 10 dzieci -  m.in. z Strażą Pożarną, Restauracją  MammaLeo,  Castoramą, Muzeum, Klubem Kwadrat ./ ZPS 1/
 • Warsztaty edukacyjne „ Spotkanie ze sztuką” dla dzieci wieku 9-12 lat i rodziców w dniu 22.02.2017 w Elektrowni. Liczba uczestników 15 dzieci. / ZPS 2/
 • Warsztaty edukacyjne zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom w Elektrowni dla dzieci z osiedli Mroza, M. Gajl, Odlewniczej, Wernera 8. /OSL/
 • Spotkanie edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej „Bezpieczne i rozważne ferie 2017” 16.02,2017 r. - spotkanie z przedstawicielami Policji  - dzielnicowi II - Komisariatu Policji, turniej wiedzy o bezpieczeństwie – 20 dzieci./ZPS Nr 9/
 • Wycieczka dla dzieci ze szkoły podstawowej do Muzeum im. Jacka Malczewskiego  dnia 22.02.2017 - 14 dzieci – Wystawa przyrodnicza z przewodnikiem. /ZPS Nr 9/
 • Ognisko przedszkolne dla dzieci 3-5 lat – współpraca z Publicznym Przedszkolem  9 – 3 spotkania w przedszkolu./ZPS Nr 9/
 • Walentynki – spotkanie integracyjno-rozrywkowe dla kobiet  14.02.2017 /ZPS 6/
 • Usługi Fryzjerskie – ZPS 6 i ZPS 7
 • Wolontariat:
 • Spotkanie z wolontariuszami w każdą pierwsza środę miesiąca
 • Wprowadzenie osoby niepełnosprawnej – hobbysty historii, jako wolontariusza, który prowadzi zajęcia z historii Polski w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza
 • Prowadzenie zajęć na temat pracy wolontariatu dla grupy osób w KIS.
 • Podpisano 13 nowych porozumień z wolontariuszami.
 • 2 Koalicje na rzecz dziecka, rodziny oraz społeczności lokalnej na osiedlach POŁUDNIE i ŻAKOWICE oraz BORKI. /ZPS 10/
 • Prelekcja na temat Komunikacji Interpersonalnej. /ZPS 10/