Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Czas na aktywność!" Drukuj
 
Kolejne etapy realizacji projektu „Czas na aktywność!"
 
1 lutego 2018 roku
 
w grudniu 2017 roku została wykonana usługa w zakresie przeglądu stomatologicznego:
  • Lekarz stomatolog wykonał usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przeglądu stomatologicznego pod kątem wykonania niezbędnych usług stomatologiczno-protetycznych.

od lutego 2018 roku rozpoczyna się realizacja następujących kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje:

  • Prawo jazdy kat. B
  • Florysta w zakresie bukietów i stroików okolicznościowych z elementami aranżacji terenów zielonych;
  • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z podstawami języka angielskiego;
  • Magazynier-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych oraz Kierowca wózków jezdniowych;
  • Kosmetyczka w zakresie stylizacji paznokci z elementami wizażu;
  • Spawanie metodą MAG

W ramach realizacji poszczególnych kursów uczestnicy mają zapewniony bufet, ponadto uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela Zespół ds .realizacji projektu "Czas na aktywność!"

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
tel. 48 360 94 87 wew. 125
piętro I, pokój 103

Powyższe zadania realizowane są w ramach projektu „Czas na aktywność!" współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowaosób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.