Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl

ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134
26-612 Radom

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: nr 13, 14, 16, 17 i 25.

centrala: (048) 360-87-01

sekretariat: (048) 360-84-88

fax: (048) 360-84-88

e-mail: sekretariat@mops.radom.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 

w godz. 7:30 - 15:30


Dział Obsługi Mieszkańców

poniedziałek

w godz. 7:30 - 17:30

wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godz. 7:30 - 15:30

Działania środowiskowe - rok 2018 Drukuj

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu styczniu 2018 roku

I. Punkty konsultacyjne: 39

 • punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /
 • punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 29, w tym: 
 • punkt konsultacyjny w PSP Nr 5     ZPS 1
 • punkt konsultacyjny w PSP Nr 34   ZPS 1
 • punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia” ZPS 2
 • punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 2
 • punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych  ZPS 3 
 • punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I ZPS 3 
 • punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ ZPS 3 i ZPS 8
 • punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie ZPS 5
 • punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6 ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5 ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w ZSP 1  ZPS 5
 • „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie  ZPS 6
 • dyżur pracownika socjalnego  z dzielnicowym -Obozisko  ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34 ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5 ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących ZPS 6
 • salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów  ZPS 6
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych  ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23  ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11 ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala ZPS  7
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP  1   ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 4    ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 20  ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31 ZPS 9
 • punkt doradczo- konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał"  ZPS 10
 • punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia ZPS 10
 • punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza, w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza 7/9 m. 10. ZPR i OSL

II. Grupy : 13 grup, w tym : 10 edukacyjnych i  3 grupy wsparcia

 • grupa edukacyjna "Patrzymy na świat trzeźwo" dla osób zagrożonych problemem współuzależnienia ZPS 2
 • grupa informacyjno-edukacyjna dla osób bezrobotnych "Wiedza drogą do sukcesu" ZPS 4
 • grupa edukacyjna dla rodziców "Uniwersytet świadomego rodzica" ZPS 4
 • grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych ZPS 5
 • grupa edukacyjna ”Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku dorastania”  ZPS 5
 • grupa wsparcia „Być Kobietą” ZPS 5
 • grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ZPS  6
 • grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne ZPS 6
 • grupa edukacyjna dla kobiet po 50 roku życia  ZPS  7
 • grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie – współpraca z PG Nr 10     ZPS 9
 • grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów    ZPS 9
 • grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+” ZPS 9
 • grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców  i dzieci    ZPS 10

III. Inne działania:

 • Mini kluby :  2
 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
 • Mini Klub dla osób niepełnosprawnych.  ZPS 5
 • Zabawy karnawałowe 8:
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedli XV-Lecie i Obozisko  w PSP Nr 5 ZPS 1, ZPS 5
 • Zabawa Noworoczna w V L.O dla dzieci w wieku 3-6 lat z dzielnicy Śródmieście oraz dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, ZPS 2
 • Zabawa Noworoczna w MDK-u dla dzieci w wieku szkoły podstawowej z dzielnicy Śródmieście. ZPS 2
 • Zabawa karnawałowa na terenie szkoły PSP 19. ZPS 3
 • Zabawa choinkowa dla dzieci z ul. Mroza.  ZPS 5
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z XV lecia w „ Arce” przy  ul. Chrobrego. ZPS 6
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci  w DK Idalin.  ZPS 9
 • Zabawa karnawałowa we współpracy  ze Stowarzyszeniem ,,Mieszkańców z Mroza”, ZPS nr 5 dla dzieci z osiedla przy ul. Mroza w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza.  ZPR i OSL
 • Pozostałe działania :

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).
 • Realizacja projektu socjalnego ( do grudnia 2017) dotyczącego organizacji zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS  - w ramach projektu w styczniu pracownicy socjalni włączyli się w jasełka przygotowane przez dzieci z PSP Nr 3.
 • Realizacja projektu socjalnego "Senior - zdrowie, bezpieczeństwo  i aktywność" od X 2017 do I 2018 wspólnie z Klubem "Kwadrat", Komendą Miejską Policji w Radomiu, specjalistą z zakresu dietetyki, trenerem personalnym, przedstawicielem medycznym; projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z osiedla Nad Potokiem  i przewiduje cykl spotkań z seniorami celem pobudzenia ich aktywności społecznej oraz podniesienia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, bezpiecznego zażywania leków. W dniu 14.01.2018 na zakończenie projektu zorganizowany został występ Zespołu Ludowego "Skaryszewiacy" w ramach wieczorku tanecznego dla seniorów.
 • Projekt socjalny ,,Nasz zimowy czas" skierowany do dzieci w wieku szkolnym z obszaru działania ZPS Nr 1, w ramach którego odbyły się,
 • lekcja biblioteczna połączona z zabawami
 • warsztaty robienia cukierków w firmie  "Słodka Robotka" .
 • warsztaty plastyczne w  klubie  "Kwadrat" .
 • warsztaty "od ziarenka do bochenka" w Muzeum Wsi Radomskiej.
 • zajęcia sportowe połączone z konkursami w  klubie  "Kwadrat" .
 • Projekt socjalny ,,Ferie w mieście" skierowany do dzieci w wieku szkolnym z obszaru działania ZPS Nr 1, w ramach którego odbyły się:
 • "Coś z niczego, czyli zabawki z recyklingu" zajęcia w ZPS nr 1
 • "Gdzie są zbawcy książek" zabawa czytelnicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • "Mały Kucharz" moja własna pizza zajęcia w Pizzerii Da Grasso,

ZPS Nr 2

 • Spotkanie ewaluacyjne Programu dotyczącego współpracy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” Nie jesteś sam – jeśli chcesz możemy Ci pomóc”.

ZPS Nr 3

 • „Ferie bez nudy” – spotkania dla dzieci z Śródmieścia, podczas których  dzieci grały w  gry planszowe, puzzle i miały zajęcia plastyczne   - siedzibie ZPS.
 • „My się zimy nie boimy zabawy na świeżym powietrzu” - zabawy na śniegu, lepienie bałwana,  wyścigi na sankach dla  dzieci z osiedla Gołębiów I - plac zabaw  z górką przy ul. Kotarbińskiego 5  

ZPS Nr 4

 • Wspólne kolędowanie z mieszkańcami dzielnicy w ramach współpracy CAL Planty, w bursie szkolnej przy ul Kościuszki.  

ZPS Nr 5

 • „Radosne święta” ( za pomocą sponsorów przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących). 

ZPS Nr 9

 • Korepetycje „Godzina dla nauki” Zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas 1-6 szkół podstawowych.
 • Ognisko przedszkolne - współpraca z PP Nr 9 ul. Kalińska 4.
 • "Rozrywkowe i wesołe ferie 2018"- gry i zabawy świetlicowe dla dzieci w wieku 7-13 lat prowadzone przez pracowników socjalnych  w ZPS Nr 9.
 • "Cyberprzemoc - unikanie zagrożeń"- spotkanie edukacyjne dla dzieci w wieku 10-11 lat, prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej w  ZPS Nr 9.
 • "Odpowiedzialność karna nieletnich"- spotkanie edukacyjne dla dzieci w wieku 12-13 lat prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej  w ZPS Nr 9.
 • "Wycieczka do Manufaktury słodyczy"- spotkanie edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci w wieku 9-12 lat,  wycieczka do firmy "Sama Słodycz - Manufaktura Słodyczy". "Spotkanie z obcym"- spotkanie edukacyjne dla  dzieci w wieku 7- 9 lat prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej w  ZPS Nr 9. 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe    i Żakowice w PSP 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.

Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.
 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr  w każdy czwartek miesiąca.
 • Spotkanie obywatelskie dla mieszkańców ul. Wernera 8, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,.
 • Spotkanie obywatelskie zorganizowane dla mieszkańców ul. Mroza, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
 • Spotkanie obywatelskie zorganizowane dla mieszkańców ul. Odlewniczej, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
 • Spotkanie obywatelskie zorganizowane dla mieszkańców ul. Marii Gajl, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.