Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Działania środowiskowe - rok 2018 Drukuj

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu listopadzie 2018 roku 

 

I. Punkty konsultacyjne: 43

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 9 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3, ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 34  w tym:
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 34. ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów w PSP Nr 5. ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. Osoby prowadzące : pracownik socjalny z ZPS Nr 2, pedagog szkolny z V L.O, dzielnicowy I Komisariatu Policji. ZPS 2
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjny dla osób przebywających w AŚ w Radomiu ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
  • Punkt  konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, skierowany do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Mroza ZPS 5 i  ZPR i OSL  
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza. ZPS 5
  • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6
  • Dyżur pracownika socjalnego z dzielnicowym - Obozisko. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 5. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6
  • Punkt Informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP nr 4
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w PSP 9.  ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7 
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS 7 
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala.  ZPS 7 
  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie.  ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – spotkania z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9
  • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę".  ZPS 10
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla mieszkańców bloków przy ul. M. Gajl w Radomiu. ZPR i OSL   

 

II. Grupy : 12 grup, w tym : 8 edukacyjnych i  4 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna "Zdążyć przed karetką". ZPS 4  
 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty.  ZPS 6  
 • Grupa edukacyjna „Dla osób bezrobotnych w wieku 20-45 lat”. ZPS 6  
 • Grupa edukacyjna dla kobiet wychowujących dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. ZPS 8
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów.  ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9
 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" – 24 X 2018 roku w Parafii św. Stefana ul. Idalińska 39B w Radomiu z udziałem z udziałem pracownika Działu Usług Opiekuńczych MOPS w Radomiu. ZPS Nr 9
 • "Warsztaty wychowawcze dla rodzin z dziećmi" przy współpracy z PP Nr 9 ul. Kalińska 4. ZPS Nr 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów) ZPS Nr 10

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby :  
  • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
  • Klubik Seniora – skierowany do seniorów  ul. Mroza.  Współorganizacja i udział w Zabawie Andrzejkowej dla członków Klubiku Seniora oraz życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora ZPS 5 oraz ZPR i OSL   

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem. Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w listopadzie pracownicy socjalni włączyli się w organizację obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w dniach 08 i 09 listopada 2018, w które włączyli się też seniorzy z Klubu Seniora "Kazimierzówka" oraz dzieci z PSP Nr 6.
 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia szkoły podstawowej z języka angielskiego i matematyki - od X 2018 do VI 2019 zajęcia 2 razy w tygodniu prowadzone przez wolontariusza pozyskanego przez pracownika socjalnego.
 • "Klinika dobrego słuchania" realizowany przy wsparciu psychologa MOPS - raz w tygodniu indywidualne spotkania z psychologiem w siedzibie ZPS Nr 1 dla 5 osób korzystających z pomocy.

 

ZPS Nr 2

 • Festyn integracyjny pod hasłem „ Andrzejki na sportowo” dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia w dniu 30.11.2018 roku zorganizowany w V L.O przez Centrum Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Śródmieście.

 

ZPS Nr 3

 • Organizacja zabawy andrzejkowej dla dzieci PSP 19

 

ZPS Nr 4

 • Uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowany przez CAL Wośniki w Parafii pw. Opatrzności Bożej– wspólnie z ZPS 8.
 • Śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zorganizowany przez CAL Planty w SM Budowlani w klubie "Igrek".
 • Projekt "Stop marginalizacji osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych" spotkanie w  świetlicy ZPS 4 .
 • Zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży z osiedla Wośniki zorganizowana w świetlicy "Kocur" ul. Wośnicka 32a .

 

ZPS  Nr 5

 • Dzień Seniora w świetlicy Pod Dobrym Aniołem.
 • Zabawa andrzejkowa dla dzieci z osiedla Michałów.
 • Zabawa andrzejkowa dla seniorów mieszkających na osiedlu przy ul. Mroza.

 

ZPS  Nr 6

 • Spotkanie integracyjne Seniorów z osiedla XV-Lecie.
 • Usługi fryzjerskie „Fryzuś” w siedzibie Zespołu.
 • Spotkanie Liderów XV Lecia.

 

ZPS  Nr 7

 • Projekt „Edukacja i rozwój dzieci z wykorzystaniem gier planszowych” .
 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dla dzieci.
 • Usługi fryzjerskie „Dbam o swój wygląd”.
 • Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców dotyczący zagrożeń dzieci.
 • Mini Projekt '”Dla Niepodległej” skierowany do dzieci -  test na temat niepodległości.

 

ZPS Nr 8

 • Uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowany przez CAL Wośniki w Parafii pw. Opatrzności Bożej ul. Skrajna – wspólnie z ZPS 8.

 

ZPS Nr 9

 • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas 1-6 szkół podstawowych „Godzina dla nauki” .
 • "Integracja i aktywizacja lokalnych twórców ludowych" –organizacja uroczystości otwarcia wystawy prac - rzeźby jednego z uczestników projektu w DK Borki.
 • "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemami opiekuńczo-wychowawczymi"
 • Pogotowie rowerowe – projekt dot. wsparcia klientów ZPS Nr 9 w zakresie bezpłatnej naprawy rowerów, we współpracy z firmą RODEX.

 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.
 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
  • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.

 

Działania ZPR i OSL

 • Spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS zrzeszonymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki. Współorganizacja i udział w Zabawie Andrzejkowej dla członków Klubu.
 • Kontynuacja projektu socjalnego, pt. "SOS dla ucznia" – korepetycje odbywają się na terenie MOPS w Radomiu, ul. Limanowskiego 134.
 • Wizyta studyjna  pracowników socjalnych z OPS Ostrowca Świętokrzyskiego ,,Wdrażanie modelu OSL na terenie Radomia” wizyty w terenie przy ul. Wernera, M. Gajl i Mroza.
 • Współorganizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców przy ul. Odlewniczej.
 • Współorganizacja i udział w zabawie Andrzejkowej dla dzieci z bloków przy ul. Mroza w Radomiu zorganizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza.
 • Współorganizacja i udział w zabawie Andrzejkowej dla dzieci z bloków przy ul. Marii Gajl w Radomiu zorganizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem Centrum Młodzieży Arka.

 

  

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu wrześniu 2018 roku

 

 I. Punkty konsultacyjne: 34

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 8 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6, ZPS 7, ZPS 8,  ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 26  w tym:
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. Osoby prowadzące : pracownik socjalny z ZPS Nr 2, pedagog szkolny z V L.O, dzielnicowy I Komisariatu Policji. ZPS 2
  • Punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ. ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci PSP 6.  ZPS 5
  • Punkt  konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, skierowany do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Mroza ZPS 5 i  ZPR i OSL   
  • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6
  • Dyżur pracownika socjalnego z dzielnicowym - Obozisko. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt Konsultacyjno informacyjny dla uczniów i rodziców PSP nr 34. ZPS 6
  • Punkt „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” - os. XV Lecie. ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS 7 
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – spotkania z doradcą zawodowym z WUP. ZPS  9
  • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę".  ZPS 10
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla mieszkańców bloków przy ul. M. Gajl w Radomiu. ZPR i OSL   

 

II. Grupy : 9 grup, w tym : 5 edukacyjnych i  4 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności". ZPS 3  
 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna „Splot artystyczny ludzi kreatywnych”, warsztaty  ZPS 6  
 • Grupa edukacyjna dla kobiet wychowujących dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. ZPS 8
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów.  ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9
 • Grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”– projekt skierowany do seniorów – 9 IX spotkanie przy grillu w Jedlni Letnisko na zakończenie projektu. ZPS Nr 9
 • Grupa Edukacyjna "Pokolenia" dla dziadków, rodziców dzieci z (10 rodzin korzystających z pomocy z osiedli Borki, Żakowice, Południe i Potkanów) ZPS Nr 10

 

III. Inne działania:

 •  Mini kluby :  Mini Klub Seniora.   ZPS 3

 

Festyny : 13

 • 28.09.2018 roku happening w PSP Nr 5 ul. Sowińskiego 1 pn."Jesienne dary natury"; pracownicy socjalni  włączyli się prowadząc punkt informacyjny z ulotkami na temat rodzicielstwa zastępczego oraz przeciwdziałania przemocy. ZPS Nr 1, 5 i 6
 • Festyn środowiskowy dla mieszkańców Śródmieścia organizowany przez Centrum Aktywności Lokalnej w dniu 14.09.2018 w Parku Kościuszki (Muszla Koncertowa). Liczba uczestników – 100 osób. ZPS 2
 • Festyn Integracyjny "Babie Lato" -  22.09.2018r. ZPS 3 ,  ZPS 5
 • Festyn w dniu 09.09.2018 w Parafii Opatrzności Bożej na Wośnikach.  ZPS 4
 • Festyn rodzinny 21.09.2018 dla mieszkańców z Mroza w ramach akcji ,,Tydzień wydarzeń na Mroza-profilaktyka, edukacja, integracja....''– ZPS 5 i  OSL
 • 22.09.2018 -Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla bloków ul. Wolanowska ZPS  8
 • 28.09.2018 -Festyn rodzinny na terenie Filii PSP 15 ul. Kierzkowska  ZPS  8
 • Festyn rodzinny organizowany w dniu 2.09. 2018  Parafia św. Pawła Apostoła. ZPS  9
 • Festyn rodzinny "Cudze chwalicie, swego nie znacie" – organizowany w dniu 22.09.2018 PSP Nr 4.  ZPS  9
 • Festyn Rodzinny przy PSP nr 25. ZPS  10
 • Festiwal Kolorowych Krain w PSP 17. ZPS  10
 • Piknik Rodzinny przy Parafii Miłosierdzia Bożego organizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom i Parafią. ZPS  10
 • Festyn rodzinny 14.09.2018 roku dla mieszkańców bloków przy ul. M. Gajl z okazji otwarcia nowopowstałego placu zabaw dla dzieci. OSL

 

Pozostałe działania :

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem. Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu we wrześniu pracownicy socjalni włączyli się w przygotowanie pikniku dla mieszkańców pn "Pożegnanie lata" w dniu 14.09.2018.

 

ZPS Nr 2

 • Spotkanie ewaluacyjne Programu dotyczącego współpracy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” Nie jesteś sam- jeśli chcesz możemy Ci pomóc”.
 • Monitoring podjętych zobowiązań ze strony uczestników spotkania obywatelskiego przy ul. Niedziałkowskiego 18.

 

ZPS  Nr 5

 • 19.09.2018 spotkanie integracyjne dla seniorów w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza – wspólnie z OSL.

 

ZPS  Nr 7

 • Projekt „Edukacja i rozwój dzieci z wykorzystaniem gier planszowych” .

 

ZPS Nr 9

 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" – 5 IX w Parafii św. Stefana ul. Idalińska 39B w Radomiu z udziałem Straży Miejskiej.
 • "Integracja i aktywizacja lokalnych twórców ludowych" – 2 IX 2018 roku udział w festynie przy Parafii św. Pawła Apostoła ul. Piotra Skargi 9, 22 IX 2018 udział w festynie przy PSP Nr 4 ul. Wyścigowa, 23 IX – udział w festynie w Parku Kościuszki w ramach projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Twórczych "DKB" - "Detektywi radości" .
 • "Życie zaczyna się po 60-tce" spotkanie integracyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych organizowane w dniu 22 września 2018 roku w DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8 w Radomiu.

 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP Nr 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP Nr 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.
 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
  • Zajęcia sportowe "Piłka jest jedna, bramki są dwie".
  • Pracownia pozytywnych emocji - Kocykowe Miasteczko, ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.
  • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.

 

Działania ZPR i OSL

 • Powakacyjne spotkanie informacyjno-integracyjno-wspierające z wolontariuszami MOPS zrzeszonymi w Klubie Wolontariusza ,,Przyjaciele''.
 • Kontynuacja udziału w spotkaniach Klubu Osób Niepełnosprawnych działającego w MOK ,,Scena Obozisko'' przy ul. Śniadeckich 2 w Radomiu w czwartki.
 • Organizacja i udział w spotkaniu obywatelskim zorganizowanym dla mieszkańców bloków przy ul. K. Mroza, środa: 12.09.2018 roku, ( omówienie lokalnych spraw bieżących, planowanych na osiedlu działań).
 • W ramach akcji ,,Tydzień wydarzeń na Mroza-profilaktyka, edukacja, integracja....'' współorganizacja ze Stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza.:
  • Organizacja i udział w konsultacjach logopedycznych (profilaktyka trudności w mówieniu dzieci) - 17.09.2018 roku.
  • Organizacja i udział w prelekcji na temat m.in. kontroli rodzicielskiej, zabezpieczenia komputerów, 18.09.2018 roku
  • Organizacja i udział w spotkaniu nowopowstałego KLUBIKU SENIORA na terenie bloków przy ul. K. Mroza, 19.09.2018 roku.

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu sierpniu 2018 roku

 

I. Punkty konsultacyjne: 18

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 6 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 8, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 12  w tym:
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt  konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, skierowany do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Mroza ZPS 5 i  ZPR i OSL   
  • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla przy ul. Mroza.  ZPR i OSL   

 

II. Grupy : 6 grup, w tym : 3 edukacyjne i  3 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności" .ZPS 3  
 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna dla kobiet wychowujących dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. ZPS 8
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8
 • „Druga młodość 60+”- grupa wsparcia dla seniorów.  ZPS Nr 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie". ZPS Nr 9

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby :  Mini Klub Seniora.   ZPS 3

 

Pozostałe działania :

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem.
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, pracownicy socjalni włączyli się w przygotowanie turnieju warcabowego mieszkańców w dniu 20.08.2018.
 • Projekt "Zwiedzamy Radom" skierowany do grupy 8 dzieci w wieku 6-10 lat. W ramach projektu zorganizowano zajęcia na świeżym powietrzu na różnych placach zabaw w mieście: park Stary Ogród, park im. Tadeusza Kościuszki, park Planty, park Południe.

 

ZPS Nr 2

 • Kontynuacja działań na rzecz mieszkańców posesji przy ul. Niedziałkowskiego 18, zmotywowanie mieszkańców i pomoc pracowników socjalnych przy złożeniu projektu FJO z inicjatywy grupy nieformalnej.

 

ZPS  Nr 3

 • "Wakacje w mieście" zabawy na placu zabaw Gołębiów I
 • Konkurs plastyczny dla dzieci ze Śródmieścia
 • „Aktywna zabawa na powietrzu” na terenie ul. M. Gajl               
 • Grill dla dzieci spotkanie integracyjne dla dzieci ze Śródmieścia
 • Spotkanie integracyjne dla dzieci ze Śródmieścia Wesoła i kreatywna zabawa.
 • Spotkanie integracyjne dla dzieci ze Śródmieścia Rodzic kontra dziecko.

 

ZPS  Nr 4

 • Zorganizowano gry, zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży "Wesołe środy" przy świetlicy "Kocur" ul. Wośnicka 34a.
 • Zorganizowano gry, zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży "Wesołe piątki" na placu między blokami przy ulicy Dowkonta 4, Planty 7 i Broni 1a.

 

ZPS  Nr 5

 • Spotkanie integracyjne w Leśniczówce dla dzieci z Michałów.
 • Wakacje z Castoramą – warsztaty dla dzieci z osiedla Michałów.

 

ZPS Nr 9

 • Wycieczka dla dzieci do "Krainy Marzeń"- wycieczka 10 dzieci do Centrum Rozrywki – Kraina Marzeń.

 

ZPS Nr 10

 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
  • Zajęcia sportowe "Piłka jest jedna, bramki są dwie".
  • Pracownia pozytywnych emocji - Kocykowe Miasteczko, ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.
  • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.

 

Działania ZPR i OSL

 • Turniej Piłki Nożnej ,,Dzielnicówka 2018''  współorganizacja z Centrum Wolanowska.
 • Warsztaty muzyczne pt. ,,Czwartek z muzyką'' w ramach cyklu spotkań wakacyjnych  z dziećmi zamieszkałymi przy ul. Kazimierza Mroza, współorganizacja ze Stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza.
 • Realizacja projektu ,,Kocykowe Miasteczko'' przy blokach K. Mroza.
 • Warsztaty kulinarne, w tym ,,Owocowy wtorek'' w ramach cyklu spotkań wakacyjnych z dziećmi zamieszkałymi przy ul. Kazimierza Mroza współorganizacja ze Stowarzyszeniem Mieszkańców z Mroza.
 • Spotkanie informacyjne w dniu 27.08.2018 roku z mieszkańcami bloków socjalnych przy ul. M. Gajl związane z nowo powstałym placem zabaw dla dzieci przy ul. M. Gajl. 

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lipcu 2018 roku

 

I. Punkty konsultacyjne: 21

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 7 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , 14  w tym:
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3  
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3
  • Punkt Informacyjny dla osób przebywających w Areszcie Śledczym  ZPS 3/ ZPS 8
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt  konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, skierowany do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Mroza ZPS 5 i  ZPR i OSL   
  • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla  M.Gajl.  ZPR i OSL   
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla mieszkańców osiedla Potkanów przy PSP nr 25 ul. Starokrakowska. ZPR i OSL   

 

II.  Grupy : 4 grupy, w tym : 3 edukacyjne i  1 grupa wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności" .ZPS 3  
 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna dla kobiet wychowujących dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. ZPS 8
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8

 

III. Inne działania:

Mini kluby :  1

Mini Klub Seniora.   ZPS 3

 

Pozostałe działania :

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem .
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w lipcu pracownicy socjalni włączyli się w przygotowanie turnieju warcabowego mieszkańców w dniu 18.07.2018
 • "Nie siedź w domu" skierowany do grupy 10 dzieci w wieku 6-13 lat. W ramach projektu zaplanowano:
 • wyjście do marketu Castorama na warsztaty stolarskie,
 • wyjście do parku Leśniczówka na piknik na kocach,
 • wyjście do Państwowej Straży Pożarnej na zajęcia edukacyjne.
 • "Wakacje w mieście" skierowany do grupy 10 dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach projektu zaplanowano:
 • roku wyjście na warsztaty stolarskie do Castoramy,
 • roku wyjście na warsztaty plastyczne do restauracji MammaLeo,
 • wyjście na warsztaty kulinarne do restauracji Da Grasso.
 • W partnerstwie z klubem osiedlowym "Kwadrat" zorganizowano mobilne planetarium dla 30 dzieci w wieku 5 - 12 lat, pokazy astronomiczne w profesjonalnym, przenośnym planetarium umożliwiły zapoznanie się ze zjawiskami astronomicznymi i geograficznymi, układem planet i ich nazwami oraz prawami fizycznymi rządzącymi ruchem ciał niebieskich.

 

ZPS Nr 2

 • Kontynuacja działań na rzecz mieszkańców posesji przy ul. Niedziałkowskiego 18, zmotywowanie mieszkańców i pomoc pracowników socjalnych przy złożeniu projektu FJO z inicjatywy grupy nieformalnej.

 

ZPS  Nr 3

 • Gry i zabawy dla dzieci  „ Aktywna zabawa na powietrzu” osiedle M. Gajl.
 • Spotkanie integracyjne „Ognisko dla Seniorów”.
 • Gry i zabawy dla dzieci  „ Wesoła i kreatywna zabawa” na Żeromskiego.
 • Rajd pieszy dla dzieci z M. Gajl - z ogniskiem.

 

ZPS  Nr 4

 • Zorganizowano gry, zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży "Wesołe środy" przy świetlicy "Kocur" ul. Wośnicka 34a .
 • Zorganizowano gry, zabawy i konkursy dla dzieci i młodzieży "Wesołe piątki" na placu między blokami przy ulicy Dowkonta 4, Planty 7 i Broni 1a .

 

ZPS  Nr 5

 • Spotkanie integracyjne w Leśniczówce dla dzieci z Mieszka I.

 

ZPS Nr 8

 • Piknik rodzinny w ramach CAL.

 

ZPS Nr 10

 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom w partnerstwie z MOPS realizuje projekt " Przystań - miejscem wsparcia dziecka i rodziny" finansowany ze środków FIO. W ramach projektu  w dzielnicy Potkanów organizowane są:
  • Zajęcia sportowe "Piłka jest jedna, bramki są dwie".
  • Pracownia pozytywnych emocji - Kocykowe Miasteczko, ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.
  • Warsztaty Stary Kredens Babci Krysi dla dzieci i dorosłych ramach programu profilaktycznego „Możemy Inaczej”.

 

 

Działania ZPR i OSL

 • Cykl spotkań z mieszkańcami bloku socjalnego przy ul. Wernera 8, dotyczącego przygotowania i realizacji projektu zgłoszonego przez mieszkańców ,,Zielona Ławeczka”.
 • Realizacja projektu ,,Kocykowe Miasteczko” - cykl spotkań, zabaw oraz warsztatów skierowanych do dzieci z osiedli socjalnych przy ul. Marii Gajl (06.07.2018r., 12.07.2018r.) oraz przy ul. Wernera 8 (11.07.2018r., 18.07.2018r., 25.07.2018r.).
 • Wycieczka integracyjno - krajoznawcza do Rezerwatu Przyrody Nieożywionej ,,Skałki” w Krynkach dla wolontariuszy Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele”.
 • Udział w spotkaniu informacyjno – organizacyjnym, w Domu Kultury BORKI, dotyczącego organizacji planowanego festynu ogólno miejskiego we wrześniu 2018 roku.

 
 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu czerwcu 2018 roku

 

I. Punkty konsultacyjne: 49

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ , w tym 39:
  • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 5.     ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 34.   ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS 3  
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3  
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny  " Nie Jesteś Sam". ZPS 3  
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3  
  • Punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ. ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1.  ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt  konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, skierowany do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Mroza ZPS 5 i  ZPR i OSL    
  • Punkt „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie.  ZPS 6
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34. ZPS 6
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5. ZPS 6
  • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS  7
  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działających w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9. ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala. ZPS  7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 1.   ZPS 9
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 4.   ZPS 9
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 20.   ZPS 9
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31. ZPS 9
  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – doradca zawodowy z WUP. ZPS 9
  • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę". ZPS 10
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10
  • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla  M.Gajl.  ZPR i OSL   
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla mieszkańców osiedla Potkanów przy PSP nr 25 ul. Starokrakowska. ZPR i OSL   

 

II. Grupy : 16 grup, w tym : 10 edukacyjnych i  6 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności" .ZPS 3  
 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3  
 • Grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych. ZPS 5
 • Grupa wsparcia „Być Kobietą” .ZPS 5
 • Grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. ZPS  6
 • Grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne. ZPS 6
 • Grupa edukacyjna dla osób bezrobotnych w wieku 20- 40 lat . ZPS 6
 • Grupa edukacyjna dla rodziców "Mądrzy Rodzice" . ZPS  7
 • Grupa edukacyjna dla kobiet wychowujących dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. ZPS 8
 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8
 • Grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie , z PG Nr 10.     ZPS 9
 • Grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów.    ZPS 9
 • Grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+”. ZPS 9
 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie" – projekt skierowany do  grupy kobiet, mający na celu zwiększenie aktywności pań poprzez pracę wolontarystyczną oraz poczucia własnej wartości poprzez wzajemne wsparcie i nawiązanie nowych kontaktów społecznych. ZPS 9
 • Grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców  i dzieci.   ZPS 10
 • Grupa edukacyjna dla bezrobotnych kobiet „Powrót na rynek pracy".   ZPS 10

 

III. Inne działania:

Mini kluby :  1

 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3

Festyny: 33

 • Festyn rodzinny przy PP Nr 17 ul. Zbrowskiego 10  ZPS 1
 • Festyn rodzinny przy PSP Nr 33 ul. Kolberga 5  ZPS 1
 • Festyn rodzinny na placu zabaw osiedle Nad Potokiem  ZPS 1
 • Festyn Rodzinny  dla rodzin mieszkańców DPS ul. Zofii Holszańskiej ZPS 3
 • Festyn Rodzinny  dla mieszkańców osiedla Gołębiów przy  PSP 24 / VII LO ZPS 3
 • Festyn dla dzieci Teren przy placówce wielofunkcyjnej Słoneczny Dom ZPS 3 i ZPRiOSL                                                   
 • Festyn dla dzieci i rodziców przy PSP 19, ul. Energetyków 10            ZPS 3 i ZPRiOSL 
 • Festyn rodziny zorganizowany przy współpracy Zespołu Cal Wośniki przy świetlicy "Kocur" Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani " ZPS 4
 • Festyn rodzinny zorganizowany przy współpracy Zespołu Cal Planty przy PSP  28 ul. Jaracza 8. ZPS 4
 • Festyn rodzinny zorganizowany przy współpracy Zespołu Cal Wośniki dla rodzin dzieci uczęszczających przy PSP  26 ul. Wośnicka 121. ZPS 4
 • Festyn Rodzinny przy PSP 3 ZPS 5
 • Festyn Rodzinny przy ZSP 1 ZPS 5
 • Festyn Rodzinny przy ul. Mroza ZPS 5 i ZPRiOSL
 • Festyn Środowiskowy przy PSP 6 ZPS 5
 • Festyn rodzinny przy PSP nr 7 ul. Tybla 7/9 ZPS 6 i ZPRiOSL
 • Festyn rodzinny „ Powitanie lata „ ul. Wernera 8 ZPS 6 i ZPRiOSL
 • Festyn Rodzinny przy Klubie Osiedlowym Ustronie  ZPS 7
 • Festyn Rodzinny przy Caritas Pallotyńska  ZPS 7
 • Festyn Rodzinny przy PSP nr 23  ZPS 7
 • Festyn Rodzinny przy PP nr 16  ZPS 7
 • Festyn Rodzinny przy PSP nr 11  ZPS 7
 • Festyn Rodzinny przy PP nr 10  ZPS 7
 • Piknik rodzinny dla rodzin z dziećmi „Na rozpoczęcie wakacji” ZPS 8
 • Festyn rodzinny na terenie PSP 22 ul. Krucza 2/10 ZPS 8
 • Festyn „Biesiada dla Seniorów”- przy kościele pw. św Kazimierza ul. Główna 16 ZPS 8
 • Festyn w osiedlu bloków socjalnych ul. Wolanowska 75 ZPS 8 we współpracy z Centrum Wolanowska oraz ZPRiOSL
 • Festyn parafialny "Jesteśmy razem" –  na terenie Parafii NSJ ul. Kościelna 1. ZPS 9
 • Festyn Rodzinny –  w DK Idalin ul. Bluszczowa 4/8. ZPS 9
 • III Festyn Rodzinny – na terenie Parafii św. Stefana ul. Idalińska 32B  ZPS 9
 • Festyn Rodzinny przy Parafii Miłosierdzia Bożego ZPS 10 i ZPRiOSL
 • Festyn Rodzinny przy Parafii św. Teresy ZPS 10
 • Festyn Rodzinny przy ul. Odlewniczej ZPRiOSL
 • Festyn Rodzinny przy ul. Marii Gajl ZPRiOSL 

 

Pozostałe działania :

 ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).
 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu, w ramach projektu w czerwcu pracownicy socjalni włączyli się w przygotowanie uroczystych obchodów z okazji Radomskich Dni Godności w dniu 07.06.2018 oraz przygotowanie pikniku rodzinnego w dniu 22.06.2018

 

ZPS Nr 2

 • Spotkanie z bajką dla dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami i rodzicami w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w dniu 05.06.2018 przy współpracy z wolontariuszami V L.O.
 • Gry i zabawy integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy Śródmieście w Publicznym Przedszkolu Nr 4. Cel- zachęcanie dzieci do twórczych zabaw rozwijających wyobraźnię.
 • Prelekcja dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście na temat efektywnego wykorzystania energii, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów oraz podejmowania działań poprawiających jakość powietrza w Młodzieżowym Domu Kultury przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 • Spotkanie integracyjne dla seniorów dzielnicy Śródmieście o charakterze informacyjno- rozrywkowym w Klubie Seniora.
 • Spotkanie promujące działalność spółdzielni socjalnych dla mieszkańców Śródmieścia objętych pomocą społeczną przy współpracy z członkiem spółdzielni socjalnej „ Nowa”
 • Spotkanie obywatelskie z mieszkańcami kamienicy przy ul. Niedziałkowskiego 18. W spotkaniu wzięło udział 20 mieszkańców oraz zaproszeni goście: radni Wioletta Kotkowska, Małgorzata Zając, Dariusz Chłopicki, Z-ca Dyrektora MZL, Straż Miejska, Policja. Omówione zostały problemy mieszkańców oraz możliwości ich rozwiązania. Z obu stron padły konkretne propozycje rozwiązania problemów. Został zawiązany Komitet Mieszkańców.

 

ZPS  Nr 3

 • Grill integracyjny dla seniorów przy placówce wielofunkcyjnej Słoneczny Dom.
 • Spotkanie integracyjne dla seniorów przy blokach M.Gajl.

 

ZPS  Nr 4

 • Organizacja rozgrywek sportowych uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych zorganizowane w ramach Zespołu Cal Planty przy PSP 32 ul. Jarzyńskiego 3
 • Wycieczka po Radomiu dla mieszkańców osiedla Wośniki. Podczas wycieczki zwiedzano i zapoznano się z architekturą miasta z przełomu XIX i XX wieku. Wspólnie z ZPS 8
 • Prelekcja na temat przemocy w ramach "Czerwiec aktywnych społeczności" spotkanie w świetlicy ZPS 4
 • Spotkanie mieszkańców Śródmieścia oraz Plant dotyczące bezpiecznych wakacji prowadzone przez pracowników ZPS 4 oraz dzielnicowych.

 

ZPS  Nr 5

 • Dzień Dziecka w krainie zabaw Gąska Balbinka.
 • Prelekcja „ Zadbaj o swoje otoczenie”.
 • Warsztaty – kreatywny recykling.
 • Sprzątanie parku na Gołębiowie.
 • Warsztaty plastyczne dla dzieci.
 • Zabawa na zakończenie roku szkolnego dla dzieci z Mieszka I.

 

ZPS Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia

 

ZPS Nr 7

 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum "Pogotowie chemiczne w każdy poniedziałek tygodnia".
 • Usługi fryzjerskie "Dbam o swój wygląd".
 • Punkt integracyjno-aktywacyjny dla dzieci w Caritas Pallotyńska.
 • Projekt  Edukacja i rozwój dzieci z wykorzystaniem gier planszowych w Caritas Pallotyńska.
 • Spotkanie edukacyjne na temat : Profilaktyka Chorób Płuc, POCHP i astma oskrzelowa połączone z badaniem spirometrycznym
 • Mini projekt: Wyjście z dziećmi do Hula parku
 • Mini projekt: Rajd Rowerowy do Bardzic przez Sołtyków
 • Projekt Animacja – Integracja w  ramach Radomskich Dni Godności

 

ZPS Nr 8

 • Wycieczka z przewodnikiem po Radomiu ( działanie wspólne z ZPS 4 - mieszkańcy Wośnik i z terenu ZPS 8).

 

 ZPS Nr 9

 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" –– udział w spotkaniu edukacyjnym w dniu 20 czerwca 2018 roku, w Klubie Seniora przy parafii św. Stefana ul. Idalińska 32B z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej.
 • "Integracja i aktywizacja lokalnych twórców ludowych" – prezentacja artystów i ich prac podczas Festynu Rodzinnego przy Parafii Św. Stefana ul. Idalińska 32B w dniu 17 czerwca 2018 roku.
 • "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemami opiekuńczo-wychowawczymi" – spotkanie z udziałem kuratora, dzielnicowego, pedagogów szkolnych, asystentów i pracowników socjalnych w dniu 12 czerwca 2018 roku w ZPS Nr 9.
 • "Ruch to zdrowie – rozgrywki sportowe dla dzieci", na placu przed ZPS Nr 9
 • "Wycieczka z dziećmi i rodzicami do Lasu Kapturskiego" – wycieczka połączona z ogniskiem i zabawami sportowymi dla dzieci na terenie Nadleśnictwa.

 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.

 

Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.
 • Spotkanie z wolontariuszami Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele", zrzeszonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, organizowane w ramach comiesięcznych spotkań.
 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr  w każdy czwartek miesiąca.
 • Spotkanie obywatelskie dla mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Wernera 8, dotyczące głosowania do budżetu obywatelskiego na rok 2019 i organizacji festynu rodzinnego oraz projektu „Zielona Ławeczka”.
 • Spotkanie obywatelskie z mieszkańcami osiedla socjalnego przy ul. Wernera 8, dotyczące pracy nad projektem do konkursu ,, Zielona ławeczka”.
 • W miesiącu czerwcu odbyły się liczne spotkanie z mieszkańcami osiedla przy ul. Wernera 8 w związku z opracowaniem projektu do konkursu ,, Zielona ławeczka”, który został przesłany do Fundacji BOŚ Banku. 
 • Spotkanie obywatelskie z mieszkańcami osiedla Potkanów, dotyczące ustaleń względem festynu oraz głosowania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
 • Spotkanie obywatelskie z mieszkańcami osiedla przy ul. Marii Gajl dotyczące ustaleń względem festynu oraz głosowania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
 • spotkanie obywatelskie dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl. Spotkanie dotyczyło głosowania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz organizacji festynu rodzinnego w miesiącu czerwcu.
 • Warsztaty prowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji I w Radomiu na temat bezpieczeństwa osób starszych i samotnych pt.: „Więcej wiem, jestem bezpieczny”, we współpracy  MOK  Amfiteatr – Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2.

 

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu maju 2018 roku

 

 

I. Punkty konsultacyjne: 49

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /.

 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach, na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 39, w tym:

  • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 5.     ZPS 1

  • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 34.   ZPS 1

  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2

  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2

  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2

  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2

  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS 3 

  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3 

  • Punkt informacyjno - konsultacyjny  " Nie Jesteś Sam". ZPS 3 

  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3

  • Punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ. ZPS 3 i ZPS 8

  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5

  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5

  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6. ZPS 5

  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5. ZPS 5

  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1.  ZPS 5

  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5

  • Punkt  konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, skierowany do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Mroza ZPS 5 i  ZPR i OSL  

  • Punkt „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie.  ZPS 6

  • Dyżur pracownika socjalnego  z dzielnicowym –Obozisko.  ZPS 6

  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34. ZPS 6

  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5. ZPS 6

  • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6

  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS  7

  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS  7

  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 9. ZPS  7

  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS  7

  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS  7

  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala. ZPS  7

  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8

  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 1.   ZPS 9

  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 4.   ZPS 9

  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 20.   ZPS 9

  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31. ZPS 9

  • Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych – doradca zawodowy z WUP. ZPS 9

  • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę". ZPS 10

  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10

  • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla  M.Gajl.  ZPR i OSL 

  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla mieszkańców osiedla Potkanów przy PSP nr 25 ul. Starokrakowska. ZPR i OSL   

 

 II. Grupy : 18 grup, w tym : 10 edukacyjnych i  8 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności" .ZPS 3 

 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3 

 • Grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych. ZPS 5

 • Grupa wsparcia „Być Kobietą” .ZPS 5

 • Grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. ZPS  6

 • Grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne. ZPS 6

 • Grupa edukacyjna dla osób bezrobotnych w wieku 20- 40 lat . ZPS 6

 • Grupa edukacyjna dla kobiet po 50 roku życia.  ZPS  7

 • Grupa wsparcia dla kobiet 50, 60 +. ZPS  7

 • Grupa edukacyjna dla rodziców "Mądrzy Rodzice" . ZPS  7

 • Grupa edukacyjna dla kobiet wychowujących dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. ZPS 8

 •  Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8

 • Grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie , z PG Nr 10.     ZPS 9

 • Grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów.    ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+”. ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie" – projekt skierowany do  grupy kobiet, mający na celu zwiększenie aktywności pań poprzez pracę wolontarystyczną oraz poczucia własnej wartości poprzez wzajemne wsparcie i nawiązanie nowych kontaktów społecznych. ZPS 9

 • Grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców  i dzieci.   ZPS 10

 • Grupa edukacyjna dla bezrobotnych kobiet „Powrót na rynek pracy".   ZPS 10

 

III. Inne działania:

Mini kluby :  2

 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3

 • Mini Klub dla osób niepełnosprawnych.  ZPS 5

 Festyny i Dzień Sąsiada: 14

 • Festyn rodzinny przy PSP Nr 5 ul. Sowińskiego 1 (włączyły się ZPS Nr 1, 5 i 6)

 • W ramach dnia sąsiada integracyjne wyjście do kina Helios  z 10 mieszkańcami osiedla Nad Potokiem - bilety wejściowe pozyskane od prywatnego sponsora. ZPS 1

 • Festyn rodziny pod nazwą "Rodzina to My" zorganizowany przy współpracy Zespołu Cal Planty dla rodzin dzieci uczęszczających do PSP nr 32.  ZPS 4

 • Festyn rodzinny przy PSP nr 29 ul. Ceglana 14 ZPS 6

 • Festyn rodzinny we współpracy  PSP nr 9 przy ul Sandomierskiej. ZPS 7

 • Organizacja spotkań w ramach  Dnia Sąsiada.  ZPS 7

 • Festyn rodzinny  we współpracy z Parafią pw. Św. Krzyża ul. Bulwarowa.  ZPS 8

 • Festyn Rodzinny "Bezpiecznie i zdrowo" we współpracy z  PSP Nr 20. ZPS 9

 • "Dzień Sąsiada" na terenie posesji przy ul. Janiszpolskiej. ZPS 9

 • "Dzień Sąsiada" na terenie Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Zagłoby ZPS 9

 • "Dzień Sąsiada" na terenie przy ul. Strzeleckiej. ZPS 9

 • Festyn Rodzinny przy PSP nr 2  ZPS 10

 • Festyn Rodzinny przy PSP nr 17  ZPS 10

 • Festiwal Biegowy w Parku Południe.  ZPS 10

Pozostałe działania :

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).

 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu w ramach projektu w maju pracownicy socjalni włączyli się w przygotowanie uroczystych obchodów z okazji Dnia Matki

 

ZPS Nr 2

 • Została dokonana analiza badań ankietowych wśród mieszkańców kamienicy przy ul. Niedziałkowskiego 18, powstała mapa zasobów i potrzeb. Kolejnym etapem pracy będzie  spotkanie obywatelskie w czerwcu 2018 roku.

 

ZPS Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia

 • Usługi fryzjerskie „ Fryzjerek

 • Spotkanie z okazji Dnia Matki - siedziba Zespołu ul. Reja 5

 • Zorganizowanie prelekcji „Zdrowe odżywianie w rodzinie” w siedzibie Zespołu

 • Akcja sprzątania przy ul. Wernera 8 - Dzień Ziemi

 

ZPS Nr 7

 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum "Pogotowie chemiczne w każdy poniedziałek tygodnia".

 • Usługi fryzjerskie "Dbam o swój wygląd".

 • Punkt integracyjno-aktywacyjny dla dzieci w Caritas Pallotyńska.

 • Projekt  Edukacja i rozwój dzieci z wykorzystaniem gier planszowych w Caritas Pallotyńska.

 

ZPS Nr 9

 • Korepetycje „Godzina dla nauki” Zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas 1-6 szkół podstawowych.

 • "Powrót do aktywności zawodowej" – spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych motywujące do większej aktywności życiowej i zawodowej oraz udziału w projekcie "Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nowe Perspektywy".

 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" – w Klubie Seniora przy parafii św. Stefana z udziałem Pani Grażyny Krugły z Wydziału Ochrony Środowiska.

 • "Warsztaty plastyczne" – spotkanie integracyjno – wychowawcze dla rodziców z dziećmi, w ZPS Nr 9.

 • "Integracja i aktywizacja lokalnych twórców ludowych" – prezentacja artystów i ich prac podczas Festynu Rodzinnego przy PSP Nr 20 w dniu 26 maja 2018 roku.

 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP 17.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.

 

Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.

 • Spotkanie z wolontariuszami Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele", zrzeszonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, organizowane w ramach comiesięcznych spotkań.

 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr  w każdy czwartek miesiąca.

 • Zorganizowano ,,Sprzątanie świata” na osiedlu socjalnym przy ul. Wernera 8 w Radomiu. Spotkanie zakończono grillem z kiełbaskami oraz słodkim poczęstunkiem dla uczestników.

 • Spotkanie obywatelskie dla mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Wernera 8. Spotkanie dotyczyło głosowania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz organizacji festynu rodzinnego w miesiącu czerwcu.

 • spotkanie obywatelskie dla mieszkańców bloków przy ul. Marii Gajl. Spotkanie dotyczyło głosowania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz organizacji festynu rodzinnego w miesiącu czerwcu.

 • Spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Mroza dot. głosowania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz organizacji festynu rodzinnego w miesiącu czerwcu.

  

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu kwietniu 2018 roku

 

I. Punkty konsultacyjne: 47

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 9 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 10 /.
 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 38, w tym:
  • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 5.     ZPS 1
  • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 34.   ZPS 1
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
  • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
  • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodziców, wychowawców i uczniów uczęszczających do V L.O. ZPS 2
  • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS 3  
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3  
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny  " Nie Jesteś Sam". ZPS 3  
  • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3  
  • Punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ. ZPS 3 i ZPS 8
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
  • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5. ZPS 5
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1.  ZPS 5
  • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
  • Punkt  konsultacyjno-informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, skierowany do mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Mroza ZPS 5 i  ZPR i OSL    
  • Punkt „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie.  ZPS 6
  • Dyżur pracownika socjalnego  z dzielnicowym –Obozisko.  ZPS 6
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34. ZPS 6
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5. ZPS 6
  • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
  • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS  7
  • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 9. ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS  7
  • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala. ZPS  7
  • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 1.   ZPS 9
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 4.   ZPS 9
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 20.   ZPS 9
  • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31. ZPS 9
  • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę". ZPS 10
  • Punkt Doradczo- Konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał".  ZPS 10
  • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla  M.Gajl.  ZPR i OSL    

 

II. Grupy : 19 grup, w tym : 13 edukacyjnych i  6 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności" .ZPS 3  
 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3  
 • Grupa informacyjno-edukacyjna dla osób bezrobotnych "Wiedza drogą do sukcesu" ZPS 4

 • Grupa edukacyjna dla rodziców "Uniwersytet świadomego rodzica". ZPS 4

 • Grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych. ZPS 5

 • Grupa wsparcia „Być Kobietą” .ZPS 5

 • Grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. ZPS  6

 • Grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne. ZPS 6

 • Grupa edukacyjna dla kobiet po 50 roku życia.  ZPS  7

 • Grupa wsparcia dla kobiet 50, 60 +. ZPS  7

 • Grupa edukacyjna dla rodziców "Mądrzy Rodzice" . ZPS  7

 • Grupa edukacyjna dla kobiet wychowujących dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. ZPS 8

 • Grupa informacyjno – edukacyjna adresowana do osób współuzależnionych. ZPS 8

 • Grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie – współpraca z PG Nr 10.     ZPS 9

 • Grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów.    ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+”. ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie" – projekt skierowany do  grupy kobiet, mający na celu zwiększenie aktywności pań poprzez pracę wolontarystyczną oraz poczucia własnej wartości poprzez wzajemne wsparcie i nawiązanie nowych kontaktów społecznych.

 • Grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców  i dzieci.   ZPS 10

 • Grupa edukacyjna dla bezrobotnych kobiet „Powrót na rynek pracy".   ZPS 10

 

III. Inne działania:

 • Mini kluby :  2

 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3

 • Mini Klub dla osób niepełnosprawnych.  ZPS 5

 • Pozostałe działania :

 

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).

 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu - w ramach projektu w kwietniu  marcu pracownicy socjalni włączyli się włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju krzyżówkowego dla mieszkańców.

 • Projekt socjalny na pomoc przy rozliczaniu PIT za rok 2017 – wolontariuszka z zasobów ZPS Nr 1 we wtorki w kwietniu 2018 pełniła dyżur w siedzibie zespołu i pomagała rozliczać PIT-y.

 

 ZPS Nr 4

 • Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej i musztry przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr11, filia przy ul Chałubińskiego.

 

 ZPS Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.

 • Usługi fryzjerskie „ Fryzjerek”.

 

ZPS Nr 7

 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum "Pogotowie chemiczne w każdy poniedziałek tygodnia".

 • Usługi fryzjerskie "Dbam o swój wygląd".

 • Punkt integracyjno-aktywacyjny dla dzieci w Caritas Pallotyńska.

 • Projekt  Edukacja i rozwój dzieci z wykorzystaniem gier planszowych w Caritas Pallotyńska.

 • Mini Projekt: CYBERPRZESTĘPCZOŚCI MÓWIMY NIE! skierowany

 

 ZPS Nr 9

 • Korepetycje „Godzina dla nauki” Zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas 1-6 szkół podstawowych.

 • Ognisko przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat  - współpraca z PP Nr 9 ul. Kalińska 4.

 • "Powrót do aktywności zawodowej" – spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych motywujące do większej aktywności życiowej i zawodowej oraz udziału w projekcie "Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nowe Perspektywy".

 • Spotkania edukacyjne dla osób bezrobotnych – doradztwo zawodowe –spotkanie bezrobotnych klientów z doradcą zawodowym w ZPS Nr 9.

 • "Świadomy i bezpieczny senior – cykl spotkań edukacyjnych dla seniorów" –w DK Idalin z udziałem Straży Miejskiej.

 • "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemami opiekuńczo-wychowawczymi" .

 • "Promocja twórczości lokalnego artysty" – spotkanie integracyjno-aktywizujące dla mieszkańców Glinic, Długojowa, Dzierzkowa, Janiszpola i Idalina w DK Idalin.

 • "Warsztaty plastyczne" – spotkanie integracyjno – wychowawcze dla rodziców z dziećmi, w ZPS Nr 9.

 

  ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP 17.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.

 

 Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.
 • Spotkanie z wolontariuszami Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele", zrzeszonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, organizowane w ramach comiesięcznych spotkań.

 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr  w każdy czwartek miesiąca.

 • Uczestnictwo w spotkaniu CAL spotkanie dotyczyło modernizacji „Miasta Kazimierzowskiego”, w obszar którego wchodzi osiedle socjalne przy ul. Wernera 8.

 • Organizacja spotkania obywatelskiego dla mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Wernera 8.

 • Organizacja spotkania obywatelskiego dla mieszkańców osiedla Potkanów.

 • Wprowadzenie wolontariuszy, do osób potrzebujących wsparcia, jednocześnie będących pod opieką DUO w MOPS.

 • W dniu 20.04.2018 roku, ,,Sprzątanie świata'' - obchody międzynarodowego dnia ziemi na osiedlu socjalnym przy ul. Marii Gajl w Radomiu (działanie w partnerstwie z Klubem SCM ,,Arka'', Caritas Diecezji Radomskiej, MOPS ZPS nr 3).

 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu marcu 2018 roku

  I. Punkty konsultacyjne: 44

 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 9 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 10 /.

 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 35, w tym:

 • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 5.     ZPS 1
 • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 34.   ZPS 1
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2
 • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2
 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2
 • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS 3 
 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3 
 • Punkt informacyjno - konsultacyjny  " Nie Jesteś Sam". ZPS 3 
 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3 
 • Punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ. ZPS 3 i ZPS 8
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5
 • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6. ZPS 5
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5. ZPS 5
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1.  ZPS 5
 • Punkt konsultacyjny „Doradca zawodowy dla osób bezrobotnych”. ZPS 5
 • Punkt „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie.  ZPS 6
 • Dyżur pracownika socjalnego  z dzielnicowym –Obozisko.  ZPS 6
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34. ZPS 6
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5. ZPS 6
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6
 • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6
 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS  7
 • Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie. ZPS  7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 9. ZPS  7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS  7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS  7
 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala. ZPS  7
 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 20.   ZPS 9
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31. ZPS 9
 • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia "Zaplanuj swoją karierę". ZPS 10
 • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza, w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza 7/9 m. 10. ZPR i OSL
 • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla Potkanów. ZPR i OSL
 • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla  M.Gajl.  ZPR i OSL  

II. Punkt informacyjny w Klubie Osiedlowym Ustronie

 • Grupy : 17 grup, w tym : 11 edukacyjnych i  6 grupy wsparcia

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności" .ZPS 3 

 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3 

 • Grupa informacyjno-edukacyjna dla osób bezrobotnych "Wiedza drogą do sukcesu" ZPS 4

 • Grupa edukacyjna dla rodziców "Uniwersytet świadomego rodzica". ZPS 4

 • Grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych. ZPS 5

 • Grupa wsparcia „Być Kobietą” .ZPS 5

 • Grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. ZPS  6

 • Grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne. ZPS 6

 • Grupa edukacyjna dla kobiet po 50 roku życia.  ZPS  7

 • Grupa wsparcia dla kobiet 50, 60 +. ZPS  7

 • Grupa edukacyjna dla rodziców "Mądrzy Rodzice" . ZPS  7

 • Grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie – współpraca z PG Nr 10.     ZPS 9

 • Grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów.    ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+”. ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet "Aktywni w grupie" – projekt skierowany do  grupy kobiet, mający na celu zwiększenie aktywności pań poprzez pracę wolontarystyczną oraz poczucia własnej wartości poprzez wzajemne wsparcie i nawiązanie nowych kontaktów społecznych.

 • Grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców  i dzieci.   ZPS 10

 • Grupa edukacyjna dla bezrobotnych kobiet „Powrót na rynek pracy".   ZPS 10

  III. Inne działania:

 • Mini kluby:  2

  • Mini Klub Seniora.   ZPS 3

  • Mini Klub dla osób niepełnosprawnych.  ZPS 5

 • Spotkania wielkanocne: 12

  • Spotkanie Wielkanocne dla klientów w siedzibie Zespołu. ZPS 3

  • Śniadanie wielkanocne  dla mieszkańców osiedla Planty w Bursie Szkolnej ul. Kościuszki 7. ZPS 4

  • Śniadanie Wielkanocne dla osób starszych i samotnych zamieszkałych w blokach socjalnych przy ul. Mroza. ZPS 5  i OSL

  • Dwa Spotkania Wielkanocne dla klientów zorganizowane w siedzibie Zespołu. ZPS 6

  • Spotkanie Wielkanocne dla osób samotnych. ZPS  7

  • Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i potrzebujących. ZPS 9

  • Śniadanie Wielkanocne dla seniorów. ZPS 9

  • Spotkanie Wielkanocne dla osób samotnych z osiedla Borki w DK Borki ul. Sucha 2. ZPS 10

  • Spotkanie Wielkanocne dla osób samotnych z osiedla Południe w Klubie Osiedlowym południe ul. Gębarzewska 15. ZPS 10

  • Spotkanie Wielkanocne zorganizowane dla członków Klubu Wolontariusza MOPS „Przyjaciele” . OSL

 • Spotkanie Wielkanocne współorganizowane z MOK Amfiteatr dla członków Klubu Osób Niepełnosprawnych w MOK Amfiteatr. OSL

 

Pozostałe działania:

 ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu - w ramach projektu w marcu pracownicy socjalni włączyli się w kultywowanie zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkanocnych - 27.03.2018 roku występy mieszkańców DPS oraz dzieci z PSP Nr 24

 ZPS Nr 2

 • Przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców kamienicy przy ul. Niedziałkowskiego 18, celem powstania mapy zasobów i potrzeb.

 ZPS Nr 5

 • Radosne Święta- przygotowanie paczek żywnościowych dla 2 rodzin potrzebujących.
 • Przygotowanie i rozdanie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasza Trójka” 15 paczek żywnościowych dla osób starszych, zamieszkałych na terenie osiedla Michałów.

 ZPS Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.

 • Usługi fryzjerskie „ Fryzjerek”.

ZPS Nr 7

 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum "Pogotowie chemiczne w każdy poniedziałek tygodnia".

 • Usługi fryzjerskie "Dbam o swój wygląd".

 • Punkt integracyjno-aktywacyjny dla dzieci w Caritas Pallotyńska.

 • Projekt  Edukacja i rozwój dzieci z wykorzystaniem gier planszowych w Caritas Pallotyńska.

 ZPS Nr 9

 • Korepetycje „Godzina dla nauki” Zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas 1-6 szkół podstawowych.

 • Ognisko przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat  - współpraca z PP Nr 9 ul. Kalińska 4.

 • "Warsztaty Wielkanocne" – spotkanie integracyjno – wychowawcze dla rodziców      z dziećmi  w Stowarzyszeniu "Nowe Perspektywy".

 • "Powrót do aktywności zawodowej" – spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych motywujące do większej aktywności życiowej i zawodowej oraz udziału w projekcie "Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Nowe Perspektywy".

 • Śniadanie wielkanocne dla osób samotnych i potrzebujących - w dniu 29 marca 2018 roku w PSP Nr 10.

 ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe i Żakowice w PSP 17.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej z osiedli Borki i Potkanów.

Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.

 • Spotkanie z wolontariuszami Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele", zrzeszonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, organizowane w ramach comiesięcznych spotkań.

 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr  w każdy czwartek miesiąca.

 • Uczestnictwo w spotkaniu CAL w PSP Nr 19 w sprawie omówienia wspólnych działań podejmowanych na terenie osiedla  przy ul. M. Gajl.

 • Wprowadzenie wolontariuszy, do osób potrzebujących wsparcia, jednocześnie będących pod opieką DUO w MOPS.

 • Organizatorzy społeczności lokalnej bezpośrednio złożyli życzenia świąteczne mieszkańcom osiedli przy  ul. Mroza, Odlewniczej, Wernera 8 oraz  M. Gajl. 

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu lutym 2018 roku

I. Punkty konsultacyjne: 42
 • Punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 9 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 10 /.

 • Punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 33, w tym:

 • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 5.     ZPS 1

 • Punkt konsultacyjny w PSP Nr 34.   ZPS 1

 • Punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia”. ZPS 2

 • Punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 2

 • Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym WUP. ZPS 2

 • Punkt prasowo - konsultacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS 3  

 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I. ZPS 3  

 • Punkt informacyjno - konsultacyjny  " Nie Jesteś Sam". ZPS 3  

 • Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS 3  

 • Punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ. ZPS 3 i ZPS 8

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie. ZPS 5

 • Punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych. ZPS 5

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6. ZPS 5

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5. ZPS 5

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1.  ZPS 5

 • Punkt „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie.  ZPS 6

 • Dyżur pracownika socjalnego  z dzielnicowym –Obozisko.  ZPS 6

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34. ZPS 6

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5. ZPS 6

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących. ZPS 6

 • Salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów.  ZPS 6

 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych.  ZPS  7

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23.  ZPS  7

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11. ZPS  7

 • Punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala. ZPS  7

 • Punkt informacyjny dla osób bezrobotnych. ZPS  8

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP  1.   ZPS 9

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31. ZPS 9

 • Punkt doradczo- konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał"  realizowany w Klubie Osiedlowym Południe. ZPS 10

 • Punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia. ZPS 10

 • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza, w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza 7/9 m. 10. ZPR i OSL

 • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla Potkanów. ZPR i OSL

 • Punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców osiedla  M.Gajl.  ZPR i OSL    

II. Grupy : 16 grup, w tym : 10 edukacyjnych i  6 grupy wsparcia

 • Grupa edukacyjna "Patrzymy na świat trzeźwo" dla osób zagrożonych problemem współuzależnienia. ZPS 2

 • Grupa samopomocowa dla osób z depresją  "Pokonajmy Trudności" .ZPS 3

 • Grupa wsparcia dla kobiet "Uwolnij się od uzależnienia". ZPS 3

 • Grupa informacyjno-edukacyjna dla osób bezrobotnych "Wiedza drogą do sukcesu" ZPS 4

 • Grupa edukacyjna dla rodziców "Uniwersytet świadomego rodzica". ZPS 4

 • Grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych. ZPS 5

 • Grupa edukacyjna ”Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku dorastania”.  ZPS

 • Grupa wsparcia „Być Kobietą” .ZPS 5

 • Grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. ZPS  6

 • Grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne. ZPS 6

 • Grupa edukacyjna dla kobiet po 50 roku życia.  ZPS  7

 • Grupa wsparcia dla kobiet 50, 60 +. ZPS  7

 • Grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie – współpraca z PG Nr 10.     ZPS 9

 • Grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów.    ZPS 9

 • Grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+”. ZPS 9

 • Grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców  i dzieci.   ZPS 10

III. Inne działania:

 • Mini kluby :  2

 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3

 • Mini Klub dla osób niepełnosprawnych.  ZPS 5

 • Zabawy karnawałowe: 7

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedli Nad Potokiem i XV-Lecie organizowana w klubie osiedlowym Kwadrat. ZPS 1

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedli Nad Potokiem i XV-Lecie organizowana w XI L.O. im. Stanisława Staszica. ZPS 1

 • Zabawa choinkowa dla dzieci  w Zespole Szkół Budowlanych.  ZPS 4

 • Zabawa Karnawałowa w  Publicznym Przedszkolu Nr 4 dla dzieci w wieku 3-5 lat, które nie uczęszczają do przedszkola z dzielnicy Śródmieście. ZPS 2

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedla Gołębiów i Akademickie w Kuźni Artystycznej. ZPS 5

 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z Oboziska - Klub Scena Obozisko. ZPS 6

 • Zabawa karnawałowa dla seniorów   dla 110 seniorów  w DK Idalin. ZPS 9

 • Pozostałe działania :

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).

 • Projekt socjalny "Aktywni w Domu Pomocy Społecznej" – organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS, częstotliwość 1 raz w miesiącu - w ramach projektu w lutym pracownicy socjalni włączyli się w kultywowanie tradycji związanej z tłustym czwartkiem w dniu 08.02.2018.  jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2017.

ZPS Nr 4

 • Spotkanie edukacyjne dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 11 ul. Chałubińskiego 22 dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu na podstawie przedstawionej bajki "Necik dla dzieci".

ZPS Nr 6

 • Spotkanie Liderów XV Lecia.

 • Usługi fryzjerskie „ Fryzjerek”.

ZPS Nr 7

 • Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum "Pogotowie chemiczne w każdy poniedziałek tygodnia".

 • Usługi fryzjerskie "Dbam o swój wygląd".

 • Przedstawienie teatralne koła teatralnego "Jasełka" w PSP nr 11.

ZPS Nr 9

 • Korepetycje „Godzina dla nauki” Zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas 1-6 szkół podstawowych.

 • Ognisko przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat  - współpraca z PP Nr 9 ul. Kalińska 4.

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe    i Żakowice w PSP 17.

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.

Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.

 • Spotkanie z wolontariuszami Klubu Wolontariusza ,,Przyjaciele", zrzeszonego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, organizowane w ramach comiesięcznych spotkań.

 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr  w każdy czwartek miesiąca.

 • Spotkanie  z wolontariuszem , który poprowadzi zajęcia na terenie osiedla przy ul. Mroza dla kobiet z problemem alkoholowym.

 • Prowadzenie zajęć na temat Wolontariatu dla członków grupy KIS.

 • Udział w spotkaniu w sprawie  modernizacji „Miasta Kazimierzowskiego”, w obszar którego wchodzi osiedle socjalne przy ul. Wernera 8.

 • Spotkanie  w ZPS Nr 5 z pracownikami socjalnymi pracującymi na terenie osiedla przy ul. Mroza dotyczące wspólnych działań w 2018 roku.

 • Prowadzenie zajęć na temat pracy OSL dla członków grupy KIS .

 • Spotkanie w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ARKA przy ul. M. Gajl z liderami osiedla przy ul. M. Gajl oraz przedstawicielami SCM „ARKA”, „Caritas” Diecezji Radomskiej oraz pracownikami socjalnymi z ZPS Nr 3 i OSL w sprawie wspólnych działań podejmowanych na terenie osiedla  w 2018 roku.

 • Spotkanie z liderami osiedla przy ul. Wernera 8, w sprawie modernizacji placu zabaw.

 

Informacje o działaniach środowiskowych w miesiącu styczniu 2018 roku

I. Punkty konsultacyjne: 39

 • punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym: 10 / ZPS 1, ZPS 2,  ZPS 3,  ZPS 4, ZPS 5, ZPS 6,  ZPS 7,  ZPS 8, ZPS 9, ZPS 10 /
 • punkty informacyjno konsultacyjne /dla bezrobotnych, rodziców, psychologiczne, prasowe, działające w szkołach,  na osiedlach socjalnych, spółdzielniach mieszkaniowych itp./ 29, w tym: 
 • punkt konsultacyjny w PSP Nr 5     ZPS 1
 • punkt konsultacyjny w PSP Nr 34   ZPS 1
 • punkt informacyjno- konsultacyjny AL- ANON „ Wyjdź z cienia” ZPS 2
 • punkt prasowo- informacyjny dla osób bezrobotnych ZPS 2
 • punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych  ZPS 3 
 • punkt informacyjno - konsultacyjny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I ZPS 3 
 • punkt konsultacyjny dla osób przebywających w AŚ ZPS 3 i ZPS 8
 • punkt konsultacyjno-informacyjny w spół. mieszkaniowej dla osiedla XV-lecie ZPS 5
 • punkt informacyjno-prasowy dla osób bezrobotnych ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 6 ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w PSP 5 ZPS 5
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w ZSP 1  ZPS 5
 • „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec” –XV lecie  ZPS 6
 • dyżur pracownika socjalnego  z dzielnicowym -Obozisko  ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP  34 ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny dla uczniów i rodziców w  PSP 5 ZPS 6
 • punkt konsultacyjno-informacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących ZPS 6
 • salonik prasowy dla bezrobotnych w siedzibie ZPS: udostępnienie osobom szukających pracy:  prasy, informacji na temat aktualnych szkoleń i kursów  ZPS 6
 • punkt informacyjny dla osób bezrobotnych  ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 23  ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w PSP 11 ZPS  7
 • punkt konsultacyjno - informacyjny dla rodziców działający w Zespole Szkól Zawodowych im. maj H. Dobrzańskiego Hubala ZPS  7
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP  1   ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 4    ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów, wychowawców uczniów PSP 20  ZPS 9
 • punkt konsultacyjny dla rodziców, opiekunów,  wychowawców uczniów PSP 31 ZPS 9
 • punkt doradczo- konsultacyjny dla kobiet pozostających bez zatrudnienia "Obudź swój potencjał"  ZPS 10
 • punkt Informacyjno- Prasowy dla osób poszukujących zatrudnienia ZPS 10
 • punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców ul. Mroza, w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza 7/9 m. 10. ZPR i OSL

II. Grupy : 13 grup, w tym : 10 edukacyjnych i  3 grupy wsparcia

 • grupa edukacyjna "Patrzymy na świat trzeźwo" dla osób zagrożonych problemem współuzależnienia ZPS 2
 • grupa informacyjno-edukacyjna dla osób bezrobotnych "Wiedza drogą do sukcesu" ZPS 4
 • grupa edukacyjna dla rodziców "Uniwersytet świadomego rodzica" ZPS 4
 • grupa edukacyjna dla osób niepełnosprawnych ZPS 5
 • grupa edukacyjna ”Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku dorastania”  ZPS 5
 • grupa wsparcia „Być Kobietą” ZPS 5
 • grupa edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym ZPS  6
 • grupa edukacyjna „ Rękodzieło „ - warsztaty artystyczne ZPS 6
 • grupa edukacyjna dla kobiet po 50 roku życia  ZPS  7
 • grupa wsparcia dla młodzieży niedostosowanej społecznie – współpraca z PG Nr 10     ZPS 9
 • grupa edukacyjno-integracyjna „Razem poznajemy nasze miasto”- projekt skierowany do seniorów    ZPS 9
 • grupa wsparcia dla seniorów Druga młodość 60+” ZPS 9
 • grupa edukacyjna  "Pokolenia" dla dziadków, rodziców  i dzieci    ZPS 10

III. Inne działania:

 • Mini kluby :  2
 • Mini Klub Seniora.   ZPS 3
 • Mini Klub dla osób niepełnosprawnych.  ZPS 5
 • Zabawy karnawałowe 8:
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z osiedli XV-Lecie i Obozisko  w PSP Nr 5 ZPS 1, ZPS 5
 • Zabawa Noworoczna w V L.O dla dzieci w wieku 3-6 lat z dzielnicy Śródmieście oraz dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, ZPS 2
 • Zabawa Noworoczna w MDK-u dla dzieci w wieku szkoły podstawowej z dzielnicy Śródmieście. ZPS 2
 • Zabawa karnawałowa na terenie szkoły PSP 19. ZPS 3
 • Zabawa choinkowa dla dzieci z ul. Mroza.  ZPS 5
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci z XV lecia w „ Arce” przy  ul. Chrobrego. ZPS 6
 • Zabawa karnawałowa dla dzieci  w DK Idalin.  ZPS 9
 • Zabawa karnawałowa we współpracy  ze Stowarzyszeniem ,,Mieszkańców z Mroza”, ZPS nr 5 dla dzieci z osiedla przy ul. Mroza w Klubie Środowiskowym przy ul. Mroza.  ZPR i OSL
 • Pozostałe działania :

ZPS Nr  1

 • Bezpłatne dożywianie w barze Barbanera dla mieszkanki z osiedla Nad Potokiem (kontynuacja).
 • Realizacja projektu socjalnego ( do grudnia 2017) dotyczącego organizacji zajęć integracyjnych dla mieszkańców DPS ul. Struga 88 we współpracy z pracownikami socjalnymi DPS  - w ramach projektu w styczniu pracownicy socjalni włączyli się w jasełka przygotowane przez dzieci z PSP Nr 3.
 • Realizacja projektu socjalnego "Senior - zdrowie, bezpieczeństwo  i aktywność" od X 2017 do I 2018 wspólnie z Klubem "Kwadrat", Komendą Miejską Policji w Radomiu, specjalistą z zakresu dietetyki, trenerem personalnym, przedstawicielem medycznym; projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z osiedla Nad Potokiem  i przewiduje cykl spotkań z seniorami celem pobudzenia ich aktywności społecznej oraz podniesienia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, bezpiecznego zażywania leków. W dniu 14.01.2018 na zakończenie projektu zorganizowany został występ Zespołu Ludowego "Skaryszewiacy" w ramach wieczorku tanecznego dla seniorów.
 • Projekt socjalny ,,Nasz zimowy czas" skierowany do dzieci w wieku szkolnym z obszaru działania ZPS Nr 1, w ramach którego odbyły się,
 • lekcja biblioteczna połączona z zabawami
 • warsztaty robienia cukierków w firmie  "Słodka Robotka" .
 • warsztaty plastyczne w  klubie  "Kwadrat" .
 • warsztaty "od ziarenka do bochenka" w Muzeum Wsi Radomskiej.
 • zajęcia sportowe połączone z konkursami w  klubie  "Kwadrat" .
 • Projekt socjalny ,,Ferie w mieście" skierowany do dzieci w wieku szkolnym z obszaru działania ZPS Nr 1, w ramach którego odbyły się:
 • "Coś z niczego, czyli zabawki z recyklingu" zajęcia w ZPS nr 1
 • "Gdzie są zbawcy książek" zabawa czytelnicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • "Mały Kucharz" moja własna pizza zajęcia w Pizzerii Da Grasso,

ZPS Nr 2

 • Spotkanie ewaluacyjne Programu dotyczącego współpracy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” Nie jesteś sam – jeśli chcesz możemy Ci pomóc”.

ZPS Nr 3

 • „Ferie bez nudy” – spotkania dla dzieci z Śródmieścia, podczas których  dzieci grały w  gry planszowe, puzzle i miały zajęcia plastyczne   - siedzibie ZPS.
 • „My się zimy nie boimy zabawy na świeżym powietrzu” - zabawy na śniegu, lepienie bałwana,  wyścigi na sankach dla  dzieci z osiedla Gołębiów I - plac zabaw  z górką przy ul. Kotarbińskiego 5  

ZPS Nr 4

 • Wspólne kolędowanie z mieszkańcami dzielnicy w ramach współpracy CAL Planty, w bursie szkolnej przy ul Kościuszki.  

ZPS Nr 5

 • „Radosne święta” ( za pomocą sponsorów przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących). 

ZPS Nr 9

 • Korepetycje „Godzina dla nauki” Zajęcia wyrównawcze dla dzieci klas 1-6 szkół podstawowych.
 • Ognisko przedszkolne - współpraca z PP Nr 9 ul. Kalińska 4.
 • "Rozrywkowe i wesołe ferie 2018"- gry i zabawy świetlicowe dla dzieci w wieku 7-13 lat prowadzone przez pracowników socjalnych  w ZPS Nr 9.
 • "Cyberprzemoc - unikanie zagrożeń"- spotkanie edukacyjne dla dzieci w wieku 10-11 lat, prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej w  ZPS Nr 9.
 • "Odpowiedzialność karna nieletnich"- spotkanie edukacyjne dla dzieci w wieku 12-13 lat prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej  w ZPS Nr 9.
 • "Wycieczka do Manufaktury słodyczy"- spotkanie edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci w wieku 9-12 lat,  wycieczka do firmy "Sama Słodycz - Manufaktura Słodyczy". "Spotkanie z obcym"- spotkanie edukacyjne dla  dzieci w wieku 7- 9 lat prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej w  ZPS Nr 9. 

ZPS Nr 10

 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe    i Żakowice w PSP 17.
 • Koalicja na rzecz dziecka i rodziny oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Południe w PSP 21.

Działania ZPR i OSL

 • Prowadzenie korepetycji dla dzieci. Dyżury w każdą środę miesiąca w siedzibie MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.
 • Dyżur w Klubie Osób Niepełnosprawnych MOK Amfiteatr  w każdy czwartek miesiąca.
 • Spotkanie obywatelskie dla mieszkańców ul. Wernera 8, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,.
 • Spotkanie obywatelskie zorganizowane dla mieszkańców ul. Mroza, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
 • Spotkanie obywatelskie zorganizowane dla mieszkańców ul. Odlewniczej, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
 • Spotkanie obywatelskie zorganizowane dla mieszkańców ul. Marii Gajl, w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.