Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Pieniądze dla Niepełnosprawnych Drukuj
ImagePonad 6 milionów 150 tysięcy złotych na rehabilitację zawodową i społeczną otrzymał w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski na dofinansowanie cały czas można składać w siedzibie Ośrodka. Z kolei tylko do końca marca przyjmowane są wnioski w ramach programu "Aktywny Samorząd" dla osób starających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. O pieniądze z PFRONu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Na ten cel w tym roku przeznaczono 250 tysięcy złotych. Taka sama kwota trafi do przedsiębiorców, którzy stworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Z kolei na rehabilitację społeczną w 2018 roku przyznano ponad 5,5 miliona złotych, z czego najwięcej - ponad 3 miliony - na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, a ponad 1 milion złotych na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych. Mogą to być między innymi wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe czy cewniki. Osoby niepełnosprawne mogą starać się także o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. W ramach rehabilitacji społecznej o wsparcie sportu, kultury i turystyki ubiegać mogą się także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.W 2017 roku na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozdysponował blisko 6 milionów złotych. Wnioski na te zadania przyjmowane są w trybie ciągłym, z kolei tylko do końca marca o wsparcie w ramach programu "Aktywny Samorząd" mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci. To propozycja dla osób ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy nauki w semestrze letnim w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub otwarcie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckim. Wnioski na semestr zimowy Ośrodek będzie przyjmował we wrześniu i październiku.
Z kolei od 30 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku niepełnosprawni mieszkańcy Radomia będą mogli ubiegać się o pieniądze na likwidację barier ograniczających uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym. 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać niepełnosprawni ze znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne (z określonymi schorzeniami).

Program przewiduje realizację następujących zadań:
- dofinansowanie kosztów zrobienia kursu na prawo jazdy kategorii B;
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (np. czujniki parkowania,    fotelik rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego dziecka);
- dopłatę do szkoleń w zakresie obsługi kupionego w ramach programu sprzętu elektronicznego i     oprogramowania;
- wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania   techniczne, a także utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której     zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
- wsparcie w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej   (przedszkole);
- uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym ale także w szkole policealnej, kolegium bądź   wsparcie przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”), jak również telefonicznie pod numerem telefonu  48 360 82 88.

Wnioski można pobierać i składać w MOPS w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134 w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. od 7.30 do 15.30.

W 2017 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” MOPS rozdysponował ponad 1 milion złotych, z czego blisko 600 tysięcy złotych na likwidację barier ograniczających uczestniczenie osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym i zawodowym i ponad 450 tysięcy.