Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Czas na aktywność!" Drukuj

Kolejne etapy realizacji projektu „Czas na aktywność!" 

od 21 lutego 2018 roku uczestnicy projektu korzystają z usług stomatologiczno-protetycznych w związku z przeprowadzonym w grudniu 2017 roku przeglądem stomatologicznym

od 12 lutego 2018 roku uczestnicy projektu uczęszczają na zajęcia kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje:

  • Prawo jazdy kat. B

  • Florysta w zakresie bukietów i stroików okolicznościowych z elementami aranżacji terenów zielonych;

  • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci z podstawami języka angielskiego;

  • Magazynier-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych oraz Kierowca wózków jezdniowych;

  • Kosmetyczka w zakresie stylizacji paznokci z elementami wizażu;

  • Spawanie metodą MAG

  • od marca 2018 roku rozpoczyna się realizacja następujących kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje:

  • kurs komputerowy Base Tyflo

  • kurs komputerowy ECDL PROFILE

W ramach realizacji poszczególnych kursów uczestnicy mają zapewniony bufet a w przypadku zajęć dydaktycznych trwających co najmniej 6 godzin (łącznie z przerwami) również gorący posiłek, ponadto uczestnicy projektu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu udziela Zespół ds. realizacji projektu "Czas na aktywność!"

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
26-600 Radom, ul. Grabowa 17
tel. 48 360 94 87 wew. 125
piętro I, pokój 103

 

"Czas na aktywność!" Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej IX Osi priorytetowej "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem" Działania 9.1 " Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.