Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Czerwiec Aktywnych Społeczności Drukuj

„CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI”

         Miasto już po raz czwarty włączyło się w ogólnopolską  społeczno – edukacyjną kampanię  promującą obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI,  której  hasłem jest  „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”. 
        Rozwój społeczności lokalnych jest w znacznej mierze uzależniony od aktywności samych mieszkańców, od ich udziału w życiu społecznym i to nie tylko w zakresie konsumowania istniejących dóbr ale także ich tworzenia. W tej aktywności muszą oni oczywiście być przez cały czas wspierani i wspomagani przez samorząd i to zarówno przez władze samorządowe, jak i wszystkie jego agendy, czyli poszczególne wydziały oraz jednostki organizacyjne, w szczególności działające na niwie pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, itp. 
       Celem kampanii jest przede wszystkim podsumowanie działań społecznych, które mają miejsce w ciągu całego roku. Miesiąc czerwiec jest także okazją do inicjowania nowych przedsięwzięć, krótko lub długofalowych. Dlatego też i w tym roku w Radomiu na terenie poszczególnych osiedli będą realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia ilustrujące społeczną aktywność, m.in.: będą miały miejsce akcje mające na celu poprawę estetyki otoczenia (sprzątanie śmieci, sadzenie krzewów, kwiatów, itp.) lub wyglądu bloków, np.: odnawianie klatek schodowych, odbędzie się wiele spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym oraz wiele imprez integracyjnych. Do udziału w tych przedsięwzięciach zapraszam przedstawicieli poszczególnych społeczności lokalnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w poprzednich latach odbyło się około 100 różnego rodzaju akcji, w których uczestniczyło kilka tysięcy Radomian.
       Poniżej zamieszczony jest harmonogram imprez, jakie będą się odbywały w miesiącu czerwcu na terenie poszczególnych osiedli.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomiu

WYKAZ IMPREZ / AKCJI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ RADOMIU
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI

DATA WYDARZENIA - 1 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Jaracza 8 /w godzinach: 12.00 – 16.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Planty.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Planty.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – Duża Scena „AMFITEATR” /godzina 16.00/.
OPIS – festyn z okazji Dnia Dziecka.
ORGANIZATOR – Miejski Ośrodek Kultury „AMFITEATR”, Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – Caritas Pallotyńska, ul. Młodzianowska 124 / w godzinach 14.00 – 19.00/.
OPIS – festyn z okazji Dnia Dziecka.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedli: Godów i Malczów.

DATA WYDARZENIA - 2 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Gajowa 43 /godzina: 9.00/.
OPIS – spotkanie obywatelskie mieszkańców bloku przy ul. Gajowej 43.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Świętokrzyska 11 /godzina: 13.00/
      OPIS – spotkanie obywatelskie z mieszkańcami bloku przy ul. Świętokrzyskiej 11.
 ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7.


DATA WYDARZENIA - 3 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – teren wokół siedziby Zespołu Pracy Socjalnej nr 3, ul. Staszica 25 / w godzinach: 12.00 – 15.00/.
OPIS – porządkowanie i upiększanie terenu wokół Ośrodka przez pracowników socjalnych i mieszkańców okolicznych kamienic, zakończone wspólnym grillowaniem.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Kierzkowska 118 / godzina: 10.00/.
OPIS – prelekcja dla dzieci pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 8.
3. MIEJSCE WYDARZENIA -  MDK Idalin, ul. Bluszczowa 4/8 /w godzinach: 14.00 – 16.00/.
OPIS – zabawa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.


DATA WYDARZENIA - 4 CZERWCA 2008 ROKU:

3. MIEJSCE WYDARZENIA – Dom Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”, ul. Struga 88 /w godzinach: 10.00 – 13.00/.
OPIS – festyn integracyjny z udziałem dzieci niewidomych i słabo widzących.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
4. MIEJSCE WYDARZENIA - Ośrodek Harcerski w Rajcu Poduchownym /w godzinach: 9.00 – 13.00/.
OPIS – gry i zabawy dla dzieci z IV klas Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 i wolontariuszy z V LO.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 2.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – siedziba Zespołu Pracy Socjalnej nr 3, ul. Staszica 25 w godzinach: 11.00 – 12.00/.
OPIS – pogadanka dla kobiet współuzależnionych z terenu działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 3.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3 i przedstawiciel AA.
6. MIEJSCE WYDARZENIA - Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kilińskiego 23 /w godzinach:  10.00-13.00/.
OPIS -  spotkanie integracyjne dzieci z Mini Przedszkola” ze świetlicy „Bezpieczne Miasto” przy ul. Skłodowskiej 11/13 i dzieci z Przedszkola Nr 4 przy ul. Kilińskiego 23.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3 i Publiczne Przedszkole nr 4.
7. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Gajowa 43 /w godzinach: 8.30 – 9.30/.
OPIS – sadzenie kwiatków przez mieszkańców przy bloku: Gajowa 43.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7 i mieszkańcy.
8. MIEJSCE WYDARZENIA – Dom Kultury Ustronie, ul. Sandomierska 14 /w godzinach: 10.00 – 12.00/
OPIS – prelekcja promująca zdrowie „Profilaktyka raka piersi” dla mieszkanek osiedli: Prędocinek i Godów.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7 przy współpracy z Medyczną Policealną Szkołą Pielęgniarek, ul. Kelles – Krauza 3 i DK Ustronie.

DATA WYDARZENIA - 5 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Świętokrzyska 11 /w godzinach 8.30 – 9.30/.
OPIS – sadzenie kwiatów przez mieszkańców obok bloku ul. Świętokrzyska 11.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7 i mieszkańcy.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – Las Godowski /w godzinach 10.00 – 12.00/.
OPIS - sprzątanie lasu godowskiego przez mieszkańców osiedla Godów /uczestniczki grupy wsparcia dla bezrobotnych kobiet i wolontariusze/.
ORGANIZACJA – Zespół Pracy Socjalnej nr 7, mieszkańcy Godowa.
3. MIEJSCE WYDARZENIA - Boisko TKKF Centrum, os. Godów  /w godzinach: 10.00-12.00/.
OPIS – sprzątanie terenu boiska przez uczniów PSP nr 23 i miszkańców.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7, Podstawowa Szkoła Publiczna nr 23 i mieszkańcy osiedla Godów.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – teren Skate Parku, ul. Młodzianowska /w godzinach: 10.00 – 11.30/.
OPIS – sprzątanie terenu Skate Parku przez dzieci z PP nr 16.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7 i Publiczne Przedszkole nr 16.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wyścigowa 49 /godzina: 17.30/.
OPIS – spotkanie obywatelskie dla mieszkańców osiedli Idalin i Janiszpol, pod hasłem „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4.


DATA WYDARZENIA - 6 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – boisko i plac wokół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Kolberga 5 /w godzinach: 11.00 – 16.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla „Nad Potokiem”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – Osiedlowy Klub KWADRAT, ul. Grzybowska 16 /w godzinach: 14.30 – 16.00/.
      OPIS – spektakl dla małych dzieci z osiedla Nad Potokiem.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – teren przyległy do bloków przy ul. 1905 Roku 54 i 68 /godzina: 11.00/.
OPIS – porządkowanie miejsc zielonych i sadzenie kwiatków przez mieszkańców bloków przy ul. 1905 Roku 54 i 68.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i mieszkańcy.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – teren przyległy do bloków przy ul. Obrońców 12/14 i Łowickiej 5 i 6 /godzina: 11.00/.
OPIS – porządkowanie miejsc zielonych i sadzenie kwiatków przez mieszkańców bloków przy ul. Obrońców 12/14 i Łowickiej 5 i 6.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i mieszkańcy.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – okolice bloków przy ulicach: Chełmońskiego 3, Brandta 4, Śniadeckich 11, R. Winczewskich 12 /godzina: 10.00/.
OPIS - Sadzenie kwiatów I porządkowanie terenu przez mieszkańców w/w bloków.
ORGANIZATOR - mieszkańcy i Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
6. MIEJSCE WYDARZENIA – Las Kapturski /godzina 10.00/.
OPIS - wycieczka edukacyjno- krajoznawcza dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 i ich opiekunów z okazji „ Światowego Dnia Ochrony Środowiska”
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Kaptur.
7. MIEJSCE WYDARZENIA – Park przy ul. Kwiatkowskiego /godzina 11.00/.
OPIS – Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci ze szkół podstawowych.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.

DATA WYDARZENIA - 7 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32, ul Jarzyńskiego 3 / w godzinach: 9.00 – 12.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Planty /ulice: Chałubińskiego, Młodzianowska, Jastrzębia i Cicha/.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Planty.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Krucza 2/10  /w godzinach  9.00 – 13.00/.
OPIS – festyn dla mieszkańców z Placu Stare Miasto i ul. Staromiejskiej 11.
ORGANIZATOR – Publiczne Gimnazjum nr 1 i Zespół Pracy Socjalnej nr 8.

DATA WYDARZENIA - 8 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – teren przy Kościele NSJ, ul. Kościelna 5 /w godzinach: 13.00 – 18.00/.
OPIS – festyn parafialny dla mieszkańców Glinic.
ORGANIZATOR – Parafia NSJ, Zespół Pracy Socjalnej nr 9, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 10.

DATA WYDARZENIA - 10 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA Teatr Powszechny, ul. Pl. Jagielloński 15 /w godzinach: 10.00 – 12.00/.
OPIS – impreza kulturalna dla dzieci z osiedla Gołębiów I i ich rodziców: spektakl teatralny „Tajemniczy ogród”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – Bursa nr 1, ul. Kościuszki /godzina 14.00/.
OPIS – spotkanie z mieszkańcami osiedla Planty na temat: bezpieczeństwa /dzielnicowy/ i promocji zdrowego i trzeźwego stylu życia /pielęgniarka/.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 4.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – Klub „Woda żywa”, ul. Lustrzana 4 /godzina: 13.00/.
OPIS – spotkanie poetycko – plastyczne dla dzieci.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 4.
4. MIEJSCE WYDARZENIA -  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Ofiar Firleja 14 /godzina: 9.30/.
OPIS - sprzątanie terenu w okolicach szkoły i pobliskiego lasu, zakończone ogniskiem przy ul. Janiszewskiej w Nadleśnictwie.
ORGANIZATOR – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 i Zespół Pracy Socjalnej nr 5.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Rapackiego 24 /godzina: 9.30/.
OPIS - sprzątanie terenu w okolicach szkoły, zakończone ogniskiem.
ORGANIZATOR – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 i Zespół Pracy Socjalnej nr 5.
6. MIEJSCE WYDARZENIA – teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Sobieskiego 12 /godzina: 10.00/.
OPIS -  Sprzątanie świata: „Czysta Ziemia - Czysty Świat”.
ORGANIZATOR – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Zespół Pracy Socjalnej nr 5.
7. MIEJSCE WYDARZENIA – Świetlica KARAN, ul. Reja 5 /godzina: 12.30/.
OPIS – spotkanie partnerskie: zajęcia edukacyjno - warsztatowe w zakresie profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia.
ORGANIZATOR – Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN i Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
8. MIEJSCE WYDARZENIA – teren obok bloku przy ul. Osiedlowej 15 /godzina 11.00/.
OPIS – sadzenie kwiatów przez mieszkańców bloku na ul. Osiedlowej 15.
ORGANIZATOR – mieszkańcy i Zespół Pracy Socjalnej nr 7.
9. MIEJSCE WYDARZENIA – teren obok bloku przy ul. Komandosów 2 /w godzinach: 10.00 – 11.00/.
OPIS – sadzenie kwiatów przez mieszkańców bloku przy ul. Komandosów 2.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7 i Administracja Jednostki A Sp-ni Ustronie.
10.  MIEJSCE WYDARZENIA – teren osiedla Borki, wokół bloków przy ul. Kosowskiej i Batalionów Chłopskich /w godzinach: 10.00 – 13.00/..
OPIS – porządkowanie terenu wokół w/w bloków przez mieszkańców.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 10 i mieszkańcy.
11. MIEJSCE WYDARZENIA – boisko Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Sadkowska 19 / w godzinach: 16.00 – 18.00/.
OPIS – mecz między dziećmi z osiedla XV Lecie i Nad Potokiem.
      ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 1 i mieszkańcy osiedla Nad Potokiem.

DATA WYDARZENIA – 11 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 12 /w godzinach: 10.30 – 11.30/.
OPIS - sadzenie kwiatów przed budynkiem biblioteki przez dzieci uczęszczające do biblioteki na zajęcia zabawowo- edukacyjne „Pszczółki”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 2.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – siedziba Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 /w godzinach: 13.00 – 14.00/.
OPIS – prelekcja dla matek samotnie wychowujących dzieci na temat radzenia sobie z emocjami.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3 i psycholog Marzena Włodek.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – Klub „Igrek”, ul. Chałubińskiego 12/14 /w godzinach: 14.00 – 16.00/.
OPIS – promocja zatrudnienia – spotkanie z doradcą zawodowym dla mieszkańców Osiedla Planty.
ORGANIZATOR – Wojewódzki Urząd Pracy i Zespół Pracy Socjalnej nr 4.
4. MIEJSCE WYDARZENIA - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Juliusza 14 /w godzinach: 14.00-15.00/.
OPIS – spotkanie integracyjne przy muzyce dla członków ŚDS i Mini Klubu Seniora „Cicha Przystań”.
ORGANIZATOR – Środowiskowy Dom Samopomocy i Zespół Pracy Socjalnej nr 4.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – Ogródek Jordanowski, ul. Śniadeckich 9 /w godzinach: 15.00 – 18.00/.
OPIS – warsztaty plastyczne dla dzieci i nauka tańca dla ich rodziców.
ORGANIZATOR – Ogródek Jordanowski i Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
6. MIEJSCE WYDARZENIA – plac zabaw przy ul. Ostrowieckiej 7 /w godzinach: 10.00 – 12.00/.
OPIS – odnawianie sprzętów na placu zabaw przez mieszkańców osiedla Prędocinek.
ORGANIZATOR – SM Ustronie i Zespół Pracy Socjalnej nr 7.
7. MIEJSCE WYDARZENIA – Plac Stare Miasto – Kościół św. Wacława – miejsce zbiórki /godzina: 16.00/
OPIS – edukacyjna wycieczka śladami dziejów Radomia „W naszej okolicy były początki” dla klientów MOPS z Zamłynia i Starego Miasta
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 8.
8. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Malenicka 29 /w godzinach: 16.00 – 18.00/.
OPIS – piknik rodzinny dla mieszkańców Długojowa.
ORGANIZATOR – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 i Zespół Pracy Socjalnej nr 9.


DATA WYDARZENIA – 12 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Osiedlowy Klub KWADRAT, ul. Grzybowska 16 /w godzinach: 15.00 – 16.30/.
OPIS – Konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione zwierzątko” dla dzieci z osiedla Nad Potokiem.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 1 i Klub KWADRAT.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – plac przed siedzibą MOPS, ul. Staszica 25 /godzina: 15.00/.
OPIS – integracyjne spotkanie dla uczestników grup wsparcia, działających przy Zespole Pracy Socjalnej nr 2.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – Otulina Puszczy Kozienickiej.
OPIS – sadzenie dębów przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i 8. ORGANIZATOR – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i 8 Zespół Pracy Socjalnej nr 2.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Marii Gajl 22 /w godzinach: 11.00 – 12.30/.
OPIS – spotkania rodzinne: „Matki czytają dzieciom”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3 i mieszkanki/.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Wernera 22 /godzina: 10.00/.
OPIS – pokazy taneczne w wykonaniu uczniów klas IV Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29.
ORGANIZATOR – Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
6. MIEJSCE WYDARZENIE – Lasek Godowski /w godzinach 18.00 – 20.00/.
OPIS – ognisko integracyjne dla członków Zespołu Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedli Godów i Malczów.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla: Godów i Malczów.
7. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Wolanowska 75 /godzina: 14.00/.
OPIS -  wiosenne porządki pod hasłem „Mieszkaj ładniej”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 8 i mieszkańcy.
8. MIEJSCE WYDARZENIA – park przy ul. Kwiatkowskiego /w godzinach: 13.30 – 15.00/.
OPIS – konkurs rysunkowy dla dzieci  ze szkół podstawowych „W alei parkowej”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.

DATA WYDARZENIA – 13 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Świetlica TPD, ul. Miła 29 /godzina: 14.00/.
OPIS – konkurs plastyczny dla dzieci z osiedla XV Lecia.
ORGANIZATOR – Świetlica TPD i Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – plac przy pomniku Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego /w godzinach: 11.00 – 13.00/.
OPIS – integracyjny festyn dla mieszkańców Śródmieścia pod hasłem „13 – ego wszystko zdarzyć się może”.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla Śródmieścia.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – teren przyległy do posesji przy ul. Reja 5 /godzina: 10.00/.
OPIS – prace porządkowo – upiększające przy udziale mieszkańców posesji.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – boisko przy ul. Wernera 8 /godzina: 13.00/.
OPIS – porządkowanie terenu boiska przez mieszkańców.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 6 i mieszkańcy.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – teren obok bloków przy ul. Kusocińskiego 7a i 9a /godzina: 12.00/.
OPIS – sprzątanie terenu i malowanie piaskownicy przez mieszkańców.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 6 i mieszkanka Maria Stanisławska.
6. MIEJSCE WYDARZENIA – Dom Kultury Idalin, ul. Bluszczowa 4/8 /godzina: 15.00/.
OPIS – spotkanie obywatelskie dla mieszkańców Idalina i Janiszpola z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.
7. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Batalionów Chłopskich 16 /w godzinach: 14.00 – 18.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Borki.
ORGANIZATOR – Zespół Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Borki.

DATA WYDARZENIA – 14 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – osiedle Plany – Siczki /spotkanie przy Dworcu PKP o godzinie: 10.00/.
OPIS – pieszy rajd integracyjny dla mieszkańców osiedla Planty.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i mieszkańcy.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – okolice Radomia /rozpoczęcie imprezy o godzinie 10.00 – siedziba Zespołu Pracy Socjalnej nr 5, Kr. Jadwigi 15/.
OPIS – rajd rowerowy dla seniorów z osiedla Michałów, zakończony ogniskiem w Nadleśnictwie ul. Janiszewska.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 5 i członkowie mini Klubu Seniora.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – teren parafii św. Kazimierza, ul. Główna 16 /w godzinach: 10.00 – 14.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców Zamłynia.
ORGANIZATOR – Zespół Wpierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Zamłynie.


DATA WYDARZENIA – 15 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – plac zabaw przed Kościołem MBM, ul. Struga 31a /w godzinach: 14.30 – 17.30/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców dla osiedla XV – Lecie.
ORGANIZATOR – Parafia MBM i Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – plac przed kościołem, ul. Orląt Lwowskich /w godzinach: 15.00 – 19.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Gołębiów I.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Gołębiów I.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Sobieskiego 12 /w godzinach: 14.00 – 21.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Michałów.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 5, Parafia Bł. Annuarity i Parafia Św. Łukasza.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – teren przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21, ul. Trojańska 5 /w godzinach: 14.00 – 18.00/.
OPIS – festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Południe.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Południe.

DATA WYDARZENIA – 16 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Świetlica Środowiskowa „Kocur”, ul. Wośnicka 32
/w godzinach: 14.00 – 16.00/.
OPIS – spotkanie z mieszkańcami osiedla Wośniki na temat bezpieczeństwa i prewencji /w spotkaniu będzie uczestniczył dzielnicowy i przedstawiciel Wydziału prewencji KMP/.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 4.
2. MIEJSCE WYDARZENIA - Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Warszawska 3
/w godzinach: 9.00- 12.00/.
OPIS – festyn rodzinny.
ORGANIZATOR – Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – park przy ul. Kwiatkowskiego /godzina: 14.00/.
OPIS – impreza integracyjna dla dzieci ze szkół podstawowych „Dzień latawca”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – Zespół Pracy Socjalnej nr 9, ul. Lubońskiego 2 /w godzinach: 13.00 – 14.00/.
OPIS – spotkanie dla mieszkańców promujące wolontariat w środowisku lokalnym.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – Dom Kultury Borki, ul. Sucha 2 / godzina: 17.00/.
OPIS  - promocja lokalnych artystów /klienci ZPS Nr 10 z oś Borki/ - wystawa prac malarskich, rękodzieł, modeli samolotów oraz konkurs plastyczny dla dzieci.
ORGANIZATOR – Dom Kultury Borki i Zespół Pracy Socjalnej nr 10.


DATA WYDARZENIA – 17 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Osiedlowy Klub Kwadrat, ul. Grzybowska 16 /w godzinach: 14.00 – 17.00/.
OPIS - Osiedlowy Turniej w Ping- Ponga.
ORGANIZATOR – Klub Kwadrat i Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
2. MIEJSCE WYDARZENIA - Klub Osiedlowy „Gołębiów I” ul. Ks. Skorupki 1 /w godzinach: 14.00- 15.00/.
OPIS – prelekcja dla dzieci z osiedla Gołębiów I na temat bezpieczeństwa.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3 i dzielnicowy.
3. MIEJSCE WYDARZENIA - Klub Osiedlowy „Gołębiów I” ul. Ks. Skorupki 1 /w godzinach: 16.00-18.00/.
OPIS - zabawa na zakończenie roku szkolnego dla dzieci z osiedla Gołębiów I.
ORGANIZATOR – Klub Osiedlowy „Gołębiów I” i Zespół Pracy Socjalnej nr 3.
4. MIEJSCE WYDARZENIA - Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Warszawska 3 – Las Kapturski /w godzinach: 9.00- 12.00/.
OPIS - rajd pieszy do Lasu Kapturskiego.
ORGANIZATOR - Niepubliczna Szkoła Podstawowa.
5. MIEJSCE WYDARZENIA -  park przy ul. Kwiatkowskiego /w godzinach: 11.00- 13.00/.
OPIS - „Powitanie wakacji na sportowo”- rozgrywki sportowe dla dzieci.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.
6. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wyścigowa – Las Sołtykowski /godzina: 9.30/.
OPIS – rajd pieszy dla dzieci w wieku szkolnym.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4.

DATA WYDARZENIA – 18 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Zespół Pracy Socjalnej nr 1, ul. Struga 57a /w godzinach: 13.00 – 14.00/
OPIS - spotkanie integracyjne grupy kobiet uzależnionych od  alkoholu.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
2. MIEJSCE WYDARZENIA - Młodzieżowy Dom Kultury ul. Daszyńskiego 5 /w godzinach: 10.30 – 11.30/.
OPIS - występ teatru kukiełkowego dla dzieci w wieku 6-12 lat pt. „Nasze Bajki”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 2.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – plac przed siedzibą Zespołu Pracy Socjalnej nr 3, ul. Staszica 25 /w godzinach: 10.00 – 13.00/.
OPIS - Spotkanie integracyjne przy grillu dla dzieci z „Mini Przedszkola” ze świetlicy „Bezpieczne Miasto” przy ul. Skłodowskiej 11/13 z dziećmi w wieku przedszkolnym ze Śródmieścia.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 ul. Staszica 25 /w godzinach:  13.00-14.00/.
OPIS - prelekcja dla osób nadużywających alkoholu z terenu działania Zespołu Pracy Socjalnej nr 3.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3 i przedstawiciel Klubu AA.
5. MIEJSCE WYDARZENIA -  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Jaracza 8 /w godzinach: 11.00-14.00/.
OPIS – impreza sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców osiedla Planty.
ORGANIZATOR – Zespół ds. Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Planty.
6. MIEJSCE WYDARZENIA – świetlica przy ul. Wolanowskiej 75 /godzina: 10.00/.
OPIS - prelekcja dla rodziców prowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji komendy Miejskiej Policji „Bliżej siebie - dalej od narkotyków”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 8.
7. MIEJSCE WYDARZENIA – Dom dla Bezdomnych Kobiet, ul. Zagłoby 9 /w godzinach: 16.00- 19.00/.
OPIS – integracyjny festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla Glinice.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9 i Dom dla Bezdomnych.
8. MIEJSCE WYDARZENIA – Zespół Pracy Socjalnej nr 9, ul. Lubońskiego 9 /godzina: 13.00/.
OPIS – spotkanie dla osób niepełnosprawnych dotyczące aktywnego poszukiwania pracy.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.


DATA WYDARZENIA – 19 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – plac pomiędzy blokami przy ul. Marii Gajl 22 i 24 /w godzinach: 11.00 – 12.00/.
OPIS – spotkanie mieszkańców z dzielnicowym.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3 i mieszkańców.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Marii Gajl /w godzinach: 13.00 – 14.30/.
OPIS – konkurs rysunkowy dla dzieci pod hasłem „Moje wymarzone osiedle”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 3.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Starokrakowska 124.
OPIS - sprzątanie Lasu Krychnowickiego połączone z prelekcją i konkursami na temat ekologii.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 10.


DATA WYDARZENIA – 20 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Koszarowa 11 /godzina 14.00/.
OPIS – spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Śródmieścia i XV Lecia: mecz siatkówki i wspólne grillowanie.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 6 i młodzież z osiedla.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – plac u zbiegu ulic: Polnej i Iglastej /godzina: 15.00/.
OPIS – porządkowanie terenu, konserwacja sprzętu i ognisko.
ORGANIZATOR – Zespół Wspierania Aktywności Lokalnej dla osiedla Kaptur.
3. MIEJSCE WYDARZENIA – plac zabawa przy ul. Osiedlowej 13 /w godzinach: 14.00 – 16.00/.
OPIS – gry i zabawy sportowe dla dzieci z osiedla Ustronie.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 7.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – Dom Pomocy Społecznej, ul. Garbarska 35 /w godzinach: 16.00 – 17.30/.
OPIS – spotkanie z poezją: integracyjne spotkanie pensjonariuszy z mieszkańcami osiedla Zamłynie.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 8 i Dom Pomocy Społecznej.
5. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Starokrakowska 124 /w godzinach: 10.00 – 12.00/.
OPIS – dyżur pracownika socjalnego, dzielnicowego i pedagoga dla mieszkańców osiedla Potkanów.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 10.


DATA WYDARZENIA – 24 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – park przy ul. Kwiatkowskiego /godzina: 14.00/.
OPIS – turniej wiedzy o Radomiu /rywalizacja rodzin z Glinic i Dzierzkowa/.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.


DATA WYDARZENIA – 25 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA - boisko Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Tybla 7 /w godzinach: 11.00- 13.00/.
OPIS – festyn: „Powitanie wakacji”- „Promowanie Zdrowego Stylu Życia”.
ORGANIZATOR – Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN i Zespół Pracy Socjalnej nr 6.
2. MIEJSCE WYDARZENIA - siedziba MOPS ul. Główna 10 /w godzinach: 14.00 – 15.30/.
OPIS – prelekcja dla mieszkańców z zakresu uzależnienia od alkoholu i problemów współistniejących prowadzona przez przedstawiciela Ruchu AA oraz pedagoga.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 8.

DATA WYDARZENIA – 26 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – Dom Pomocy Społecznej, ul. Garbarska 35 /w godzinach: 13.00 – 15.00/.
OPIS – „Smacznie, tanio i gustownie” - prezentacja dekoracji stołu oraz potraw- edukacja, wymiana doświadczeń  w zakresie  sztuki kulinarnej dla klientów MOPS.
ORGANIZATOR – Dom Pomocy Społecznej i Zespół Pracy Socjalnej nr 8.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – ulica Słowackiego 57 /godzina: 12.00/.
OPIS – spotkanie obywatelskie dla mieszkańców posesji przy ul. Słowackiego 57.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 9.


DATA WYDARZENIA – 27 CZERWCA 2008 ROKU:

1. MIEJSCE WYDARZENIA – plac przy bloku ul. 25 Czerwca 85 /w godzinach: 13.00 – 14.00/.
OPIS – konkurs plastyczny pt:. „Moje wymarzone wakacje”.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 1.
2. MIEJSCE WYDARZENIA – ul. Jagiellońska 2 /godzina: 11.00/.
OPIS – malowanie sprzętu na placu zabaw przez mieszkańców.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 5 i mieszkańcy.
3. MIEJSCE WYDARZENIA - Świetlica „Kazimierzówka” ul. Główna 16 /w godzinach: 10.00- 12.00/.
OPIS - bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi dla mieszkańców osiedla Zamłynie.
ORGANIZATOR – Zespół Pracy Socjalnej nr 8 i Stowarzyszenie Diabetyków.
4. MIEJSCE WYDARZENIA – Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Krucza 2/10 /godzina: 17.00/.
OPIS – „Zdrowa rywalizacja” – mecz piłki nożnej dla dorosłych: Zamłynie kontra Stare Miasto.
ORGANIZATOR – Publiczne Gimnazjum nr 1 i Zespół Pracy Socjalnej nr 8.

Ponadto w ramach kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności Zespoły Pracy Socjalnej nr 4 i 10 będą prowadziły akcję promującą wolontariat:
-  W dniach od 1 do 11 czerwca 2008 roku pracownicy socjalni będą rozprowadzać ulotki promujące wolontariat wśród mieszkańców osiedla Planty. Spotkanie podsumowujące akcję odbędzie się w dniu 11 czerwca 2008 roku o godzinie 16.00 w Klubie „Igrek”, ul. Chałubińskiego 12/14.
- W dniach od 16 do 20 czerwca 2008 roku pracownicy socjalni będą rozprowadzać ulotki promujące wolontariat wśród mieszkańców osiedla Wośniki. Spotkanie podsumowujące akcję odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 roku o godzinie 14.00, w Świetlicy Środowiskowej „Kocur”, ul. Wośnicka 32.
- W dniach od 18 do 26 czerwca 2008 roku pracownicy socjalni będą rozprowadzać ulotki promujące wolontariat wśród mieszkańców osiedla Południe. Spotkanie podsumowujące akcję odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 roku o godzinie 14.00, w siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej nr 10, ul. Krasickiego 1.