Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
20 lat idei CAL - Solidarność codziennie jest możliwa! Drukuj

 W 2018 r. mija 20 lat od zapoczątkowania działań wzmacniających aktywność lokalnych społeczności poprzez rozwój i promocję idei Centrów Aktywności Lokalnych (CAL). Z tej okazji organizowane są spotkania i debaty mające na celu zainspirowanie i zaangażowanie osób o możliwie szerokim spektrum poglądów, przynależności organizacyjnych i instytucjonalnych, których wyróżnikiem jest to, że działają społecznie lub zawodowo na rzecz innych, są działaczami, aktywistami, pracownikami socjalnymi, animatorami, itp., do wymiany poglądów wokół istotnych problemów społecznych oraz zmierzenia się z ideą/wyzwaniem solidarności codziennie. Jedno z takich spotkań odbyło się w radomskim Ośrodku.

Idea ta jest upowszechniana przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, które wspiera zarówno inicjatywy oddolne jak i rozwiązania systemowe w zakresie szeroko pojętej „aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych”. Działania tego typu  określane są w Polsce najczęściej terminem  animacja społeczna, a ostatnio także jako praca społecznościowa. W ciągu 20 lat aktywności tego typu zakorzeniły się w praktyce lokalnej. Zostały zauważone przez samorząd lokalny, pojawiły się w sposobie pracy lokalnych instytucji. Metodyka i rola animatora społecznego uległa profesjonalizacji, czego przejawem są tak nazywane stanowiska pracy w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i projektach społecznych. Ostanie lata zaowocowały także pojawieniem się różnych form centrów aktywności lokalnej, jak domy sąsiedzkie, miejsca aktywności lokalnej, domy ludowe, centra społeczne, czy przedefiniowane świetlice, które powstają w dużych miastach, ale także na terenach wiejskich. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z powodzeniem wdraża ideę CAL już od 2000 roku.