Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
"Dobry start" od lipca Drukuj

 1 lipca rusza rządowy program "Dobry start" czyli tak zwane 300+. To  jednorazowe wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Od lipca można będzie składać wnioski drogą elektroniczną. 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny, do czasu ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 lat. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Od lipca wnioski przyjmowane będą drogą elektroniczną. Wniosek będzie można złożyć na  stronie www.wnioski.mpips.gov.pl. - moduł portalu e-wnioski emp@tia. Tu trzeba założyć profil zaufany na platformie EPUAP i potwierdzić dane w najbliższym urzędzie skarbowym. Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Drugi sposób złożenia wniosku to system udostępniony przez Banki.

- Apeluję do mieszkańców, aby skorzystać z drogi elektronicznej, bo można to zrobić z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Systemy działają przez całą dobę. Dodatkowym walorem jest fakt, że jeśli nie wypełni się wniosku poprawnie to system go nie przyjmie i wymusi poprawę. Wówczas mamy pewność, że złożyliśmy kompletny wniosek - zachęca Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Według szacunków w Radomiu z programu "Dobry start" skorzystać może 22,5 tysiąca uczniów.

- W tym okresie rozpocznie się przyjmowanie wniosków także na inne świadczenia. Każdy wniosek ma po kilka, a nawet kilkanaście stron. Te dokumenty trzeba zweryfikować i wydać decyzję, a to trwa. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby jak najwcześniej składali kompletne wnioski - mówi Jerzy Zawodnik, zastępca prezydenta Radomia.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane w formie papierowej. Uruchomione zostaną dodatkowe punkty ich przyjmowania. W zależności od potrzeb na bieżąco będziemy uruchamiać ewentualnie dodatkowe miejsca lub wydłużać pracę poszczególnych punktów przyjęć interesantów - bądź w przypadku braku zainteresowania zamykać. Wnioski w wersji papierowej będą dostępne od połowy lipca w Zespołach Pracy Socjalnej oraz w siedzibie Ośrodka ul Limanowskiego 134, jak również na stronie internetowej MOPS w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wzory wniosków.

Na złożenie wniosku jest czas do 30 listopada. W przypadku kompletnych wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia trzeba będzie czekać do 2 miesięcy od dnia złożenia.

 

Odwiedza nas 2 gości