Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Pierwsze wypłaty na Dobry Start Drukuj
 Do tej pory do Ośrodka wpłynęło  6 301 wniosków na świadczenie "Dobry Start". Wydanych zostało  2 193 rozstrzygnięć. W tym tygodniu wypłaciliśmy pierwsze świadczenia. To kwota 856 800 złotych (2 856 dzieci). Kolejne wypłaty planowane są na przyszły tydzień. Z kolei o przyznanie świadczenia wychowawczego wpłynęło 1 719 wniosków, a wydane zostały 554 decyzje.
       Do końca lipca wnioski przyjmowane są tylko drogą elektroniczną. Można je złożyć na trzy sposoby: na  stronie www.wnioski.mpips.gov.pl - moduł portalu e-wnioski emp@tia. Tu trzeba założyć profil zaufany na platformie EPUAP i potwierdzić dane w najbliższym urzędzie skarbowym. Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Drugi sposób - poprzez system udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tylko świadczenie wychowawcze). Trzeci sposób za pomocą systemu udostępnionego przez Banki (tylko wnioski o świadczenie wychowawcze (500+ ) oraz "Dobry Start" (300+). - Najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy to wpisywanie adresu zamieszkania w miejsce adresu szkoły -  mówi Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. - Kolejny błąd to podawanie szkoły którą dziecko już skończyło, a nie tej do której będzie uczęszczać - dodaje dyrektor Gierczak.

       Od 1 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje wnioski na świadczenia na nowy okres zasiłkowy w formie papierowej. Wnioski są już dostępne w siedzibie Ośrodka jak również na stronie internetowej MOPS w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wzory wniosków. Będą też we wszystkich punktach, gdzie będzie je można złożyć, a tych jest kilkanaście. To:

 • MOPS Radom ul. Limanowskiego 134 w Dziale Obsługi Mieszkańców
 • Zespoły  Pracy Socjalnej:
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 1 ul. Struga 57a
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 2  i 3 ul. Dzierzkowska 9
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i 10 ul. Grabowa 17
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 5 ul. Królowej Jadwigi 15
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 6 ul. Reja 5
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 7 ul.  Wyścigowa 16
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 8 ul. Główna 10
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a
 • Urząd Miejski ul. Kilińskiego 30 - Biuro Obsługi Mieszkańców.

       Ponadto w sierpniu uruchomione zostaną dodatkowe punkty. To Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 przy ulicy Czarnoleskiej 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 przy ulicy  Rapackiego 24. - W zależności od potrzeb na bieżąco będziemy uruchamiać dodatkowe punkty lub wydłużać pracę poszczególnych punktów przyjęć interesantów, bądź w przypadku braku zainteresowania zamykać - mówi Jerzy Zawodnik zastępca prezydenta Radomia.

       Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

       W przypadku kompletnych wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia trzeba będzie czekać maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku.

       W przypadku  świadczeń  rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego termin na wydanie decyzji  to 3 miesiące.

 

Odwiedza nas 1 gość