Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Nowy okres zasiłkowy Drukuj
Wnioski drogą tradycyjną (papierową) można składać
od 1 sierpnia 2018 roku.
  • w Dziale Obsługi Mieszkańców 
ul. Limanowskiego 134
poniedziałek            od 7.30 do 17.30 
wtorek – piątek       od 7.30 do 15.30
  • w Zespołach Pracy Socjalnej
w godzinach od 7.30 do 15.00
Nr 1                ul. Struga 57
Nr 2, 3            ul. Dzierzkowska 9
Nr 4, 10          ul. Grabowa 17
Nr 5                ul. Królowej Jadwigi 15
Nr 6                ul. Reja 5
Nr 7                ul. Wyścigowa - Dom Pomocy Społecznej
Nr 8                ul. Główna 10
Nr 9                ul. Kalińska 6/6a
  • wysyłając pocztą (tu należy pamiętać, że liczymy datę wpływu wniosku do Ośrodka, nie datę stempla pocztowego).
Dodatkowo w miesiącu sierpień 2018 wnioski można będzie składać również w:
  • w Biurze Obsługi Mieszkańca - Urząd Miejski 
ul. Kilińskiego 30 w godzinach 7.30 – 15.00
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 6
ul. Rapackiego 24 w godzinach 8.30 – 15.00
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 17
ul. Czarnoleska 10 w godzinach 7.30-15.00
 

Odwiedza nas 3 gości