Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Dobry start w sobotę Drukuj

W najbliższą sobotę, 8 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego 134 w Radomiu zaprasza osoby, które chcą złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy. Ośrodek będzie otwarty w godzinach od 7.30 do 15.30. Będzie to ostatnia już pracująca sobota.

Do tej pory radomianie złożyli 15 259 wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Ponad 10 tysięcy wniosków wpłynęło drogą elektroniczną. Dotychczas MOPS wypłacił świadczenia na łączną kwotę ponad 3 milionów 300 tysięcy złotych. 

Wnioski można składać w następujących punktach:

 • MOPS Radom ul. Limanowskiego 134 w Dziale Obsługi Mieszkańców w godz. 7.30-15.30 w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30
 • Zespoły  Pracy Socjalnej w godz. 7.30-15.00 tj.:
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 1 ul. Struga 57a
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 2  i 3 ul. Dzierzkowska 9
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i 10 ul. Grabowa 17
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 5 ul. Królowej Jadwigi 15
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 6 ul. Reja 5
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 7 ul.  Wyścigowa 16
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 8 ul. Główna 10
  • Zespół Pracy Socjalnej nr 9 ul. Kalińska 6/6a
 • Urząd Miejski ul. Kilińskiego 30 - Biuro Obsługi Mieszkańców - punkt będzie czynny tylko do końca września.

 

        Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic  dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

        W przypadku kompletnych wniosków złożonych do końca sierpnia rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia trzeba będzie czekać maksymalnie 2 miesiąceod dnia złożenia
 

Odwiedza nas 3 gości