Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - www.mops.radom.pl
www.mops.radom.pl
Komunikat Drukuj

„ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu.

Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej na terenie miasta Radomia zainteresowany przystąpieniem do w/w programu powinien złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w programie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134, Kancelaria p.003 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dostępne są na stronie PFRON: www.pfron.org.pl ( zakładka „O Funduszu” - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – Zajęcia klubowe w WTZ ) oraz w siedzibie MOPS lub pod numerem telefonu (48) 360 – 86 – 88.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej:

WZÓR WNIOSKU
 

Odwiedza nas 3 gości